KOUPIT POJISTKU GAP

20 let
zkušeností

GAP Pojištění

GAP pojištění (Guaranteed Auto Protection) je pojištění proti finančním ztrátám, které vznikají v případě ztráty vozidla následkem požáru, nehody nebo krádeže. Pojistné krytí GAP se může vztahovat jak na nová, tak ojetá vozidla. Naše pojištění pomáhá snížit náklady spojené s nákupem nového vozidla a umožňuje vyúčtovat leasingovou smlouvu bez dodatečných nákladů v případě totální škody na vozidle.

GAP - kolik to stojí?

Pojištění Auta GAP

GAP pojištění kryje rozdíl mezi hodnotou vozidla uvedenou na faktuře DPH v okamžiku koupě vozidla a jeho tržní hodnotou ke dni totální škody. Pojištění lze sjednat i v případě vozu, který je provozován již delší dobu. V takovém případě výše pojistného plnění proplaceného v rámci GAP pojištění bude odpovídat částce rozdílu mezi hodnotou vozidla ke dni sjednání GAP pojištění a jeho hodnotou ke dni totální škody. Rozsah pojištění zahrnuje mimo jiné takové události jako autonehoda, požár nebo krádež.

Přečist víc

Jak funguje autopojištění GAP?

Podle průzkumů trhu během prvních let provozu vozidla může jeho hodnota klesnout i o 75% původní fakturační hodnoty. Proto tak nezbytné je právě GAP pojištění, které zaručuje ochranu proti poklesu hodnoty vozidla. GAP pojištění zaručuje dodatečné pojistné plnění v případě totální škody na vozidle, včetně krádeže.

Definice GAP připojištění  

GAP pojištění kryje rozdíl mezi fakturační hodnotou nově zakoupeného vozidla (GAP s Fakturou) nebo jeho hodnotou z havarijní pojistky v případě již provozovaného automobilu (GAP Auto Casco) a jeho tržní hodnotou ke dni totální škody. Znamená to, že v případě totální škody budou proplacena dva pojistná plnění: na základě pojistky sjednané u primárního pojistitele (havarijní pojištění) nebo na základě povinného ručení pachatele a na základě pojistky GAP, což umožní nákup auta se stejnou hodnotou / třídou jako ztracené vozidlo.

V jakém případě je tedy nezbytné zvážit sjednání GAP pojištění?

Pokud bylo vozidlo pořízeno na úvěr, v leasingu nebo za hotovost – stojí za to zvážit sjednání dodatečné pojistné ochrany. Často se ocitnete v záporném zůstatku, dokud nesplatíte významnou část své půjčky nebo leasingu.

Hodnota vozidla začíná rapidně klesat hned poté, co automobil opustí prodejnu nebo bazar.

V průběhu 3 let od nákupu může nově zakoupené vozidlo stát pouze 40% své původní hodnoty ze dne koupě. Vzhledem k vysokým nákladům na opravu a moderní materiály uplatňované během výroby vozu se pojišťovny čím dál tím častěji rozhodují považovat danou pojistnou událost za totální škodu. Pokud dochází k totální škodě, odpovědnost za veškeré finanční závazky nesete Vy, nikoliv Váš pojistitel.

question-markPříklad

Vozidlo s fakturační hodnotou 1 600 000 Kč bylo ukradeno v průběhu 4 roku provozu. Primární pojistitel proplatil pojistné plnění odpovídající tržní hodnotě vozidla ke dni totální škody, a to ve výši 1 150 000 Kč . Poškozená osoba obdržela „zbývající částku” 450 000 Kč v rámci pojištění GAP, které kryje rozdíl mezi nákupní hodnotou vozidla a jeho tržní hodnotou ke dni totální škody. Díky pojištění GAP si Pojištěný může pořídit vozidlo stejné třídy nebo ve stejné hodnotě jako to, které bylo zničeno nebo ukradeno. Kromě toho problémem nebude splácení případných leasingových splátek, zatímco dodatečné prostředky umožní zajištění dalšího financování.

Hodnota vozidla z faktury DPH1 600 000 Kč
Pojistné plnění GAP450 000 Kč
Pojistné plnění v rámci havarijního pojištění1 150 000 Kč
Vlastnosti pojištění auta GAP
Záruka udržení původní hodnoty vozidla po dobu 60 měsíců
Výhodná sazba pojistného
Pojištění GAP lze uzavřít i 90 dní po koupi vozidla nebo v okamžiku obnovení havarijního pojištění na další období
Pojištění může uzavřít fyzická osoba, společnost nebo drobný podnikatel
Není podstatné, zda vozidlo bylo pořízeno za hotovost, úvěr nebo v rámci leasingu
V případě, že vozidlo bylo zakoupeno na úvěr nebo v rámci leasingu, pojištění GAP zaručuje bezproblémové splacení zbývající částky
Zákazník rozhoduje, zda jeho vozidlo bude pojištěno podle fakturační hodnoty s DPH nebo bez DPH
Částečné škody, k nimž došlo po dobu platnosti pojištění GAP nemají vliv na výši pojistného
Změna havarijního pojistitele nemá vliv na pojištění GAP
Pojištění GAP může být převedeno na nového majitele vozidla
Jaké vozidlo lze pojistit v rámci pojištění GAP?
Nové nebo ojeté vozidlo, jehož stáří nepřesahuje 6 let ke dni uzavření pojistné smlouvy.
Vozidlo s maximální celkovou hmotností nepřesahující 3,5 tuny a zaregistrované na území České republiky
Vozidlo, jehož fakturační hodnota nepřesahuje 1 800 000 Kč
Vozidlo se sjednaným havarijním pojištěním
Vozidlo, které nebylo provozováno jako: vozidlo pro speciální účely, v rámci autoškoly, vozidlo pro přepravu osob (včetně taxíků) nebo pronajímáno v rámci služby rent a car