arrow Zpět na Blog

Ekologická daň u auta – vše, co potřebujete vědět

01/06/2021

Ekologická daň u auta je poplatek, který je třeba zaplatit, pokud automobil nesplňuje určité emisní normy. Vypočítává se na základě toho, kolik oxidu uhličitého dané vozidlo emituje, takže zde ročník auta nehraje roli. V České republice jsou emisní normy klasifikovány v rozmezí od EURO 0 do EURO 5 – čím vyšší je číslo v klasifikaci, tím nižší jsou emise výfukových plynů. Všechna vozidla, která splňují emisní normy v třídách EURO 3, EURO 4 a EURO 5, jsou osvobozena od ekologické daně. V České republice je ekologický poplatek jednorázový. Měl by být zaplacen při první registraci ojetého vozu kategorií M1 a N1.

Ekologická daň u auta – vše, co potřebujete vědět

Výše ekologické daně zaplacené za vozidlo, které nesplňuje emisní normy v třídách od EURO 0 do EURO 2, závisí na třídě, ve které se nachází. V případě vozidel splňujících normu EURO 2 je ekologický poplatek 3 000 Kč. Na druhé straně majitelé vozidel zařazených do třídy EURO 1 musí počítat s poplatkem 5 000 Kč a za třídu EURO 0 je nutné zaplatit částku až 10 000 Kč. Ve většině případů se registrace automobilů z poslední skupiny příliš nevyplácí, takže je často nejlepší možností jejich ekologická likvidace.

Jednorázová ekologická daň – vozidlo podléhající poplatku

Pro registraci automobilu v České republice je nutné určit, do které kategorie výfukových emisí každé jednotlivé vozidlo patří. Normu emisí výfukových plynů lze nejčastěji ověřit v technickém průkazu vozidla. Může se nacházet v polích s popisem „Emise“, „Směrnice EHS/ES“ nebo „ECE“. Náklady na ekologickou daň nese majitel za každé vozidlo jednorázově, při první registraci automobilu v České republice – platí pro import vozidla ze zahraničí. V situaci, kdy je auto již zaregistrováno v České republice a daň ještě nebyla zaplacena, bude naúčtováno při příští změně majitele. Při nákupu automobilu od prvního majitele byste měli vzít v úvahu, že budete muset zaplatit ekologickou daň, a v případě následného dalšího prodeje vozidla byste měli novému majiteli předat potvrzení o zaplacení daně. S novými předpisy podléhají ekologické dani všechny vozy starší 10 let.

Ekologickou daň nehradí majitelé vozidel, kteří:

  • jsou osobami se zdravotním postižením, kteří mají ztp nebo ztp-p kartu;
  • provádí opětovnou registraci vozidla, za které již byla daň zaplacena;
  • provádí opětovnou registraci vozidla v souvislosti s rozdělením majetku v důsledku rozpadu manželství.

Jak určit do jaké emisní třídy spadá naše vozidlo?

Existuje šest kategorií výfukových emisí vozidel, z nichž zařazení vozidla do jedné z kategorií od EURO 3 do EURO 5 nevyžaduje zaplacení ekologické daně, jelikož se jedná o vozidla s nízkými nebo minimálními emisemi oxidu uhličitého. V rozmezí od 0 EUR do 2 EUR jsou poplatky vypočítávány přiměřeně úrovni výfukových emisí. Jak lze určit do jaké emisní třídy spadá naše vozidlo?

V případě kategorie EURO 0 můžeme jmenovat většinou velmi stará vozidla, která nejčastěji nemají ani katalyzátor, natož filtry pevných částic. Pokud má Vaše vozidlo v technickém osvědčení hodnoty emisí výfukových plynů v rozmezí 91/441/EHS a 93/59/EHS, patří tedy do skupiny EURO 0, a vyžaduje tedy zaplacení ekologické daně ve výši až 10 000 Kč . Mezi nejběžnější modely automobilů v této kategorii patří modely jako Škoda 120, Škoda 105, Škoda Favorit, stará Lada nebo Trabant.

Kategorie EURO 1, která zahrnuje vozidla s mírně nižšími emisemi výfukových plynů, ale stále překračující doporučené normy, zahrnuje vozy, které mají v technickém osvědčení hodnoty v rozmezí 91/441/EHS a 93/59/EHS. V případě těchto vozidel je ekologická daň nižší a činí 5 000 Kč. Mezi nejběžnější modely v této emisní řadě patří modely VW Golf II, Fiat Uno, Renault 5 a Renault 19 nebo Peugeot 205 a 405.

Poslední z kategorií automobilů, které vyžadují zaplacení ekologické daně, je skupina EURO 2. Jejich emise výfukových plynů jsou nejnižší z výše uvedených, ale stále nejsou optimální. Vozidla v této řadě vykazují v technickém průkazu emise výfukových plynů v rozsahu R 83-03 B, C; R 83-04 B, C; ES 94/12; ES 96/44; nebo EC 96/69 a 98/77. Ekologická daň je v jejich případě 3 000 Kč. Nejčastěji zde nacházíme vozidla vyráběná v letech 1996 až 2000 jako Fiat Punto, VW Golf III, Renault Clio nebo Seat Toledo, ale jejich parametry by pro jistotu měly být ověřeny v technickém průkazu.

Automobily osvobozené od ekologické daně, nicméně nacházející se v kategorii EURO 3, ve které jsou vozidla s minimální doporučenou emisní normou, jsou nejčastěji automobily vyrobené po roce 2000. V současné době jejich majitelé nejsou povinni platit ekologický poplatek, není to však v blízké budoucnosti vyloučeno. Pokud plánujeme registraci automobilu v České republice, stojí za to ověřit si technický průkaz automobilu. Mohou se zde objevit některé modely automobilů, jako jsou Škoda Octavia, Škoda Fabia nebo WV Golf IV. Vozidla v této kategorii vykazují emise v rozmezí R 83-05A; ES 98 / 69A; EC 1999 / 102A; EC 2001 / 1A; EC 2001 / 100A; EC 2002 / 80A; EC 2003 / 76A a EC 2006 / 96A.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog