arrow Zpět na Blog

Ekologická likvidace vozidel – co potřebujete?

25/10/2022

Jakým způsobem se můžete zbavit auta, které již není způsobilé k provozu? Jak to udělat ekologicky a správně z formálního hlediska? Zvládnete to sami a kam byste měli jít? Podíváme se na to!

Co je potřeba k ekologické likvidaci vozidla?

Likvidace vozidla může být nezbytná, pokud bylo účastníkem nehody, byla odhadnuta celková škoda a náklady na opravu nejsou rentabilní, stejně jako v případě velmi starých vozů s dlouhou životností, jejichž další používání může být na silnici nebezpečné. Je velmi důležité zbavit se vozidla způsobem ekologickým, co nejméně škodlivým k našemu životnímu prostředí. Stejně jako třídíme různé druhy odpadů, zejména ty zvláště škodlivé a nebezpečné, měli bychom k tomuto tématu přistupovat vážně – vždyť auta a jiná motorová vozidla jsou těžké, mnohatunové stroje, jejichž součásti lze z velké části recyklovat, a toxické látky jako jsou oleje, kyseliny a jiné chemické sloučeniny musí být zlikvidovány vhodným a odborným způsobem.

Co je to ekologická likvidace a kdo ji organizuje?

Ekologická likvidace vozidel je profesionální služba zaměřená na zničení, sešrotování a recyklaci dílů motorových vozidel tak, aby byla prováděna co nejméně invazivním způsobem a aby bylo znovu využito co nejvíce komponentů a surovin. Takové činnosti nejste schopni provést sami. Měli byste se vydat na speciálně upravené a legální místo, které má zvláštní oprávnění k likvidaci automobilů a jiných vozidel. V České republice lze nalézt asi 500 míst tohoto typu, která lze nalézt mimo jiné prostřednictvím webových stránek Ministerstva životního prostředí.

Potřebné doklady a cena likvidace vozu

Skvělou zprávou je, že ekologická likvidace vozidla jeho majitele nic nestojí. Ba dokonce můžete získat i nějaké peníze za autovrak.  Ekologická likvidace vozidel – co potřebujete? Jak se za to správně vzít? V situaci, kdy vůz není provozuschopný a způsobilý k jízdě, bude nutné v daném místě dodatečně objednat odtahovou službu. Jaké dokumenty si mám vzít s sebou? Samozřejmostí je občanský průkaz majitele vozu a technický průkaz. Díky ekologické likvidaci bude vůz odhlášen z registru vozidel bez nutnosti platit další poplatky. Majitel také obdrží zvláštní výpis nebo zprávu a protokol z procesu likvidace. Vyplatí se také vědět, že v případě likvidace vozidla byste měli informovat pojistitele – o vyřazení vozidla z provozu. V takovém případě smlouva o povinném ručení automaticky zaniká a pojistitel je povinen vrátit nevyužitou část pojistného.

Pojištění GAP a ekologická likvidace vozidel

Za zmínku zde stojí také pojištění GAP, které poskytuje majiteli dodatečnou ochranu před možnou ztrátou hodnoty vozidla v důsledku totální škody nebo odcizení vozu. Tento balíček připojištění se využívá zejména při koupi vozidla na leasing nebo úvěr. Pojištění GAP poskytuje plnou ochranu i v případě nutnosti sešrotování a likvidace vozu a velkou finanční podporu, pokud se hodnota AC pojištění ukáže jako nedostatečná. V případě totální škody je rovněž nepodstatné, zda byl pojištěný obětí nebo viníkem události.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog