arrow Zpět na Blog

Gap Pojištění – Podrobný průvodce

14/10/2020

Obecně řečeno Gap pojištění chrání proti následkům finančních ztrát. Může k ním dojít například v případě krádeže Vašeho vozidla nebo pokud primární pojistitel usoudí, že na vozidle došlo k totální škodě. GAP pojištění může být doplněním pojistného plnění proplaceného primárním pojistitelem (Auto Casco – havarijní pojištění).

Tato částka Vám poskytne možnost dosažení původní ceny, která byla za vozidlo zaplacena, usnadnit zaplacení nákladů na výměnu vozidla nebo vyrovnání smlouvy o financování nákupu vozu.

Co tento průvodce obsahuje?

Vysvětlíme zde, jak funguje GAP pojištění, jaké poskytuje výhody, jak získat nejlepší pojistnou ochranu a jakým způsobem dosáhnout nejlepší poměr kvality k ceně.

 • Co je to GAP Pojištění?
 • Jak funguje GAP Pojištění
 • Typy GAP pojištění
 • GAP Finanční
 • GAP s Fakturou – RTI
 • Výměna vozidla – VR
 • Agreed Value / Return to Value
 • Charakteristika předmětu pojištění
 • Typické výluky
 • Je nezbytné se pojistit?
 • Jak koupit pojistku
 • Jak nahlásit škodu
 • Jakou máme ochranu?
 • Odpovědi na dotazy, které je dobře znát

Co je to GAP Pojištění?

Stručně řečeno, GAP Pojištění (z ang. Guaranteed Asset Protection) může poskytnout dodatečné finanční zabezpečení. Vztahuje se na situace, u nichž Váš primární pojistitel vyrovná hodnotu vozidla jako totální škodu. Nejčastěji k nim dochází v případě:

 • autonehody (Vámi zaviněné nebo ne)
 • krádeže
 • povodně
 • požáru

Základem je skutečnost, že pojistitel neopravuje a neprovádí výměnu Vašeho vozidla. Místo toho Vám proplácí částku odpovídající stávající tržní hodnotě vozidla v daném okamžiku.

Proč takové pojištění existuje?

Ochrana GAP a důvod, proč uživatele automobilů volí tento typ zajištění je možné vysvětlit několika faktory:

 • Zakoupené vozidlo téměř vždy ztrácí svou hodnotu v průběhu jeho provozování.
 • Vozidlo se může účastnit autonehody, shořet v požáru, být zničené v důsledku povodně nebo prostě odcizeno. Pokud k něčemu takovému dojde, Váš primární pojistitel může kvalifikovat celou událost jako totální škodu a dospět k názorů, že oprava vozu se z ekonomického hlediska nevyplatí. V takovém případě můžete získat pojistné plnění za totální škodu, nicméně takové odškodnění může odpovídat pouze tržní hodnotě vozidla ke dni vzniku totální škody.
 • Pojistné plnění, k jehož vyčíslení a následnému proplacení došlo na základě „tržní hodnoty” vozidla nemusí být dostatečné pro nákup vozu na stejné úrovni, jako zničené či ukradené vozidlo v okamžiku jeho koupě. Částka pojistného plnění může být příliš nízká i pro vyúčtování finančního závazku vyplývajícího z leasingové nebo úvěrové smlouvy týkající se daného vozu.

V takovém případě se projeví výhody právě GAP Pojištění.

Během prvních tří let provozu mlže hodnota každého nového vozidla klesnout až na 60% své původní ceny.

Jak funguje GAP Pojištění

Pravidla fungování pojištění GAP

 

Kdy lze sjednat pojištění – časová omezení

Pojistku pořizujeme v průběhu nákupu (továrně nového nebo ojetého) vozidla. Zajišťuje dodatečnou ochranu k zajištění, které už nabízí Vaše havarijní pojištění.

Od okamžiku koupě vozidla začínají platit jistá časová omezení, v rámci kterých lze sjednat také GAP pojištění. Liší se v závislosti na pojistitelích, nicméně období pro sjednání GAP pojištění je většinou v rozmezí 30 až 180 dnů od okamžiku koupě vozu. Po vypršení tohoto období je nabídka pojistné ochrany GAP velmi omezená nebo neexistuje vůbec.

GAP Pojištění lze sjednat na období 2 až 5 let.

Je nezbytné si pamatovat, že mnoho Pojistitelů zajišťuje možnost pojistné ochrany pouze v případě vozidel do 5 roku jejich vlastnění. Znamená to, že pokud si 90 dnů po koupi vozidla pořídíte 5-letou pojistku, pojistitel pojistí Vaše vozidlo pouze k pátému výročí vlastnění vozu (v tomto případě na 4 roky a 9 měsíců). Proto předtím, než se rozhodnete koupit GAP Pojištění u jiného dodavatele, doporučujeme pečlivě prostudovat jeho pojistné podmínky.

GAP Pojištění Online nabízené společnosti WAGAS zahrnuje pojistné krytí Vašeho vozidla po celé období (tj. například 5 lat) od okamžiku sjednání pojistky, a to nezávisle na tom, kdy k tomu došlo (avšak ne později než 90 dnů po koupi vozidla).

Gap pojištění v letech

Typy GAP pojištění

Na trhu existuje několik druhů produktů, které nabízejí různé způsoby ochrany.

Finanční GAP

Hodí se zejména v případě

 • Koupě vozidla financovaného leasingem u dealera nových vozidel
 • Transakce na základě smlouvy o pronájmu movité věci, o dlouhodobém pronájmu nebo spotřebitelského leasingu

Není vhodný v případě

 • Koupě v podobě osobní půjčky nebo bankovního úvěru
 • Koupě vozidla v rámci transakce se soukromou osobou

Jedná se o velmi rozšířený druh pojistné ochrany v případě vozidel financovaných leasingem. Podle názoru mnoha zákazníku je toto pojištění nezbytným prvkem u této podoby financování vozidla.

Finanční GAP je zde přímo propojen s leasingem vozidla. Kryje rozdíl mezi vyrovnáním vyplývajícím z havarijního pojištění a vyúčtováním financování.

Tento druh GAP pojištění se týká finančních smluv striktně spojených s daným vozidlem. Půjčky a hotovostní úvěry nejsou poskytovány na konkrétní účel, nýbrž ve prospěch dlužníka. V případě totální škody u leasingového vozidla poskytovatel leasingu provádí vyúčtování leasingu, následně ruší leasingovou smlouvu. V případě osobní spotřebitelské půjčky (bez uvedení účelu), tato smlouva může platit dál, protože není spojená s žádným konkrétním předmětem půjčky ( v tomto případě jde o vozidlo).

GAP s Fakturou – RTI

Vhodný v případě

 • Koupě vozidla u dealera nových nebo ojetých vozidel
 • Vozidla koupeného za hotovost, na úvěr, bankovní půjčku nebo půjčku poskytnutou jinou finanční společností.

Není vhodný v případě

 • Vozidla koupeného v rámci soukromého prodeje (kupní smlouva uzavřena se soukromou osobou)

GAP s Fakturou patří k pojištěním často nabízeným samotnými prodejci vozidel, během pořizování vozu v autosalonu. Tento typ pojištění kryje rozdíl mezi cenou zaplacenou za vozidlo a pojistným plněním, které primární pojistitel proplatí v případě totální škody na vozidle.

GAP s Fakturou (nebo GAP RTI) často nahrazuje finanční GAP. Znamená to, že může zajistit zbytek finančních prostředků nezbytných pro vyúčtování leasingové smlouvy. Pokud výše závazků přesahuje tržní hodnotu vozidla, prostředky proplacené v rámci GAP pojištěné lze využít k vyrovnání celé dlužné částky.

Zajištění výměny vozidla (Vehicle Replacement Insurence – VRI)

Vhodný v případě

 • Koupě vozidla u dealera nových nebo ojetých vozidel
 • Vozidla koupeného za hotovost, na úvěr, bankovní půjčku nebo půjčku poskytnutou jinou finanční společností.

Není vhodný v případě

 • Vozidla koupeného v rámci soukromého prodeje (kupní smlouva uzavřena se soukromou osobou)

Tento typ pojištění je považován za nejvyšší dostupný úroveň pojistky. Kryje rozdíl mezi pojistným plněním proplaceným primárním pojistitelem a nákupní cenou stejného vozidla. Toto vozidlo bude naprosto stejné jako to, které bylo původně zakoupeno.

Například, pokud bylo zakoupeno vozidlo z úplně nové modelové řady, potom je celková částka obou pojistných plnění stejná jako pořizovací cena nového vozidla v okamžiku nahlášení škody. Pokud se jednalo o dvouleté vozidlo s nájezdem 20 000 km, pojištění kryje příplatek k dvouletému vozu s 20 000 najetých kilometrů v okamžiku zpracovávání škodového nahlášení.

Čím se to tedy liší od pojištění GAP s fakturou?

Vzhledem k tomu, že pořizovací cena vozidla na výměnu může přesahovat částku, která zaplacena během koupě původního vozidla.

Může se tak stát v případě, když v rámci první původního pořizování vozidla byla zákazníkovi poskytnutá nějaká sleva. Všem přece záleží na získání co nejlepší ceny, že ano? K takové situaci může dojít i v případě, když se výrobce rozhodně modernizovat celou modelovou řadu. Tím pádem může stoupnout i katalogová cena nového vozu.

Ceny vozidel mohou klesnout. Jak v takovém případě funguje VRI?

Pokud máte takové pojištění, potom čekáte, že hodnota „stejného“ vozidla bude v budoucnosti vyšší. Existuje ale možnost, že si pořídíte model, který za několik let bude ve skutečnosti levnější. Může se tak stát například v případě koupě nového modelu vozidla, bez možnosti získání slevy.

Znamená to, že na základě pojištění VRI obdržíte méně, než stálo původně zakoupené vozidlo.

Leda, že by zahrnovalo také fakturační pojištění.

Mnoho produktů „VRI” je v současné době kombinovaných z pojištěním „RTI”. Znamená to, že v případě totální škodu získáte vyšší z těchto částek:

 • Původně zaplacená cena uvedená na faktuře nebo
 • Hodnota náhradního vozidla v okamžiku totální škody

Pokud náklady klesnou pod cenu, která byla původně zaplacena, bud Vám vracena původní cena, za kterou bylo vozidlo pořízeno.

Pojištění z kategorie Agreed Value / Return to Value

Vhodný v případě

 • Vozidel vlastněných déle než 180 dnů (tato doba je delší než maximální lhůta pro sjednání pojištění typu VRI nebo RTI)
 • Vozidla koupeného v rámci soukromého prodeje

Není vhodný v případě

 • Vozidlo pořízeno na základě leasingové smlouvy nebo smlouvy o dlouhodobém pronájmu

„Agreed Value” nebo „Return to Value” se často považuje za nouzové řešení. Pokud vlastníte vozidlo příliš dlouho pro splnění podmínek pro sjednání pojištění RTI nebo VRI, můžete zvážit právě pořízení pojištění typu Agreed Value.

Toto pojištění kryje rozdíl mezi hodnotou vozidla ke dni škody a hodnotou tohoto vozu v okamžiku sjednání pojištění GAP AV. Tímto způsobem je hodnota vozu určována v okamžiku sjednání pojištění GAP Agreed Value, nikoliv v okamžiku koupě vozidla.

V takovém případě je hodnota vozidla stanovena na základě údajů jedné z informačních databází jako například Euro Tax nebo Glass Guide.

Charakteristika předmětu pojištění

Krytí spoluúčasti – Uhrazení spoluúčasti na základním havarijním pojištění v případě vzniku škodové události. GAP Pojištění může být použito k uhrazení této částky, je ale třeba si všimnout, že většina standardních nabídek nezahrnuje takovou možnost. Závisle na pojistiteli se částka spoluúčasti pohybuje mezi 6,000 Kč až 18,000 Kč.

Limit pojistného plnění – je možné, že bude nezbytné zvolit limit pojistného plnění (pojistná částka). Jedná se o maximální částku, kterou bude možno v libovolných okolnostech získat na základě sjednaného GAP pojištění. Pamatujte si, že je třeba si všimnout, jaký druh pojištění a jakou pojistnou dobu si pro Vaše vozidlo volíte. U některých pojistných produktů je pojistná částka stejná jako původní hodnota vozidla, proto samostatné výpočty nejsou nezbytné.

Kombinované pojistné krytí – znamená, že v rámci jednoho pojištění se vyskytují alespoň dva druhy pojistného krytí. Takové krytí se může vztahovat jak na uhrazení spoluúčasti v případě škody kryté z havarijního pojištění, tak krytí totální škody do výše hodnoty vozidla na nákupní faktuře. Znamená to, že vozidlo je kryté pojištěním do výše částky na faktuře za vozidlo a zároveň toto pojištění kryje i spoluúčast na škodě, pokud by se vyskytovala v rámci havarijního pojištění.

Pojištění dodatečného vybavení – Obvykle pojistné krytí zahrnuje i celé tovární vybavení vozidla, za podmínek uvedených v dané pojistné smlouvě. V případě některých pojistek se krytí vztahuje také na vybavení, které je montováno prodejci a jehož hodnota zpravidla nepřesahuje předem vymezenou částku. V případě, že u prodejce bylo zakoupeno nějaké dodatečné vybavení vozu ověřte, zda není vyloučeno z rozsahu pojištění. Náklady na dodatečné zajištění laku a čalounění zpravidla nejsou v GAP pojištěních zohledňovány.

Postoupení pojistné smlouvy – V případě výměny vozidla v době platnosti pojistné smlouvy občas existuje možnost převodu pojistky na nové vozidlo. Nejčastěji však pojistitele nabízejí pouze možnost zrušení stávající pojistky, proplacení nevyužitého pojistného a pojištění dalšího vozu v rámci nově sjednané pojistné smlouvy.

Storno a vracení pojistného – V případě prodeje vozidla před vypršením pojistné doby, existuje možnost stornování pojistky. Částka, která bude v takovém případě vracena bude vypočtena v souladu s ustanoveními daných pojistných podmínek. V případě nahlášení škody již nelze žádat o vracení nevyužitého pojistného.

Typické výluky

Musíte mít plné a komplexní havarijní pojištění (Casco). V případě, že Vaše havarijní pojištění vypršelo a máte pouze povinné ručení, nebo pokud se Vaše havarijní pojištění nevztahuje na totální škodu, potom platné nebude ani GAP Pojištění.

Komerční provoz vozidel – Pokud vozidlo používáte pro komerční přepravu osob, např. jako taxík, vůz pro kurýrní služby, dopravu osob či školení řidičů, vždy se nejprve seznamte s obsahem daných pojistných podmínek. Většina standardně nabízených GAP pojištění nezahrnuje vozidla používána pro výše uvedené účely. Občas existují jiná, dedikovaná alternativní řešení.

Je pojištění nezbytné?

Existuje několik faktorů, které je třeba zohlednit během uvažování o sjednání GAP pojištění. Jejich zvážení usnadní rozhodnutí, zda by pro Vás toto pojištění bylo vhodné, nebo nikoliv.

 • Hodnota automobilů klesá. V případě totální škody na vozidle havarijní pojistitel může proplatit pouze tržní hodnotu daného vozu ke dni vzniku škody.
 • Pokud financujete koupi vozidla pomocí externích zdrojů (leasing, úvěr, půjčka), potom pojistné plnění proplacené primárním pojistitelem vozidla vůbec nemusí stačit pro vyúčtování.
 • Záleží Vám na standardu Vašeho vozidla? Např. v případě koupě nového vozu chcete, aby potom, co o něj přijdete, dostat jiné, také nové?
 • Během posledních 4 let počet krádeží vozidel stoupl o přibližně ponad 50%.
 • Na území Velké Británie k totální škodě na vozidle dochází průměrně každých 90 sekund.
 • Na území Velké Británie každý rok totální škodu na vozidle hlásí 1 na 83 řidičů.
 • Na území Velké Británie každý rok dochází ke krádeži 89,000 vozidel (na základě informací z Daily Express).

Existuje mnoho faktorů, které musíte zohlednit závisle na tom, zda si pořizujete nové nebo ojeté vozidlo.

Proč vůbec pojišťovat nová vozidla?

Existují názory, podle nichž se GAP Pojištění vyplatí spíše v případě nových vozidel. Základem těchto názorů je to, že nová vozidla ztrácejí hodnotu mnoho rychleji, než vozidla ojetá. Je obecně známo, že hodnota nového automobilu klesne během prvních 3 let provozu o 50-60% své původní ceny. Podle některých zpráv dostupných na internetu hodnota některých typů vozidel klesá dokonce o 80% během prvních 3 let provozu.

Pokles hodnoty vozidla zároveň znamená, že v případě totální škody na automobilu stoupne i částka případného pojistného plnění proplaceného na základě pojistky GAP.

Máte v rámci Vašeho pojištění možnost výměny „nového za staré”?

Některé druhy pojištění nabízené na území Evropy zajišťují krytí typu „nové za staré” na období 1 nebo i 2 let v případě nově pořízených vozidel. Znamená to, že v případě krádeže nebo totálního zničení vozidla ho pojistitel nahradí vozidlem novým.

Znamená to tedy, že GAP pojištění vlastně vůbec nepotřebujete?

Problém s využitím pojištění „nové za staré” spočívá v tom, že se zde mohou vyskytnout jistá omezení. Havarijní pojistitel může zamítnout takovou výměnu z několika důvodů, včetně:

 • Nejste zaregistrovaným majitelem vozidla Může se to stát v případě leasingu vozidla
 • Vozidlo je předmětem smlouvy o financování
 • Primární pojistitel nemůže rychle vyměnit vozidlo
 • Může se vyskytnout doložka o maximálním počtu najetých kilometrů, např. maximálně 10 000 km v okamžiku nahlášení škodové události.
 • Existuje možnost procentuálního omezení rozsahu škody (např. 60% ceny nového vozidla) .

Jsou známy i případy, kde někteří pojistitele nezajistili výměnu vozidla i přesto, že došlo ke škoda v souladu s obsahem pojistných podmínek, ale zákazník o to zapomněl požádat v okamžiku hlášení škody!

Splnění každého s výše uvedených předpokladů může znamenat, že havarijní pojistitel v rámci pojistného plnění proplatí pouze tržní hodnotu vozidla. V takovém případě pokud nemáte GAP pojištění, nemáte také možnost žádat případného vyrovnání zbytku hodnoty vozu.

Pokud chcete spoléhat na podmínkách stanovených pojistitelem, musíte mít jistotu ohledně jejích věrohodnosti.

V případě, že Vám pojištění typu „nové za staré“ plně vyhovuje už ale GAP pojištění nepotřebujete, je tomu tak?

Je to možné, nicméně co v případě, když se chcete pojistit na 2, 3, 4, a možná i 5 let? Přemýšlíte, zda si GAP pojištění nesjednat až ke konci prvního roku provozu vozidla. Zde však vzniká jistý problém. Pojistku GAP je třeba koupit během určité lhůty po koupi vozidla, velmi často je to maximálně 90 dnů od okamžiku koupě vozu.

Pokud nákup odložíte do konce prvního roku provozu automobilu, může se stát, že pořízení GAP pojištění k Vašemu vozu už vůbec nebude možné.

Možným řešením tohoto problému je nalezení pojistitele, který Vám umožní odložit datum zahájení pojistného krytí. Znamená to, že bude možné si koupit pojistku GAP v průběhu 180 dnů od okamžiku koupě vozidla a následně určit „datum vstupu v platnost” v budoucnu. Zpravidla maximální datum vstupu v platnost pojistky, které lze určit s předstihem je 1 rok od okamžiku první registrace nového vozu.

Proč se vyplatí pojišťovat ojetá vozidla?

Pokud zvažujete pořízení pojistného krytí GAP v případě ojetého vozidla, je třeba si uvědomit, že i zde se uplatní některé z důvodů, které platí v případě sjednávání GAP pojištění u nových automobilů. Hodnota všech vozidel, jak nových, tak ojetých postupně klesá, což lze pojistit pomocí GAP pojištění. Jak už bylo řečeno, hodnota ojetých automobilů klesá mnohem pomaleji ve srovnání s novými vozy. Proto vzniká otázka:

Vyplatí se vůbec pojišťovat ojetá vozidla?

Pokud je pojišťováno ojeté vozidlo, jeho hodnota sice klesá pomaleji, než hodnoto nového vozu, nicméně tato hodnota bude nadále postupně klesat. Pokud hodnota nového vozidla v ceně 540,000 Kč klesne během 3 let provozu 50%, jedná se o případný pokles ve výši 270,000 Kč. V případě že hodnota ojetého vozidla v původní ceně 400,000 Kč klesne během 3 let provozu o 33%, stále se zde vyskytuje případný pokles ve výši 132,000 Kč.

Proto všechny výhody vyplývající z podání žádosti o pojistné plnění za ojeté vozidlo mohou být nižší než v případě nového automobilu.

Tímto však ještě zdaleka nekončí.

Na základě údajů týkajících se škod, které jsme obdrželi od našich pojistitelů konstatujeme, že v případě ojetých vozidel se nahlašuje podstatně více škodových událostí. Znamená to, že počet škod u takových automobilů stále stoupá. Z hlediska zákazníka to znamená, že rostou i šance na získání pojistného plnění na základě GAP pojištění.

Proč tomu tak je?

 • Náklady na opravu a ceny automobilových dílů stále stoupají. Proto stále častěji pojistitele konstatují totální škodu i v případě méně závažných poruch na vozidle.

Pokud se nehody účastní nové vozidlo v ceně 540,000 Kč, může dojít k poškození ve výši 270,000 Kč.

Pokud by se stejná škoda vyskytla v případě ojetého automobilu v ceně 320,000 Kč, potom u takového vozu lze konstatovat vznik totální škody.

V současné době poměrně vysoká může být i hodnota dílů získaných ze zešrotovaného vozidla.

Náklady na propůjčení náhradního vozidla na období, když je automobil v opravě mohou mít vliv na zvýšení nákladů celého postupu spojeného s likvidací škody.

Všechny výše uvedené faktory způsobují, že pojistitele vozidel se stále častěji rozhodují, že v případě nahlášené poruchy vozidla došlo k totální škodě.

Pochopitelně všechny tyto skutečnosti se vztahují také na nová vozidla. Nicméně v případě ojetého vozidla, jehož hodnota bude přirozeně nižší, bude pojistitel více nakloněn ke konstataci totální škody a  uplatnění postupu spojeného s tuto skutečnosti.

Pokles hodnoty a četnost výskytu škod

Zákazníci, kteří zvažují, zda by si měli pořídit GAP pojištění by také měli vzít v potaz, že v případě totální škody u jejich ojetého vozidla jim základní pojistitel může proplatit nižší částku než v případě, kdyby ke škodě došlo u nového vozu. Navíc v případě ojetých automobilů je větší šance na výskyt škody.

Jak koupit pojistku?

Pokud si chcete sjednat GAP pojištění, můžete to udělat na několik způsobů.

Automobilový dealeři

Právě od nich získáváte první informace ohledně „GAP pojištění”. Během pořizování automobilu prodejce nabízí GAP Pojištění společně s ostatními, dodatečnými produkty.

Existují ale jisté faktory spojené se sjednáním pojistného krytí GAP u automobilového dealera, a to:

Cena – proč cena u dealera je tak vysoká?

Průměrné náklady na GAP pojištění GAP u automobilového dealera se pohybují v rozmezí 8,000-14,000 Kč. Ve srovnání s cenou těchto pojištění pořizovaných online, která se pohybuje v rozmezí 6,000 – 11,000 Kč je cenový rozdíl poměrně vysoký.

Proč tomu tak je?

 • Měřítko – Individuální dealeři mohou prodávat poměrně malý počet pojistek (mohou je prodávat pouze svým zákazníkům). Proto mohou být nuceni k pořizování pojistných produktů od pojistných zprostředkovatelů. Mohou to být například různí pojistní agenti. V takovém případě rostou i náklady.
 • Dodatečná provize – dodatečné provize proplácené prodejci nebo vedoucímu oddělení, jakož i majiteli prodejny. Všechny tyto náklady jsou započteny do ceny pojistného produktu GAP, za který platíte.

Ceny pojištění GAP

K ostatním faktorům patří:

 • Omezená nabídka produktů, které si můžete vybrat.

Automobilový dealeři občas nabízí pouze základní pojištění proti poklesu hodnoty vozidla (RTI). Existují případy špatně zvolené pojistné částky, která není schopna plně vyrovnat částku nezbytnou pro koupi nového vozidla.

 • Příliš dotěrný prodej pojistek

Někteří zákazníci zaznamenali nápadnou „dotěrnost“ dealerů, kteří se jim stůj co stůj snažili prodat dodatečné produkty. Dealeři si uvědomují, že jinde lze koupit velmi podobné nebo i lepší a přitom mnoho levnější produkty .

Havarijní pojistitele

Můžeme mít dojem, že GAP Pojištění a havarijní pojištění (Casco) jsou nějakým způsobem propojeny. Ve skutečnosti ale GAP pojištění nabízí ke svým produktům jen málo havarijních pojistitelů.

Distributoři / Dedikovaní Agenti

Nezávislé, specializované agentury již řadu let prodávají GAP pojištění na českém a evropském trhu. Naše společnost, WAGAS INSURANCE, na území Evropy prodává GAP pojištění těchto pojistitelů:

– Lloyd’s Insurance Company

– Helvetia Insurance

Pochopitelně na trhu působí také jiní pojistní distributoři, kteří taková pojištění prodávají. Podle našeho názoru ale právě my patříme k těm nejlepším!

Výhody vyplývající s pořízení pojištění přímo u dedikovaného agenta mohou zahrnovat faktory jako:

 • Cena

Pojistní agenti mohou působit na základě principu nízkých provizí a vysokého objemu prodeje. Znamená to, že velmi často poskytují stejné nebo lepší pojistné krytí jako dealeři, avšak jsou schopni nabídnout nižší pojistné.

 • Sortiment produktů

Ne všechna vozidla jsou stejná. Široký sortiment dostupných pojistných produktů může znamenat, že obdržíte řešení lépe přizpůsobené právě Vašim požadavkům.

 • Schopnost nabídnout pojištění od více než jednoho pojistitele

Pojistitele mohou nabízet různé balíčky pro každý druh pojištění. Lišit se mohou také jednotliví ceny. Dedikovaný agent je obvykle schopen zajistit alternativní vyhodnocení, které může být nejvýhodnější.

Společnost poskytující finanční služby

Někteří automobiloví dealeři neprodávají samostatná pojištění. Místo toho zákazníky může jeho jménem kontaktovat jedna se společností poskytujících finanční služby. Znamená to, že jednání ohledně nabídky GAP pojištění se budou konat většinou po telefonu.

Zde problémem může být rozsah produktových možností. V případě společností poskytujících finanční služby nabídka pojistných produktů může být velmi omezená.

Slevové kódy

V době online obchodování slevové kódy nebo poukázky patří k vyhledávaným způsobům pro získání zákazníků.

Kdo by nechtěl ušetřit peníze nebo dostat slevu?

Problém s využíváním slevových kódů spočívá v tom, že jinde lze získat pojistné krytí na stejné nebo vyšší úrovni, za stejnou cenu nebo i levněji.

Je třeba tak pamatovat také na parametry pojistky. Pokud Vám jeden z prodejců nabízí slevu, vždy se ujistěte, zda podmínky daného pojištění Vám opravdu vyhovují. Může se stát, že dnes ušetříte několik korun, ale v budoucnu přijdete o tisíce kvůli menší úrovni pojistného krytí.

Jak nahlásit pojistnou událost?

V případě každé pojistky GAP budou platit určité podmínky týkající se postupu pro likvidaci pojistné události. Proto dodržování těchto podmínek je obvykle nejlepší cestou k rychlému obdržení pojistného plnění.

Zpravidla likvidace škody vypadá zhruba takto:

 1. Došlo ke vzniku škodové události (nehoda, krádež, povodeň, požár apod.), kterou hlásíte Vašemu primárnímu pojistiteli. Pro jistotu je dobře požádat také o plné vyúčtování škody, které bude obsahovat všechny náklady pro případ, že by to bylo nezbytné pro nahlášení škody na základě GAP pojištění.
 2. Pokud máte dojem, že primární pojistitel může konstatovat totální škodu na vozidle, kontaktujte oddělení likvidace škod Vašeho pojistitele GAP.
 3. O dodání obdobných dokladů Vás může požádat jak havarijní pojistitel (Casco), tak oddělení likvidace škod pojistitele GAP. K těmto dokladům může patřit technický průkaz vozidla, nákupní faktura vozu, kopie havarijní pojistky apod.
 4. Oddělení likvidace škod GAP vyhodnotí Vaše nahlášení škody po obdržení konečného rozhodnutí Vašeho primárního pojistitele.

Závisle na pojistiteli se může lišit také doba likvidace nahlášené pojistné události. Někteří pojistitele požadují, aby zákazník nepřijímal jakákoliv pojistná plnění od základního pojistitele, dokud se neobrátíte s žádostí o likvidaci škody na základě GAP pojištění. Jíní mohou odmítat proplacení pojistného plnění na základě GAP pojištění, dokud jim nedoložíte, že základní pojistitel již proplatil pojistné plnění vyplývající z havarijního pojištění.

Nehledě na všechny okolnosti, škodu je třeba nahlásit bez zbytečného prodlení. Jinak se může stát, že pojistitele budou využívat ustanovení pojistných podmínek pro maximální prodlužení termínu pro proplacení pojistného plnění. Ve skutečnosti pokud pojistitel bude příliš dlouho váhat s proplacením pojistného plnění, může dojít k jeho kontrole příslušným orgánem finančního dozoru.

Doporučujeme postupovat v souladu s postupem týkajícím se hlášení škod, zřetelně uvedeným v pojistných podmínkách daného pojištění. V případě pochybností se obraťte na oddělení likvidace škod.

Jak vypadá pojistná ochrana vozidla?

Vzhledem k tomu, že tento typ pojištění poskytuje pojistné krytí po dobu několika let, je třeba si zodpovědět na několik důležitých otázek. Nyní se to pokusíme udělat.

Co se stane, když zkrachuje společnost, která mi pojistku prodala?

Pokud pojistku kupujete u pojistného zprostředkovatele – může to být například obchod s automobily, pojistný makléř nebo finanční agentura a tento subjekt ukončí podnikání, sjednaná pojistka stále platí, protože za ní ručí daný pojistitel. V takovém případě máte nárok na plný reklamační postup a kontakt s týmem lidí, kteří celou záležitost vyřídí. Kontaktní údaje pojistitele najdete ve všeobecných pojistných podmínkách nebo na pojistce.

Stručně řečeno, maloobchodní prodejce nebude mít s danou škodovou událostí skoro nic společného (a určitě to nebude prodejce, který Vám dané vozidlo prodal).

Co se stane, když zkrachuje pojistitel?

Zde už může vzniknout jistý problém. Pojišťovny musí většinou splňovat poměrně striktní požadavky ohledně jejich solventnosti, avšak se mohou dostat do problémů.

V případě, že daná pojišťovna zkrachuje, rozhodnutí ohledně reorganizace nebo likvidace společnosti je vydáváno příslušným státním orgánem země EU, ve které je pojišťovna zaregistrována.

Co v případě, když nebudete spokojeni s výsledkem rozhodnutí ohledně pojistného plnění?

Všeobecné pojistné podmínky obsahují příslušný postup pro podávání stížností a reklamací. Doporučujeme se řídit právě tímto postupem. Pokud nebudete spokojeni se způsobem, jakým Vám byla pojistka prodána, můžete předložit stížnost také „maloobchodnímu prodejci „, který Vám dané vozidlo a pojistku prodal. Pokud se problém týká přímo škodové události, můžete předložit stížnost přímo pojišťovně.

V případě, že nebudete spokojeni s výsledkem předložené reklamace, můžete se obrátit na příslušný orgán dozoru, např. Českou národní banku.

Odpovědi na otázky, které je dobře znát

Je GAP Pojištění povinné, nebo pouze volitelné?
GAP Pojištění je plně volitelný produkt. Pokud nechcete, nemusíte je kupovat.

Kryje GAP Pojištění náklady na opravu motoru nebo převodovky?
Ne. Tyto díly jsou kryté pouze v případě, kdy primární pojistitel vozidla konstatuje totální škodu na daném vozidle. Může se tak stát v případě autonehody, požáru či krádeže. Porouchaný motor spadá do záruky, kterou může poskytnout prodejce vozidla.

Kryje GAP Pojištění pojistnou událost, ke které již došlo před jeho sjednáním?
Ne. Můžete žádat o pojistné plnění pouze v případě pojistné události, k níž došlo až poté, co začalo platit pojištění. Neexistuje možnost, že si pojištění sjednáte až poté, co ke škodě dojde a posléze nahlásíte nárok na pojistné plnění. Neexistuje také možnost si sjednat GAP pojištění těsně před oficiálním rozhodnutím primárního pojistitele a očekávat, že bude přiznáno pojistné plnění v rámci pojištění GAP v případě, že primární pojistitel vydá rozhodnutí o proplacení pojistného plnění.

Kdo je pojištěným v rámci pojistné smlouvy?
Zpravidla (ale ne vždy) pojištěným je hlavní uživatel vozidla a uživatele uvedení na smlouvě o havarijním pojištění (Casco). Řidič vozidla musí mít plný a komplexní balíček havarijního pojištění.

Spadají do pojištění i krádeže s použitím klíčů k vozidlu?
Každá pojistka GAP, se kterou jsme se setkali, zajišťovala pojistné krytí v případě totální škody, k níž došlo následkem krádeže klíčů. Vše ale závisí na tom, zda takovou událost kryje i primární pojistitel vozidla. Pokud ke krádeži klíčů dojde následkem nedbalosti (např. ponecháte klíče ve spínači zapalování a opustíte vozidlo), základní pojistitel může odmítnout proplacení pojistného plnění. Něco takového nepokryje také GAP Pojištění.

Pokud ale dojde ke vloupání do bytu nebo domu, krádeži klíčů a posléze i vozidla, primární pojistitel zajišťující havarijní pojištění vozu zpravidla platí za takové události. V takovém případě by mělo být proplaceno i pojistné plnění v rámci sjednaného GAP pojištění.

Jaká vozidla lze pojistit?
Pojistné smlouvy se budou lišit, zpravidla lze pojistit osobní automobily a lehké dodávky (s přihlédnutím k výlukám).

Existují také dedikovaná řešení pro motocykly, obytná vozidla, nákladní vozidla a zemědělská vozidla.

Jaká vozidla je možné pojistit z hlediska toho, k čemu jsou využívána?
Standardní produkty zahrnují vozidla pro soukromé a služební využití, přičemž zde platí jisté výluky (např. veřejná doprava).

Vozidla určena a využívána k pronájmu mohou být vyloučená z pojistného krytí.

Dedikované pojištění se vztahuje na taxíky, kurýrní služby, služební vozidla a vozidla používána pro školení řidičů.

 

Doporučené články
arrow Zpět na Blog