arrow Zpět na Blog

GAP pojištění v případě vozidla pořízeného na úvěr – je potřebné?

26/10/2020

Jak je obecně známo, hodnota nového vozidla začíná klesat ihned potom, co se s ním vrátíte domů. Bývá, že tento pokles je velmi rychlý. Pokud se někdy stane, že následkem autonehody nebo krádeže dojde k totální škodě na vozidle, většina typických pojistek zajišťuje pojistné plnění, jehož částka odpovídá pouze tržní hodnotě vozidla ke dni vzniku pojistné události.

Znamená to, že pokud je majitel vozu zavázán ke splacení vyšší pohledávky, může mít problém s její splacením pouze pomocí částky, kterou obdržel v rámci odškodnění proplaceného pojišťovnou.

Pokud vozidlo financováno úvěrem je pořizováno u automobilového dealera, je možné, že tento prodejce v rámci různých dostupných variant nabídne také „GAP pojištění“. Přestože zákony vyžadují, aby každý pojistný produkt byl podrobně popsán, v popisech předávaných dealery se stále vyskytuje mnoho nepřesných nebo chybných informací. Stává se tak i kvůli tomu, že GAP pojištění je mnohokrát doplňujícím produktem v rámci větších balíků pojistných nebo finančních služeb.

Proč zákazníci pojišťují vozidla kupována na úvěr?

Připusťme, že bylo zakoupeno vozidlo za 1 000 000 Kč. Po dvou letech došlo k nehodě, přičemž primární pojistitel konstatoval totální škodu na vozidle.

V tom okamžiku tržní hodnota Vašeho vozu činí 600 000 Kč. Vy ale máte úvěr a musíte vrátit ještě 710 000 Kč v rámci kreditního zůstatku. Znamená to tedy, že potom, co poskytovateli úvěru předáte celou částku obdrženou v rámci pojistného plnění na základě havarijního pojištění, budete mu stále ještě dlužit 110 000 Kč. GAP pojištění Vám umožní splacení právě tohoto zbytku, který by v jiném případě musel být splacen z vlastních prostředků.

GAP pojištění má smysl zejména v případech kdy kreditní zůstatek může přesáhnout hodnotu daného vozidla během období jeho financování. K takové situaci může dojít v následujících okolnostech:

  • Došlo k proplacení zálohy ve výši 20% hodnoty vozu nebo méně. V takových případech hodnota vozidla bude po většinu doby trvání úvěru nižší než dlužný zůstatek tohoto úvěru.
  • Vozidlo bylo financováno relativně dlouhou dobu (například 60 měsíců neb déle). V pozdějších měsících, kdy hodnota vozidla je výrazně nižší než v okamžiku jeho koupě, dlužný zůstatek úvěru je stále velmi vysoký.
  • Bylo zakoupeno vozidlo, jehož hodnota klesá velmi rychle, například vzhledem k intenzivnímu využívání. Tím pádem již splacené splátky nesnižují dlužný zůstatek úvěru přímo úměrně k poklesu hodnoty vozu.

Mnoho automobilových dealerů a také některé banky mají v nabídce různé varianty GAP pojištění v rámci poskytovaného úvěru na automobil. Je ale třeba vzít v úvahu, že cena produktu a rozsah pojištění mohou být opravdu různé. Nezapomeňte porovnat celkové náklady na pojištění, které se obvykle dělí na splátky, a přečíst si drobný tisk, protože se tam mohou nacházet různá omezení rozsahu pojistného krytí.

Je třeba si také pamatovat, že v případě leasingu nebo účelového úvěru na nákup vozidla je pojištěným subjektem právě poskytovatel leasingu nebo banka. Není tomu tak vždy, ale stává se čím dál tím častěji. GAP pojištění, k jehož sjednání došlo nezávisle, čili není provázáno s balíkem financování vozidla zajišťuje, že pojištěným je zákazník, čili Vy. V takovém případě bude částka pojistného plnění převedena na Váš účet a také Vy rozhodnete, co s těmi penězi uděláte. Díky získaným finančním prostředkům můžete například splatit zbytek úvěru a zbytek využít jako zálohu na nákup nového vozidla.

Kryje pojištění škodu v případě každého typu krádeže?

Když si kupujeme nové vozidlo, často si klademe dotaz, zda nám tento automobil někdo náhodou neukradne. V případě krádeže zůstaneme s poměrně vysokým dlužným zůstatkem, vzniká tedy otázka, zda GAP pojištění usnadní vyúčtování úvěru?

Odpověď na tento dotaz zní: nejčastěji ano, občas ale ne.

Bohužel, pokud k odcizení vozidla došlo následkem nedbalosti majitele, GAP pojištění nezajistí pojistné plnění. Je třeba vzít v ohled, že pojistné plnění na základě GAP pojištění může být proplaceno až poté, co odškodnění proplatí i primární pojistitel vozidla na základě poskytovaného havarijního pojištění.

Pokud tedy necháte klíče v zapalování Vašeho otevřeného automobilu, vyrazíte na dvouhodinovou procházku a po návratu zjistíte, že Vaše vozidlo bylo ukradeno, Váš primární pojistitel to bude považovat za nedbalost pojištěného a neproplatí odškodnění. Dalším příkladem může být příběh, k němuž skutečně došlo.

Senior tankoval své auto na čerpací stanici. Když natankoval, stoupnul si do fronty aby zaplatil. Klíč od vozidla přitom nechal v zapalování, takže několik minut později uviděl zloděje, jak ujíždí jeho novým automobilem.

K něčemu takovému skutečně došlo a také občas dochází i nadále. Nepříliš často, ale přece.

Pokud by se Vám ale někdo vloupal do bytu nebo vzal klíče bez Vašeho souhlasu a potom ukradl Vaše vozidlo, Váš základní pojistitel by pravděpodobně konstatoval, že jste vynaložil náležitou péči a přiznal pojistné plnění.

Pokud si pečlivě přečtete pojistné podmínky GAP pojištění nabízených různými pojistiteli, občas si všimnete, ustanovení, které hovoří o tom, že pokud pojistné plnění proplatí primární pojistitel, udělá to i pojistitel, který Vám poskytuje GAP pojištění.

Pochopitelně všechno závisí také na výlukách uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách daného pojištění (jak havarijního, tak GAP pojištění), avšak obecně vzato Pojišťovna poskytující GAP pojištění proplatí pojistné plnění za předpokladu, že Váš havarijní pojistitel již konstatoval totální škodu na Vašem vozidla a proplatil příslušné pojistné plnění.

Níže uvádíme několik porad, které Vám pomohou rozhodnout, zda je GAP pojištění vhodné ve Vašem případě:

  • Vozidlo bylo úplně nebo do značné míry financováno z úvěru .

Pokud je vozidlo úplně financováno z půjčky nebo úvěru, dochází k situaci, kdy již po nastoupení do nově pořízeného vozidla dlužíte víc, než stávající hodnota Vašeho automobilu. Ve většině případu se výše dlužného zůstatku srovná s reálnou hodnotou vozidla teprve po několika letech. Navíc, pokud k nákladům spojeným s úvěrem přičtete také náklady na poplatky a registraci vozu, zjistíte, že k zmiňovanému srovnání dojde ještě později.

  • Předchozí vozidlo, které bylo zakoupeno na úvěr bylo vyměněno na nové, zatímco částka dlužného zůstatku původního úvěru byla připsána k novému úvěru.

Pokud vozidlo prodáte nebo vozidlo financováno dosud nesplaceným úvěrem postoupíte v rámci vyúčtování, potom částku, kterou stále dlužíte bance, můžete přidat k kreditnímu zůstatku nového vozu, pokud tento rozdíl neuhradíte dříve. Tento dodatečný kreditní zůstatek může způsobit další finanční problémy, pokud Vám bude vozidlo ukradeno nebo pokud dojde k totální škodě na tomto vozidle.

  • Byl zakoupen vůz, který nemá velkou hodnotu v případě jeho dalšího prodeje.

Pokud kupujete vozidlo, jehož hodnota rychle klesá, existuje možnost, že dlužný zůstatek Vašeho úvěru znatelně přesáhne stávající hodnotu Vašeho automobilu (v případě plného financování vozidla). Zároveň pod pojmem „znatelně“ zde myslíme hodnotu přesahující 25%.

  • Plánujete používat Vaše auto velmi intenzivně.

Počet najetých kilometrů patří k nejvýznamnějším faktorům, které mají vliv na rychlý pokles ceny vozidla. Rychlost, s jakou nové kilometry přibývají na jejich počítadle je téměř přímo úměrná k velmi vysokému poklesu jeho stávající hodnoty. Je tedy velmi pravděpodobné, že hodnota vozu bude klesat o mnoho rychleji, než dlužný zůstatek Vašeho úvěru.

  • Vzali jste půjčku nebo úvěr na delší dobu (delší než 60 měsíců)

Dlouhodobý úvěr znamená, že dosažení rovnováhy mezi kreditním zůstatkem a hodnotou vozidla trvá déle než obvykle.

Pokud tedy plánujete vzít úvěr na nákup automobilu, vyplatí se zvážit také sjednání GAP pojištění. Takové pojištění se může velmi hodit pokud pro splacení celého úvěru by bylo nutné sáhnout také dost hluboko do vlastní kapsy. Pokud je pojištění nabízeno prodejcem automobilů nebo finančním poradcem, je dobré předtím ověřit cenu, za jakou si stejné pojištění lze sjednat online. Mnohokrát lze ušetřit hodně peněz.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog