KOUPIT POJISTKU GAP

20 let
zkušeností

GAP Pojištění- co to je?

V případě totální škody, která vznikne na nově zakoupeným vozidle, v rámci GAP pojištění bude proplacen rozdíl mezi fakturační hodnotou vozidla (GAP s Fakturou) a jeho hodnotou ke dni vzniku škody. V případě vozidla, u kterého nedošlo ke sjednání GAP pojištění v okamžiku koupě tohoto vozu, pojistné plnění bude odpovídat rozdílu mezi hodnotou vozu ke dni sjednání pojistné smlouvy GAP (např. cenou uvedenou na havarijní pojistce), a jeho tržní hodnotou ke dni totální škody.

Znamená to, že pokud dojde k totální škodě na vozidle, obdržíte pojistná plnění ze dvou zdrojů: na základě havarijního pojištění (nebo povinného ručení pachatele) a pojistky GAP. Obdržené prostředky postačí na koupi vozidla podobné/stejné třídy jako to, které bylo zničeno nebo ukradeno. GAP je pojištění, které můžete sjednat, pokud se chcete vyhnout situaci, když pojistné plnění proplacené na základě Vašeho havarijního pojištění v případě totální škody nepostačí pro plné vyrovnání dluhu u společnosti, která vozidlo financuje.

K takové situaci dochází v případě, kdy účetní zůstatek vyplývající z leasingové smlouvy nebo úvěru přesahuje účetní hodnotu automobilu. Pokud bylo vozidlo koupeno za hotovost, toto pojistné plnění Vám umožní koupit nové auto, aniž byste museli cokoliv připlácet z vlastních prostředků

GAP -kolik to stojí?

Nabídka pojištění – Spočítejte si sami

Společnost WAGAS nabízí velmi výhodné GAP pojištění. Jsme schopni zajistit nejlepší ceny, protože pojistný produkt můžete koupit přímo na našich webových stránkách. Chcete-li se seznámit s naší nabídkou, využijte kalkulačku GAP pojištění, dostupnou na našem webu.

Definice GAP

V rámci pojištění GAP pojistné plnění kryje rozdíl mezi fakturační hodnotou nově pořízeného vozidla (GAP s fakturou) nebo hodnotou vozidla uvedenou na havarijní pojistce v případě již provozovaného vozidla (GAP Kasko) a tržní cenou vozidla v okamžiku vzniku totální škody.

Znamená to, že v případě totální škody dojde k proplacení dvou pojistných plnění: jednoho na základě havarijní pojistky základního pojistitele nebo havarijní pojistky pachatele, druhé na základě pojištění GAP, což umožňuje pořízení vozidla, jehož hodnota nebo třída budou takřka stejné jako hodnota zničeného či ukradeného vozu.

Vyplatí se sjednat GAP pojištění?
GAP pojištění je důležité – stačí spočítat rozdíl mezi hodnotou vozidla ke dni totální škody ve srovnání z výši finančního závazku vyplývajícího z leasingové / úvěrové smlouvy.
Stojí za to sjednat GAP pokud Vaše auto bylo pořízeno na leasing. V případě totální škody bude poskytovatel leasingu požadovat uhrazení rozdílu mezi účetní hodnotou vozidla a jeho hodnotou ke dni vzniku škody.
Pojištění se vyplatí sjednat v případě delší doby financování vozidla. Čím déle bude vozidlo financováno, tím větší je šance na to, že budete muset připlatit víc pokud dojde k totální škodě.
Pojištění je dobré řešení pokud se chcete vyhnout ztrátě hodnoty vozidla. Hodnota některých modelů klesá výrazně rychleji oproti ostatním.
Pojištění je důležité pokud prodlužujete Váš úvěr. Pokud dlužíte bance částku, která přesahuje hodnotu Vašeho vozu v okamžiku obnovení úvěru, GAP pojištění Vás může ochránit proti následkům záporného fakturačního zůstatku v případě totální škody na vozidle.
question-markPříklad

Automobil s fakturační hodnotou 1 600 000 Kč byl pořízen na leasing bez vlastního vkladu. Vozidlo bylo ukradeno z parkoviště po 2 roce provozu. Primární havarijní pojistitel vozidla určil jeho cenu ke dni krádeže a proplatil poskytovateli leasingu pojistné plnění. Vzhledem k tomu, že částka tohoto pojistného plnění odpovídá hodnotě vozu ke dni vzniku pojistné události, v tomto případě se jednalo o částku 1 150 000 Kč. Účetní hodnota vozu v leasingové společnosti byla ale 1 290 000 Kč, proto se tato společnost obrátila na zákazníka s žádostí proplacení rozdílu.

Zákazník nahlásil škodu na základě GAP pojištění a na svůj soukromý účet obdržel od naší společnosti pojistné plnění ve výši 450,000 Kč. Z těchto prostředků vyrovnal dluh vůči poskytovateli leasingu, ve výši 110 000 Kč. Po vyúčtování leasingu mu tedy na účtu zbylo 340 000 Kč, které má teď plně k dispozici.

Hodnota vozidla z faktury DPH1 600 000 Kč
Pojistné plnění z GAP450 000 Kč
Pojistné plnění z havarijního pojištění1 150 000 Kč
Výhody GAP

V případě koupě nového vozidla se zpravidla sjednává i havarijní pojištění, jako zajištění v případě krádeže nebo jiné totální škody. Bohužel havarijní pojištění nechrání vozidlo proti poklesu jeho hodnoty a tím pádem i proti značným finančním ztrátám. K největšímu poklesu hodnoty vozidla dochází během prvních 6 let jeho provozu a v případě nového vozidla může dosáhnout i 75%!

Dodatečné pojistné plnění ve výši rozdílu mezi původní hodnotou vozidla a pojistným plněním proplaceným na základě havarijního pojištění/povinného ručšní
Finanční bezpečnost v případě totální škodu po dobu až 5 let
Zajištění dalších splátek pokud vozidlo bylo koupeno za úvěr nebo pořízeno v rámci leasingu
Možnost pořízení vozidla stejné třídy/hodnoty jako zničené či ukradené vozidlo
Vyřazení případných sporů ohledně výše pojistného plnění mezi havarijním pojistitelem a pojistitelem povinného ručení pachatele
Dodatečná ochrana proti stresu, vyplývajícímu ze vzniku totální škody
Rychlá a bezproblémová likvidace škody
Vysoký limit pojistného plnění
+

shield

GAP je něco víc než –  Zaručená pojistná částka

V rámci odpovědi na pojištění GAP se některé pojišťovny rozhodly upravit nabízené havarijní pojištění přidáním možnosti zaručené pojistné částky, která ale v případě totální škody zajišťuje udržení hodnoty vozidla pouze po dobu jednoho roku.

V takovém případě hodnota vozidla na pojistce havarijního pojištění se každý rok mění a přizpůsobuje stávající tržní hodnotě pojišťovaného vozu. Tím pádem neexistuje možnost udržení původní hodnoty vozidla v průběhu druhého nebo třetího roku jeho provozu. Tímto způsobem havarijní pojištění neposkytuje plné zajištění proti totální škodě, k níž může dojít v průběhu dalších let!

Nabídka pojištění

Pro zajištění profesionální a komplexní ochrany v případě vzniku škody jsem spolu s Pojišťovnou připravili velmi výhodný pojistný program GAP, přizpůsobený požadavkům i těch nejnáročnějších zákazníků.

Pojištění je nabízeno v několika variantách. GAP zajišťuje plnou ochranu proti poklesu hodnoty vozidel po dobu až šesti let a umožňuje koupi stejného vozidla jako to, které bylo zničeno nebo ukradeno. Pojistné krytí je dostupné v případě osobních a nákladních vozidel, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny.