arrow Zpět na Blog

Jak by měla vypadat kupní smlouva na auto?

24/02/2022

Abyste mohli legálně koupit nebo prodat auto, musíte podepsat smlouvu, na jejímž základě můžete obdržet odměnu nebo zaplatit poplatek. Chcete-li se dozvědět všechny nejdůležitější informace o celém procesu koupi a prodeje vozidla, přečtěte si následující článek. Vyplatí se vědět, jak má vypadat kupní smlouva na auto, na co si dát pozor, zda je při transakci možná plná moc nebo jak od smlouvy odstoupit.

Co musí kupní smlouva na auto obsahovat?

Než se rozhodnete prodat nebo koupit auto, měli byste se na to připravit. Nejen v technických záležitostech, ale i v otázkách byrokratických, tedy všech potřebných dokladů. Jak by měla vypadat kupní smlouva na auto? Musí obsahovat:

 • identifikační údaje obou stran zúčastněných na transakci – uvedení osobních údajů kupujícího a prodávajícího,
 • datum a místo uzavření smlouvy,
 • prohlášení prodávajícího, které je povinné,
 • předmět smlouvy, tedy prodej konkrétního vozidla,
 • dohodnutou kupní cenu,
 • podrobný popis technického stavu vozidla,
 • seznam příslušenství, které by měly být součástí vozu,
 • převod vlastnictví,
 • prohlášení kupujícího
 • povinnosti prodávajícího,
 • závěrečná ustanovení,
 • podpis prodávajícího a kupujícího.

Jak sepsat kupní smlouvu na auto?

Kupní smlouva by měla být jednoduchá a obsahovat nejdůležitější informace dle výše uvedených pokynů. Takový dokument si můžete vytvořit sami nebo si vzor stáhnout z internetu. Nejlepší je, když je vytištěna, následně ručně vyplněna a nakonec podepsána čitelnými podpisy každé ze stran. Smlouva by navíc měla být vyhotovena ve dvou identických vyhotoveních.

Musí být kupní smlouva na auto ověřena notářem?

Kupní a prodejní smlouva nemusí být notářsky ověřena. Ani podpisy není nutné ověřovat. Důležité je, aby byl dokument vyhotoven v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku.

Jak zrušit kupní smlouvu na auto?

Pro zrušení kupní smlouvy na auto kontaktujte osobu, u které bylo vozidlo zakoupeno. V takovém případě je však třeba argumentovat zamlčenými vadami. Tím je nejlépe pověřit technika, který vypracuje znalecký posudek. Kromě toho by měl být takový dokument zaslán doporučeně osobě, od které bylo vozidlo zakoupeno. V případě, že prodávající odmítne odstranit vady na vlastní náklady, lze smlouvu zrušit bez jakýchkoli následků pro kupujícího. Své nároky můžete uplatňovat na základě ustanovení občanského zákoníku ohledně odstoupení od kupní smlouvy .

Základy kupní smlouvy na auto

Každá kupní smlouva má právní úpravu. V případě vozidel vychází z Občanského zákoníku . Obsahuje ustanovení, která hovoří o skrytých vadách, které prodávající zamlčel, o případných nárocích kupujícího, časových rozpětích atd. Na druhou stranu lze nákup vozu uskutečnit vyhledáním atraktivní nabídky a možností jejího financování např. hotovostí, finančním úvěrem nebo leasingem.

Odstoupení od kupní smlouvy auta bez udání důvodu

Od kupní smlouvy na auto nelze odstoupit bez udání důvodu. Pokud však prodávající v souladu se zákonem zamlčel vady výrazně omezující užívání kupujícího, může on od smlouvy odstoupit do 6 měsíců od jejího podpisu. Na druhou stranu, oznámí-li kupující skryté vady prodávajícímu do 30 dnů, je prodávající povinen je na vlastní náklady opravit. Pokud tak neučiní, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit . Je samozřejmé, že v okamžiku reklamace je nutné mít u sebe doklad, který potvrzuje celý průběh transakce.

Co je nutné zařídit ihned po uzavření kupní smlouvy na auto?

Pokud jste si právě zakoupili své nové auto, zbývá vyřídit ještě několik formalit. Na úřadě musíte do 10 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy převést vozidlo na sebe. Pro převedení budete potřebovat:

 • malý a velký technický průkaz,
 • žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel,
 • zelenou kartu,
 • registrační protokol.
 • občanský průkaz,
 • kupní smlouvu.

Vzor kupní smlouvy automobilu

Stále přemýšlíte , jak by měla vypadat kupní smlouva na auto ? Nechce se Vám ji samému tvořit? Využijte dostupné vzory, které najdete na internetu. Vše, co musíte udělat, je stáhnout si bezplatný formulář a vytisknout jej ve dvou vyhotoveních. Následně čitelně vyplnit a podepsat.

Plná moc ke kupní smlouvě na auto

Pokud se budoucí majitel prodávaného vozidla nemůže dostavit na místo transakce, může vyslat zástupce. Plná moc však musí být úředně ověřena, aby se předešlo podvodům. Neexistuje žádný právně stanovený vzorec , jak má plná moc ke kupní smlouvě na auto vypadat . Musí však obsahovat informace jako:

 • identifikace obou stran – údaje zmocnitele a oprávněné osoby,
 • činnost, ke které zmocnitel pověřuje třetí osobu,
 • identifikaci vozidla – značka, model, datum první registrace, VIN číslo,
 • dobu platnosti plné moci,
 • čitelné podpisy obou stran.
Doporučené články
arrow Zpět na Blog