arrow Zpět na Blog

Jak funguje bodový systém?

26/09/2021

Téměř každému řidiči se alespoň jednou podařilo nepřizpůsobit rychlost předpisům nebo porušit silniční předpisy. A i když ve většině případů to řidičům projde, časté přestupky jsou trestány. Kromě pokuty pak můžete získat „trestné“ body. Sebrání celé sady 12 bodů se bohužel neodměňuje. Přečtěte si tento článek a zjistěte, jak funguje bodový systém!

Odkdy funguje bodový systém?

Bodový systém v České republice funguje od 1.07.2006. Funguje to tak, že sbíráte „trestné“ body za porušení pravidel silničního provozu. Jeho cílem je odhalit přestupky na cestách, páchané řidiči.

Systém platí pro všechny řidiče, kterým byl řidičský průkaz vydán v České republice. Řidiči dostávají trestné body za dopravní přestupky. Při té příležitosti mohou být také potrestáni jinými způsoby, například pokutou nebo odebráním řidičského průkazu.

Jak bodový systém funguje?

Jakmile absolvujeme závěrečnou zkoušky na řidičský průkaz, obdržíme příslušný dokument a na našem účtu s „trestnými“ body se nachází kulaťoučká 0.

Pokud se náhodou dopustíme dopravního přestupku, můžeme být potrestáni body. Za jeden přestupek nám kontrolní orgán může uložit trest od 2 do 7 bodů.

Maximální počet bodů, kterými můžeme být potrestáni, je pro nás bohužel signálem, že budou podniknuty další, razantnější kroky.

Důležité: Počet bodů udělených za jeden přestupek závisí na povaze přestupku.

Co když nasbírám 12 bodů?

Po nasbírání maximálního počtu bodů orgán obce s rozšířenou působností (ORP) zapíše body do registru řidičů. Musí to učinit do 5 pracovních dnů od obdržení informace o potrestání řidiče. Poté začíná příslušný proces a řidič je upozorněn, že se má dostavit ve stanovený čas na úřad. Dochází k tomu 5 dní ode dne oznámení řidiči.

Jakmile se potrestaný dostaví, musí na následující rok odevzdat svůj řidičský průkaz. Po dobu příštích 12 měsíců nesmí řídit vozidlo ani jezdit veřejných komunikacích.

Poznámka: Body neuděluje přímo policie na místě činu, ale úřady. Policista může informovat řidiče, zda bude jeho přestupek potrestán rovněž body.

Co dělat, pokud jsem byl nespravedlivě potrestán?

S udělenými body můžete nesouhlasit. V takovém případě máte možnost předložit příslušnou žádost na úřadě. Pokud bude Vaše žádost přijata a schválena, může úřad své rozhodnutí změnit do 10 pracovních dnů ode dne doručení námitek. Budete o tom informováni.

Proti rozhodnutí o odebrání řidičského průkaz máte také možnost vznést námitku. Příslušná žádost by měla být předložena do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení o potrestání 12 body. V takovém případě může řidič pokračovat v jízdě, dokud není věc definitivně vyřešena.

Důležité: pamatujte, že pokud se chcete proti rozhodnutí obecních úřadů odvolat, je nejlepší se předem poradit s právníkem.

Uplynul rok … a co dál?

Pokud Vám však byl řidičský průkaz na jeden rok odebrán, můžete po tomto čase požádat  o jeho vrácení. To se však neděje automaticky. Žádost o vrácení řidičského průkazu by měla být podána příslušnému orgánu obce ORP.

Pokud Vám byl řidičský průkaz odebrán na období delší než jeden rok, můžete požádat o jeho vrácení až po této době.

Chcete-li znovu získat řidičský průkaz, musíte znovu absolvovat zkoušku a podrobit se příslušné prohlídce. Musíte také předložit všechny k tomu potřebné dokumenty.

Jak mohu zkontrolovat, zda mám body a kolik jich je?

To, zda jste byli potrestáni body se dozvíte z registru řidičů, v místě trvalého bydliště a např. na obecních úřadech nebo oddělení České pošty.

Je také možné podat žádost prostřednictvím internetu o udělení informace o přiznaných bodech. Taková služba je dodatečně splatná.

Kromě toho můžete informace získat na oficiálních vládních webových stránkách, kde jsou tyto informace zcela zdarma. Můžete tam také zkontrolovat další informace, např. o datu vypršení platnosti řidičského průkazu, technickém stavu vozu nebo technických prohlídkách.

Poznámka: Řidič by měl ve vlastním zájmu zkontrolovat bodový zůstatek. Pokud tak neučiníte, můžete se o ztrátě řidičského průkazu dozvědět bez předchozího upozornění.

Mohu snížit počet svých bodů?

Pokud jste zkontrolovali zůstatek na svém účtu s body a ukázalo se, že jste jich několik již shromáždili, může být jejich počet snížen:

  • za prvé, z účtu řidiče, který se přes rok nedopustil přestupku jsou odečteny 4 body,
  • je také možné podat žádost na příslušný orgán ORP o zrušení 3 bodů. Chcete-li to provést, musíte absolvovat školení bezpečné jízdy a předložit příslušný dokument. Takový řidič nesmí mít na účtu více než 10 bodů a shromážděné body mu musí být uděleny za přestupky trestané 6 body nebo méně (např. řízení pod vlivem alkoholu je již 7 bodů). Odpočet bodů za kurz lze provést pouze jednou za rok.

Pamatujte však, že je lepší body prostě nesbírat! Dodržujte dopravní předpisy!

Doporučené články
arrow Zpět na Blog