arrow Zpět na Blog

Jak nastartovat auto na startovacích kabelech?

15/04/2021

Motor nechce nastartovat? Není nutné říkat, že stát na silnici s vybitým akumulátorem může být stresujícím zážitkem.

Přestože je nouzový start s vybitým akumulátorem poměrně snadný, mnoho lidí k tomu volá odtahovou službu.

Místo čekání na odtahovku nebo přítele s příslušnými nástroji, stojí za to se naučit, jak samostatně, bezpečně a správně nastartovat auto. Nouzové akumulátory dostupné na trhu – někdy tak malé jako mobilní telefon – Vám pomohou vyhnout se stresovým situacím.

Jak se připravit k nouzovému nastartování vozidla?

Především musíme najít akumulátor. Pokud nevíte, kde se nachází, použijte příručku k vozidlu. Pokud je akumulátor na neobvyklém místě, jako je kufr nebo podběh kola, budete možná muset znovu připojit startovací kabely na jiné místo, jak je popsáno v příručce. Pamatujte, že byste měli vždy dodržovat doporučení obsažená v příručce

Musíte vzít v úvahu, že zdánlivě vybitý akumulátor ve skutečnosti vůbec nemusí být vybitý. Stává se, že znečištěné nebo pošpiněné konektory zabraňují toku proudu na svorkách. Zkuste očistit konektory akumulátoru drátěným kartáčem namočeným ve směsi jedlé sody a vody.

Nikdy se nedotýkejte svorek rukou a nepokoušejte se odšroubovat žádné ventily na akumulátoru, protože byste se mohli popálit kyselinou. Při práci na akumulátoru vždy noste ochranné rukavice a brýle. Pokud pokožka přijde do styku s nečistotami usazenými na svorkách – okamžitě jí opláchněte mýdlem a vodou

Svorky očistěte vlhkým hadříkem, otřete dosucha a upevněte utažením šroubů klíčem. Otočením spínače zapalování zkontrolujte, zda je k systému připojena elektřina.

 

 • Pokud vlastníte vozidlo, nezapomeňte využít naší kalkulačku pro GAP pojištění a poznat cenu pojistky, která Vám umožní udržení stejné a nezměněné hodnoty vozidla i po dobu 5 let. Pořídili jste si automobil? Ověřte cenu GAP pojištění online a porovnejte jí s nabídkou Vašeho prodejce.

 

Důležité porady ohledně bezpečnosti:

 • Během práce na akumulátoru nepoužívejte otevřený oheň ani nekuřte. Akumulátory mohou vylučovat plynný vodík.
 • Před zahájením práce zkontrolujte, zda akumulátor není poškozen. Pokud zaznamenáte netěsnosti, praskliny nebo jiná poškození – nepokoušejte se nastartovat auto. Kontaktujte odtahovou službu a požádejte o nový akumulátor.
 • Zkontrolujte, zda se červené a černé konce propojovacích kabelů nedotýkají, když jsou připojeny k akumulátoru na opačných stranách. Něco takového může vést k nebezpečnému zkratu, který může způsobit zranění osob a poškození akumulátoru.
 • Nenechte startovací kabely volně viset kolem motoru. Mohou způsobit poškození během spuštění zapalování nebo se zachytit o pásy či válečky.
 • Před připojením propojovacích kabelů k jinému vozidlu se ujistěte, že je vůz vypnutý a klíče jsou vyjmuty ze zapalování .
 • Nezapomeňte, že červený kabel znamená kladný (+) pól, zatímco černý kabel je záporný (-) pól
 • Kupujte pouze odolné a co nejkvalitnější startovací kabely. Vyvarujte se „startovacích kabelů, které se zapojují do zapalovače cigaret „.
 • Ujistěte se, že kabelové svorky jsou bezpečně připevněny a neuvolňují se, což by mohlo způsobit vznik elektrického oblouku nebo zkratu.
 • Pokud jsou kabely připojeny k akumulátoru, nikdy je neskládejte ani nepřekřižujte. Pokud dojde ke styku konektorů připojených k akumulátoru, může vzniknout jiskra, která pak poškodí samotný akumulátor nebo elektrické systémy vozidla.

I když je riziko výbuchu akumulátoru je nepatrné, takový výbuch je přece jen možný.

Vodík vzniká jako vedlejší produkt chemického procesu, během kterého je vyráběná elektřina v kyselinových akumulátorech. I když neexistuje žádné skutečné riziko úrazu elektrickým proudem z akumulátoru, protože napětí je poměrně nízké (jen něco málo přes 12V), malé jiskry mohou způsobit zapálení vodíku, který se vytváří uvnitř akumulátoru.

Jak nastartovat vozidlo pomocí startovacích kabelů?

Budete k tomu potřebovat startovací kabely (a jiné vozidlo nebo záložní akumulátor). K čištění konektorů baterie (pokud to bude nutné) doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle a také jedlou sodu, vodu, drátěný kartáč a hadřík.

1. Kromě kabelů budete potřebovat další vozidlo, které bude dodávat energii pomocí funkčního akumulátoru z tohoto vozu.

2. Požádejte řidiče s funkčním akumulátorem, aby zajel k Vašemu automobilu takovým způsobem, aby motory obou vozidel nacházely proti sobě. Zároveň se ujistěte, že jsou vozidla patřičně blízko, i když by se samozřejmě neměla dotýkat.

3. Vypněte funkční vozidlo, vyjměte klíče ze zapalování a otevřete kapoty obou automobilů.

4. Najděte kladné póly akumulátoru (označené znaménkem „+“ nebo červenou svorkou) a záporné póly (označené znaménkem „-“ nebo černou svorkou). Pokud nemůžete najít Váš akumulátor, přečtěte si uživatelskou příručku. Možná se nachází pod plastovým krytem nebo mřížkou.

5. Možná bude nutné sejmout kryty svorek. Mohou to být zástrčky pro jednotlivé póly nebo jeden velký pás. Musíte ale pamatovat, že v případě Vašeho akumulátoru na svorkách žádné kryty být nemusí.

6. Zkontrolujte, zda jsou oba akumulátory v dobrém vizuálním stavu (bez viditelných prasklin nebo netěsnosti).

7. Možná budete muset vyčistit špinavé svorky. Namočte drátěný kartáč do roztoku jedlé sody a vody, abyste očistili veškeré nahromaděné nečistoty. Nakonec vše osušte hadříkem.

8. Připojte propojovací kabely v následujícím pořadí:

 • Připojte červenou kabelovou svorku k kladnému (+) pólu nefunkčního akumulátoru.
 • Druhý konec (také červený) připojte ke kladnému pólu funkčního akumulátoru.
 • Připojte černý vodič k zápornému pólu (-) na akumulátoru funkčního automobilu.
 • Druhý konec (také černý) připojte k čistému nelakovanému kovovému povrchu pod kapotou nefunkčního vozu (dobrým místem je blok motoru).

9.  Nedoporučujeme připojovat černý konec zápornému pólu akumulátoru nefunkčního automobilu. Něco takového by mohlo způsobit jiskru, která by pak mohla vést ke vzplanutí vodíku v akumulátoru.

10. Nastartujte motor funkčního vozu a nechejte jej běžet asi 2–3 minuty. Tím se dobije vybitý akumulátor.

11. Poté zkuste nastartovat motor nefunkčního vozu. Pokud se motor nespustí, vypněte obě vozidla a zahýbejte svorkami, ab yste zlepšili elektrické připojení. Pokud se auto po několika pokusech nespustí, bude pravděpodobně nutné vyměnit akumulátor nebo vozidlo odtáhnout.

12. Poté, co motor vozidla bude nastartován a poběží, odpojte kabely v opačném pořadí vůči tomu, jak byly namontovány:

 • Odpojte černou svorku od uzemněné kovové části nefunkčního vozu.
 • Odpojte černou svorku od funkčního akumulátoru.
 • Odpojte červenou svorku od funkčního akumulátoru.
 • Odpojte červenou svorku od nefunkčního akumulátoru.

13. Po úspěšném nastartování vozidla by mělo vozidlo běžet alespoň 15 minut, aby měl alternátor dostatek času na nabití akumulátoru na nezbytné minimum.

Jak dlouho bude akumulátor v autě správně fungovat?

Automobilové akumulátory vydrží asi 3-5 let. Akumulátory instalované továrně mohou vydržet až dvakrát tak dlouho. Pokud je Váš akumulátor starší než tři roky, měli byste ho nechat každoročně otestovat.

Mnoho obchodů s auty, obchody s bateriemi a obchody s pneumatikami to udělá na počkání a trvá to doslova jen pár minut. Budou Vám schopni zjistit, zda je třeba akumulátor vyměnit nebo jak dlouho ještě vydrží.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog