arrow Zpět na Blog

Jak nejlépe pojištění firemního auta?

30/06/2021

Pojištění firemního vozidla je trochu dražší než v případě soukromého automobilu. Jedním z faktorů ovlivňujících výši pojistného je častější používání vozidla, což podle pojistitele do značné míry zvyšuje riziko kolize. Jak zahrnout náklady na pojištění do firemních nákladů? Čemu věnovat pozornost při výběru pojištění firemního vozidla? Odpovědi na tyto otázky naleznete v následujícím článku.

Pojištění firemního auta v České republice – kdo jej může využít?

Jak sám název napovídá, nabídka pojištění vozidel pro firmy je určena především podnikatelům kteří vedou svou vlastní firmu. Platí to rovněž pro osoby, které se rozhodli zaregistrovat jako osoby samostatně výdělečně činné – a je jich z měsíce na měsíc stále více.

V praxi mohou nabídku využít majitelé vozidel určených k firemním účelům, které slouží k dopravě, např. zboží. Mohou to být automobily soukromé nebo zakoupené na firmu (případně na leasingovou společnost). Pojištění automobilu na firmu je možné zakoupit i v případě, kdy auto využívají i jiní zaměstnanci – nejen jeho majitel.

Může se ze soukromého automobilu stát firemní vozidlo?

Samozřejmě! Firemní vozidlo může být nejen vozidlo zapsané do rejstříku dlouhodobého majetku společnosti, ale také vozidlo, které je v soukromém vlastnictví podnikatele. To však neznamená, že každá pojišťovna bude takové auto považovat za firemní, i když jsou náklady na jeho použití odečteny od daně – hodnotící kritéria jsou velmi odlišná.

Stojí za to vědět, že firemním vozidlem může být:

  • vozidlo představující majetek společnosti,
  • vozidlo představující soukromý majetek,
  • vozidlo v rámci operativního nebo finančního leasingu.

Přemýšlíte, jaký je rozdíl mezi vozidly s operativním leasingem a vozidly s finančním leasingem? První z nich jsou automobily, které nejsou zahrnuty do stálých aktiv a nejsou ve vlastnictví podnikatele. Jak snadno uhodnete, automobily s finančním leasingem jsou majetkem podnikatele a jsou zapsány do evidence.

Rozsah a typ pojištění firemních vozidel – stačí pouze Povinné ručení?

Při zvažování možnosti zakoupení pojistné smlouvy byste měli nejprve správně určit způsob používání daného vozidla nebo vozového parku. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak vybrat nejlepší balíček pojištění.

Mnoho podnikatelů, zejména začínajících, se rozhodne uzavřít pouze povinné ručení. Je to však opravdu dobré řešení? Jak se ukazuje, ne tak docela. Vezměme si například situaci, kdy jedno vozidlo používá několik zaměstnanců s různými řidičskými zkušenostmi. Měli byste tedy počítat s mnohem vyšším rizikem možné kolize na silnici. V takových situacích se nejbezpečnější možností zdá být nákup doplňkového dobrovolného pojištění Autocasco (AC) s mnohem širším rozsahem ochrany, než je standardní povinné ručení. Základní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou automobilem lze rovněž rozšířit o asistenční balíček, který v případě nouze zaručí náhradní vůz.

Méně svobody, pokud jde o výběr pojištění firemního vozidla, mají majitelé leasingových automobilů, jejichž právním majitelem je leasingová společnost. V takovém případě může vyžadovat, aby si zákazník zakoupil konkrétní balíček pojištění – nejčastěji se jedná o balíček povinného ručení a komplexní balíček pojištění rozšířený o další pojištění, jako je pojištění nešťastných následků nebo asistence .

Pojištění firemního vozidla – jak vypočítat výši pojistného?

Jedním z faktorů určujících výši pojistného v případě povinného ručení je počet uživatelů služebního vozidla. Pokud automobil používá pouze jedna osoba, pak se výše poplatků určuje stejným způsobem jako v případě pojištění soukromého automobilu. V této situaci pojišťovna zohledňuje mimo jiné rok a technický stav vozidla, zkušenosti s řízením, historii pojištění atd. Pokud je firemní automobil používán několika lidmi nebo se jedná o pojištění celého vozového parku , pak se cena pojistné smlouvy povinného ručení zprůměruje.

Může být pojištění firemního auta zahrnuto do firemních nákladů? Tuto otázku si klade mnoho podnikatelů. Odpověď zní – ano. Náklady na koupi povinného ručení a pojištění nešťastných následků mohou být plně zahrnuty do firemních nákladů. V případě pojištění AC je to trochu jiné, do firemních nákladů lze zahrnout pouze část ceny pojištění.

Co je třeba vzít v úvahu při výběru povinného ručení?

Při výběru firemního pojištění automobilu stojí za to porovnat nabídky různých společností, které Vám umožní zakoupit balíček pojištění motorových vozidel přizpůsobený Vašim individuálním potřebám a způsobu používání vozidla.

Pokud služební vozidla jezdí nejen po České republice, ale i v jiných zemích Evropské unie, je dobré věnovat pozornost rozsahu pojistného krytí Assistance. Zkontrolujte, zda Vám postačují limity na počet a kilometry a limity odpovědnosti v pojištění nabízeném danou společností. Před uzavřením smlouvy rovněž stojí za to zajistit, zda pojišťovna poskytuje náhradní auto po dobu opravy poškozeného firemního vozidla. To je obzvláště důležité, pokud je vůz nezbytný pro správné a efektivní fungování společnosti.

Máte služební auto na leasing? Pamatujte! Leasingová společnost ve většině případů vyžaduje, aby vlastník vozidla uzavřel pojištění AC (Autocasco) s nejširším rozsahem krytí.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog