arrow Zpět na Blog

Jak ověřit, zda mám GAP pojištění?

04/12/2020

Hned na začátku je dobré pochopit, čím vlastně GAP pojištění je. Toto pojištění lze sjednat jak v případě nově kupovaných vozidel, tak automobilů ojetých, nebo aut, které jejich majitel již provozuje (bez transakce zahrnující nákup vozidla). GAP kryje rozdíl mezi fakturační hodnotou vozidla ke dni jeho pořízení (GAP s Fakturou) nebo hodnotou uvedenou na havarijním pojištění (GAP Auto Casco), a hodnotou tohoto vozu v okamžiku vzniku totální škody.

Produkty GAP se hodí jak v případě auta financovaného leasingem, v případě vozidla kupovaného za hotovost. V tomto článku se ale soustředíme na financovaných vozidlech. Vezmeme-li si půjčku ve výši 800 000 Kč na nové auto a o rok později bude toto auto odcizeno , od primárního havarijního pojistitele obdržíme jen 640,000 Kč pojistného plnění. Nesplacená půjčka ale může dosahovat výše 720 000 Kč. Dodatečné pojistné plnění v rámci GAP pojištění umožní splatit zbytek, čili 80,000 Kč. Když jsme si už vysvětlili, čím tento druh pojištění je, je třeba si odpovědět na otázku „Zda už GAP pojištění mám?”

Mám už GAP pojištění?

Oproti povinnému ručení, GAP pojištění povinné není. Chcete-li si sjednat pojištění, musíte o to požádat prodejce vozidla, nebo najít příslušnou nabídku samostatně (např. online). V některých případech je GAP pojištění vyžadováno u leasingu. Potom by se tento požadavek měl objevit v leasingové smlouvě. Pokud si tedy nejste jisté zda máte, nebo nemáte GAP pojištění, nejlepším způsobem pro ověření je kontaktovat pojistitele nebo prodejce, u kterého bylo vozidlo koupeno nebo u poskytovatele leasingu.

Přečtěte si leasingovou smlouvu z hlediska podmínek pro GAP pojištění

Nehledě na druh leasingu, není třeba předpokládat, že GAP pojištění bude vyžadováno vždy. V některých případech – zdaleka ne ve všech – firmy poskytující leasing mají ve smlouvách pro své zákazníky zahrnutou doložku ohledně GAP. Pokud si nejste jisti, zda tento typ pojištění je pro Vás povinný , kontaktujte poskytovatele leasingu, který by Vám to měl vysvětlit.

Jak ověřit, zda GAP pojištění je zohledněno v rámci splátek leasingu?

V případě krádeže nového automobilu na leasing je GAP pojištění velmi pohodlným řešením. Pokud v případě daného vozidla primární pojistitel konstatuje totální škodu, zaplatí pouze částku odpovídající stávající hodnotě vozidla, která se velmi často výrazně liší od fakturační hodnoty automobilu. Jestliže dlužný zůstatek vyplývající z leasingové smlouvy přesahuje částku, kterou proplatil primární pojistitel, zbytek je třeba zaplatit z vlastních prostředků. V takovém případě GAP pojištění chrání proti ztrátě vlastních prostředků a umožňuje získání odškodnění, díky kterému lze zaplatit zbytek dlužné částky.

Chcete-li zjistit, zda GAP pojištění je zohledněno v rámci splátek leasingu, v první řadě ověřte fakturu. Stává se, že na faktuře budou uvedeny všechny dodatečné služby, které obdržíme v rámci měsíční splátky.

Pokud však faktura problém nevyřeší, dalším krokem je přečtení leasingové smlouvy a seznámení se se všemi dalšími dokumenty, které jsme podepsali v průběhu pořizování vozidla. GAP pojištění může být uvedeno v pojistných podmínkách leasingové smlouvy, nebo se vyskytovat jako samostatná pojistka přiložená k samotné leasingové smlouvě.

Pokud žádný z výše uvedených kroků neurčí, že máme tento typ pojištění máme, pak s největší pravděpodobností je mít nebudeme. Nehledě na to stojí za to kontaktovat poskytovatele leasingu, který naše domněnky potvrdí a rozptýlí všechny pochybnosti.

Než opustíte prodejnu

Před uzavřením leasingové smlouvy a opuštěním parkoviště v novém vozidle je dobré sjednat také GAP pojištění. Přečtěte si leasingovou smlouvu a zeptejte se prodejce na GAP pojištění. Požádejte ho o podrobnější informace ohledně pojištění a zeptejte se, zda je obsaženo ve Vaší leasingové smlouvě. Zeptejte se také na výši nákladů. Než se rozhodnete využít nabídku prodejce, zvažte, že náklady na pojistné krytí jsou rozděleny na měsíční , často zúročené splátky, což způsobí, že celkové náklady na pojistku mohou být vyšší než jednorázová platba za pojistku sjednanou pro celé leasingové období.

Proto stojí za to porovnat náklady na pojištění, které bylo nabídnuto prodejcem s náklady na pojistku dostupnou on- line. Pokud chcete ověřit cenu pojistného krytí GAP, můžete to udělat samostatně – pomocí naší kalkulačky.

Po opuštění prodejny

Často dochází k situacím, kde zákazníci opouštějí prodejnu bez GAP pojištění, o kterém se dozvěděli až potom. Pokud jste si jisti, že toto pojištění nemáte, nic není ještě ztraceno. GAP si nemusíte nutně pořídit v prodejně automobilů. Lze to udělat i potom, co bylo vozidlo koupeno nebo po uzavření leasingové smlouvy. Je třeba si pamatovat, že nejlepší ceny pojistných produktů často získáme tím, že si pojistku zakoupíme sami přes internet. Nejčastěji na to máme několik až několik desítek dnů. Na našich stránkách GAP Online si můžete sjednat pojistky: GAP Auto Casco w období do 30 dnů od okamžiku pořízení havarijní pojistky nebo GAP s Fakturou w w období do 90 dnů od okamžiku koupě vozidla. Pokud chcete poznat podrobnosti, přejděte na odkaz GAP na našem webu.

Za zprostředkování pojištění si prodejci zpravidla účtují poměrně vysokou provizi, proto je často výhodnější si najít pojištění samostatně. Lze ověřit ceny u vlastního pojistného agenta, nicméně i v takovém případě je třeba vzít v úvahu, že provizi za prodej dostává i takový agent. Během rozhovoru z prodejcem vozidla můžete získat dojem, že GAP pojištění je nějakým způsobem vyžadované nebo přímo povinné. I když je tento typ pojištění je určitě dobrou volbou, pouze málokdy je povinný (až na specifické a konkrétní podmínky některých leasingových smluv). Proto nemusí být sjednáno přímo u prodejce vozu, kromě toho stojí za to hledat levnější řešení.

Jak sjednat GAP pojištění?

Existuje několik způsobů pro sjednání GAP pojištění. Můžeme je tedy koupit u našeho pojistného agenta, v prodejně automobilů, u autorizovaných distributor nebo prostřednictvím internetu.

Než si GAP pojištění sjednáme, stojí za to udělat následující kroky:

  • Kontaktujte Vašeho havarijního pojistitele a ověřte, zda GAP pojištění není součástí Vaší havarijní pojistky. Zároveň si nespleťte GAP pojištění a pojištění GSU, čili ručenou pojistnou částkou, které Vaše vozidlo chrání pouze po dobu jednoho roku.
  • Některé leasingové společnosti zahrnují GAP pojištění do svého produktu. Nechcete GAP pojištění poskytovaného leasingovou firmou? Řekněte jim to s předstihem.
  • Seznamte se s obsahem smlouvy o financování nebo s leasingovou smlouvou a ověřte, zda už nemáte GAP pojištění, a pokud ano, tak o jaký typ tohoto pojištění se jedná. Pamatujte, že většina GAP pojistek zajišťována leasingovými společnostmi v rámci poskytovaného leasingu chrání právě tyto společnosti, nikoliv Vás. V takovém případě vždy zvažte sjednání individuálního GAP pojištění, které zajistí větší rozsah pojistného krytí.
  • Pokud už víte, zda máte GAP pojištění (protože se může stát, že je vůbec nemáte) rozhodněte se, zda potřebujete právě tento druh pojištění.
Doporučené články
arrow Zpět na Blog