arrow Zpět na Blog

Jak postupovat v případě poškození vozu neznámým pachatelem?

26/09/2022

Nejčastěji máme při nehodě nebo kolizi na cestě možnost přímé konfrontace s druhým řidičem, bez ohledu na to, zda nepříjemnou událost způsobilo naše nebo cizí zavinění. Bohužel dochází i k situacím, kdy se o poškození vozidla dozvíme až „dodatečně“, když poškozené auto najdeme na parkovišti, odstavné ploše nebo v podzemní garáži. Co dělat v takovém případě? Podaří se nám najít pachatele a zjistit jeho identitu, pokud z místa činu utekl?

Kdy je nutné zavolat policii?

V případě nalezení poškozeného vozu bez zanechání jakýchkoliv kontaktních údajů na pachatele (někdy se můžeme setkat i s takovým chováním a žádostí o navázání kontaktu) se vyplatí zavolat policii, abyste získali odpovídající podporu při zajišťování a dokumentování stop a důkazů takové události. Záchranou se v takové situaci často stávají záznamy z parkoviště nebo blízké kamery, které umožní rekonstruovat průběh okolností. Policie nám je pomůže získat a vysledovat. Také stojí za to se poohlédnout po případném svědkovi – možná někdo kolizi viděl a zapamatoval si podrobnosti o viníkovi? Za zvážení stojí i instalace záznamové kamery s pohybovým senzorem do vlastního auta – není to velký náklad a v takových situacích se často ukazuje jako klíčový pomocník, díky kterému máme potřebné důkazy na dosah ruky.

Jak mohu získat odškodnění od své pojišťovny?

Můžeme v případě poškození vozu neznámým pachatelem, který z místa ujel, počítat s podporou pojistitele a proplacením nákladů na opravu našeho vozidla? V případě zjištění pachatele, který spáchal kolizi s pojištěným vozem, můžeme počítat se standardními způsoby jednání, které běžně probíhají v případě povinného ručení a havarijního pojištění motorových vozidel (pokud máme i tento druh pojištění). Pokud by se však nepodařilo konečně a definitivně zjistit jeho totožnost nebo vůz, který škodu způsobil, nebyl pojištěn, je v tomto případě třeba podat příslušnou žádost (osobně, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím zvláštního formuláře prostřednictvím pojišťovny) do UGF – Garančního fondu pojištění. V takové situaci můžeme počítat s náhradou případné újmy, pokud by nám v důsledku události došlo k poškození zdraví, pokud jste v době nehody byli ve vozidle a pachatel z místa odjel. Z UGF však bohužel nebudou hrazeny pouze škody na majetku způsobené nezjištěným vozidlem. Rovněž v situaci, kdy má řidič sjednané havarijní pojištění, přechází odpovědnost za odškodnění automaticky na AC pojistitele.

Pojištění GAP a poškození vozu neznámým pachatelem

Existuje ještě nějaký způsob, jak se vyhnout problémům s nalezením pachatele incidentu, který utekl z místa nehody , a získat odpovídající podporu na pokrytí případných škod? Naštěstí ano a nejen AC pojištění se zde může velmi osvědčit. Skvělým nápadem může být také investice do pojištění GAP, které poskytuje dodatečnou ochranu proti ztrátě hodnoty vozidla. Cílí zejména na lidi, kteří se rozhodnou financovat auto půjčkou nebo na leasing. Pojištění GAP je ideálním řešením, které Vám umožní ušetřit spoustu stresu v případě krádeže vozu nebo ve chvíli, kdy se jeho oprava přestane vyplácet a odhadnuta je totální škoda.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog