arrow Zpět na Blog

Jak postupovat v případě totální škody na voze?

15/09/2022

Bohužel jsou situace, kdy by v důsledku nárazu, nehody nebo jiného střetu na silnici byly možné náklady na opravu vozidla tak vysoké, že by se to prostě nevyplatilo. V tomto případě je lepší se rozloučit se stávajícím vozem a investovat do nového, než platit tak vysoké náklady na obnovení jeho funkčnosti. Jaké kroky je třeba v tomto případě podniknout? Kdo rozhoduje o tom, zda je škoda totální nebo jen částečná? Zveme Vás k přečtení malého průvodce.

Co je to totální škoda?

Totální škoda je situace, kdy dochází ke zničení vozidla a odhadované náklady na opravu by byly vyšší než hodnota vozu v okamžiku nehody. Tento koncept platí jak pro povinné ručení, tak pro nepovinné havarijní pojištění. O tom, zda lze škodu na voze definovat jako totální škodu, rozhoduje právě pojistitel. Jak se vypočítá totální škoda na vozidle? V rámci pojištění odpovědnosti za škodu se za úplnou škodu považuje situace, kdy výše škody činí 100 % hodnoty vozidla. Pokud však jde o havarijní pojištění – stačí 70 %.

Jak postupovat v případě totální škody na voze?

 Jaké kroky byste měli podniknout, pokud očekáváte, že bude zjištěna totální škoda na vašem vozidle? Úplně stejně jako u jakéhokoli standardního hlášení nehody, kolize nebo jiného incidentu na silnici. Jak v případě povinného ručení, tak v případě havarijního pojištění jsou způsoby nahlášení škody podobné – telefonicky, e-mailem, zasláním podání poštou, nebo osobně a někdy také pomocí speciálně připraveného formuláře na webové stránce pojistitele. Po seznámení se situací a pečlivém prozkoumání vozu a nafocení odhadcem se pojišťovna rozhodne, jak velká škoda na vozidle a náklady na opravu jsou, a tedy zda je to vůbec rentabilní a zda má smysl. Pokud ne, rozhoduje o totální škodě. V takové situaci obdrží majitel vozidla od pojistitele částku, která se vypočte na základě rozdílu mezi hodnotou vozu v havarijním stavu a v době události, která vedla ke škodě. Své rozhodnutí musí pojistitel odůvodnit uvedením ceníku jednotlivých dílů a nákladů za služby a servis. Takové řešení bohužel často není příliš výhodné pro samotného pojištěnce.

Rozhodující je cena vozu před nehodou

Odhad a rozhodnutí o totální škodě je svým způsobem subjektivní kalkulace ze strany pojistitele. Nejčastěji bude ve svých výpočtech vycházet z nejnižší hodnoty vozu před nehodou a velmi vysokých možných nákladů na opravu a nákup nových náhradních dílů. Nebude také zohledňovat takové záležitosti, jako je například sentimentální hodnota, kterou by poškozené vozidlo mohlo mít pro majitele. Lze se proti rozhodnutí o totální škodě odvolat? Ano, samozřejmě, ale musíte počítat s únavným a zdlouhavým procesem, který nemusí nutně přinést očekávané výsledky.

Co dělat s autovrakem?

Pokud máme konečně a definitivně do činění s totální škodou, nabízí se otázka – co dál s poškozeným vozem? Pokud je vůz opravdu vhodný pouze na sešrotování, lze jej prodat na díly nebo sešrotovat. Občas se však stane, že se majitel vozu rozhodne jej přesto nechat opravit.

Můžete si pojistit hodnotu svého vozu – pojištění GAP

Jak se můžete chránit před ztrátami vyplývajícími z rozhodnutí pojistitele o totální škodě? Nejlepší možností je sjednat si připojištění GAP , které chrání před případnou finanční ztrátou a často se mu říká pojištění ztráty hodnoty vozidla . V tomto případě tedy bude fungovat perfektně a může být obrovskou materiální pomocí

Doporučené články
arrow Zpět na Blog