arrow Zpět na Blog

Jak postupovat v případě zjištění krádeže motorového vozidla

25/06/2021

Přestože počet hlášených krádeží automobilů v České republice systematicky klesá, majitelé vozidel by měli být připraveni na případné případy. Stačí okamžik nepozornosti a neštěstí je hotové. Jak byste měli postupovat v případě zjištění odcizení automobilu? Jak dlouho trvá výplata náležitého odškodnění?

Krádež auta – jak postupovat?

Jakmile zjistíte, že Vám bylo auto odcizeno, okamžitě zavolejte policii. Během rozhovoru nezapomeňte poskytnout příslušníkovi policie přesné informace o automobilu, včetně značky, modelu, barvy nebo SPZ a okolnosti jeho krádeže. Po telefonickém ohlášení počkejte, až dorazí policejní hlídka.

V takovéto situaci se neobejdeme bez návštěvy místní policejní služebny, během níž poškozený obdrží dokumenty potvrzující krádež auta – je nutné nahlásit škodu pojistiteli a odhlásit vozidlo z evidence.

Hlášení odcizení vozidla pojišťovně v České republice

Krádež auta by měla být krádež nahlášena pojistiteli – nejlépe je to udělat ve stejný den, kdy jsme zjistili, že bylo vozidlo odcizeno. Drtivá většina pojišťoven vyžaduje nahlášení škodní události během několika dnů. Časové období je obvykle od 1 do 7 dnů, podrobné informace naleznete ve všeobecných podmínkách smlouvy (VOP).

V případě odcizení vozidla bude nutné mimo jiné připravit:

  • doklad potvrzující oznámení o odcizení automobilu,
  • komplet dokladů vozidla,
  • komplet originálních klíčů od auta – jejich absence vyžaduje předložení příslušné vysvětlující informace. Totéž platí i v případě náhradních klíčů od auta.

Pro potřebné dokumenty a klíče se nám přihlásí obvykle do sedmi dnů ode dne informování pojistitele likvidátor, který samostatně nebo ve spolupráci s odborníkem připraví rozhodnutí o výši a výplatě odškodnění.

Poslední fází je návštěva obecního úřadu obce s rozšířenou působností za účelem odhlášení odcizeného automobilu. V opačném případě riskujeme vznik dalších nákladů souvisejících například s nutností zaplatit povinné ručení za vozidlo, které již nemáme.

Krádež autaa výše odškodnění v České republice

V případě zjištění odcizení vozidla, může pojišťovna vyplatit odškodné až do plné hodnoty automobilu. Nesmíme však zapomínat, že to bude hodnota stanovená ke dni krádeže, a nikoli hodnota určená při uzavírání pojistné smlouvy Autocasco.

Podle českého Občanského zákoníku má pojišťovna 30 dní na výplatu odškodnění. Tato doba se počítá ode dne přijetí dokladu potvrzujícího odcizení vozidla od Policie.

Jak zajistit auto před krádeží?

Řádná ochrana automobilu před krádeží je jednou z podmínek pro získání odškodného od pojišťovny. Je jasné, že nedostaneme náhradu za krádež vozidla, pokud necháme otevřené auto s klíči v zapalování na parkovišti v centru města.

Co dělat, aby účinně chránit své auto před krádeží? Za prvé nikdy nenechávejte své auto otevřené – okamžik nepozornosti a rozptýlení Vás může dokonce stát ztrátu Vašeho vozidla! Nezapomeňte, nikdy nenechávat ve vozidle věci jako je notebook, mobilní telefon nebo peněženku – jejich přítomnost svádí mnoho zlodějů. Uchovávejte klíče od auta na bezpečném místě, daleko od dveří a oken. Kromě toho je skvělým řešením nákup a instalace profesionálních alarmů, elektrických blokád nebo imobilizérů.

Pamatujte, že použití vhodných bezpečnostních opatření je zárukou obdržení náležitého odškodnění v případě odcizení vozidla.

Více informací o účinných systémech proti krádeži automobilů najdete v článku: Nejúčinnější systémy proti krádeži automobilu.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog