arrow Zpět na Blog

Jak vypadá pravidelný servis vozidla?

20/09/2022

Vlastnit vlastní vůz není jen velkým komfortem a potěšením, ale také jistou povinností. Jednou z nich jsou určitě pravidelné prohlídky a servis vozu. Je nesmírně důležité systematicky kontrolovat, zda je vůz v dobrém technickém stavu a tedy i provozuschopný a neohrožuje řidiče ani ostatní účastníky silničního provozu. Kde by se taková prohlídka měla provádět? Jsou to velké náklady? Co přesně služby tohoto typu zahrnují? Podívejme se!

Jaké činnosti jsou součástí pravidelného servisu vozu?

Čeho se konkrétně týká každoroční takzvaná prohlídka auta? Nejprve se kontroluje správné osvětlení vozidla, tedy všechny žárovky, světla a směrovky. Kontroluje se jejich správná činnost, nastavení, úroveň intenzity osvětlení a průhlednost. Pokud je některá žárovka spálená, je nutné ji na místě okamžitě vyměnit. Za druhé – kola a pneumatiky. Zde se zjišťuje míra opotřebení a otěru, důležitá je i optimální hloubka dezénu. Za třetí – koroze a rez. Rovněž této problematice bude jistě věnovat pozornost osoba, která provádí servisní prohlídku vozu.

Trochu rzi by samozřejmě neměl být problém, ale kontrolující osoba může mít určité obavy a doporučí Vám, abyste se tímto tématem zabývali. Za čtvrté, velmi důležitými prvky vozidla, které jsou vždy důkladně kontrolovány a testovány, je celý brzdový systém a také systém odpružení a řízení vozu. Zkoumá se účinnost brzd, tlumení tlumičů, otázky správné těsnosti jednotlivých prvků a výskyt tzv. vůle. A na závěr stojí za zmínku, že každé vozidlo je kontrolováno i z hlediska ekologie a emisí vytvářených a vypouštěných ekologicky škodlivých látek. Kontrolují se také všechny komponenty, které zodpovídají za bezpečnost při jízdě – pásy, airbagy, stěrače, klakson.

Co v situaci, kdy vozidlo neprojde pozitivně servisem?

Každá technická prohlídka vozu musí proběhnout na místech k tomu určených, tedy na stanicích kontroly vozidel. V případě negativního hodnocení vozidla, které je v danou chvíli klasifikováno jako nevhodné pro bezpečnou jízdu, je nutné vadné prvky opravit a řídit se doporučeními kontrolující osoby. Někdy to bude jen rozbité čelní sklo, které stačí vyměnit a někdy něco vážnějšího, jako je únik brzdové kapaliny, olej nebo problémy s motorem. Bohužel v případě zjištění závady, která by mohla ohrozit bezpečnost silničního provozu, musíte počítat s možností zadržení technického průkazu vozidla a následně se zákazem další jízdy s takovým vozem. Chcete-li jej získat zpět, měli byste uvedené závady co nejdříve opravit a znovu zajet na servisní prohlídku. Ne vždy je však technický průkaz ihned zadržen. Pokud kontrolér zjistí závady, ale neklasifikuje je jako ohrožení bezpečnosti silničního provozu, neodebere jej, ale vydá příslušné prohlášení o negativním výsledku kontroly. V takové situaci má majitel vozidla 14denní lhůtu na opravu uvedených nesrovnalostí.

Kde se provádí každoroční kontrola vozu a kolik to stojí?

Technická kontrola vozu by měla být prováděna na speciálně určených, autorizovaných místech, která lze snadno najít v každém městě. Náklady nejsou příliš vysoké a také se vyplatí vědět, že chybějící platná technická zkouška znamená nejen ohrožení sebe a ostatních, ale také možnost dostat vysokou pokutu.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog