arrow Zpět na Blog

Jak vyplnit zprávu o dopravní nehodě?

15/01/2023

Dopravní nehoda je velkým stresem pro každého řidiče bez ohledu na to, čí vinou se stala. Ve velké nervozitě a stresu je těžké soustředit se na praktické záležitosti, jako je například správné vyplnění zprávy o dopravní nehodě. Vyplatí se proto preventivně shromáždit potřebné znalosti na toto téma předem, abyste byli připraveni a věděli, co v takové situaci dělat.

Jak správně vyplnit zprávu o dopravní nehodě

Vyplatí se vědět, jak správně napsat zprávu o dopravní nehodě, protože to má často velký význam z hlediska pozdějšího obdržení řádného odškodnění. Taková zpráva by měla být co nejpodrobnější a nejpřesnější, aby co nejvěrněji odrážela celý průběh skutečné události. Především musí obsahovat takové klíčové informace, jako je přesné datum a čas nehody, co nejpřesněji specifikovat místo, tedy lokalizovat, kde k nehodě došlo. Následně byste měli krok za krokem co nejpřesněji popsat okolnosti celé události. Vyplatí se věnovat pozornost takovým informacím, jako je rychlost, jakou se vozidla pohybovala, počasí a podmínky panující na cestě, viditelnost, stav vozovky, možné překážky v provozu, zda byli řidiči střízliví a dodržovali značky a dopravní předpisy, zda používali blinkry, ze kterého směru které vozidlo přijelo, zda došlo k pokusu o brzdění.

Doplněny by měly být rovněž kontaktní údaje účastníků a případných svědků nehody. Kromě samotného popisu by bylo nejlepší celou událost zdokumentovat fotografiemi – jak poškozeného vozidla, nebo obou, tak rovněž místa nehody.

Kdy by měla být zpráva o nehodě vyplněna?

Protokol po nehodě umožňuje v mnoha případech vyhnout se volání policie, což se často ukazuje jako velmi zdlouhavé a problematické. Pokud se obě strany nehody shodují na tom, co se stalo a kdo a proč zavinil, může být dobré sepsat protokol. Správně sepsaný protokol je totiž důkazem a podkladem pro likvidaci škody a výplatu odškodnění pojišťovnou.

Kdy k nehodě volat policii?

Někdy však bude přivolání policie nutným a jediným možným řešením. V jakých situacích? Především v případě nejasných okolností události, kdy je obtížné jednoznačně určit viníka nebo kdy ani jedna ze stran nechce uznat vinu. Rovněž v situaci, kdy máme podezření, že je druhý řidič opilý (pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek) nebo utíká z místa nehody, neotálejte s přivoláním příslušných služeb.

Kde mohu získat formulář zprávy o dopravní nehodě?

Jak sepsat protokol o dopravní nehodě v praxi? Nebojte se, není to přehnaně těžké ani složité. Ve skutečnosti to můžete učinit i na obyčejný papír a popsat problém svými vlastními slovy. Mnohem pohodlnější však bude používat speciální formuláře hlášení, které lze bez problémů stáhnout z internetu. Obsahuje mnoho užitečných otázek a rad, díky kterým můžete mnohem efektivněji a rychleji přenést potřebné údaje a informace na papír. Nejlepší je vytisknout si předem pár kopií a vozit je s sebou v autě – jen tak pro případ, ačkoli je samozřejmě lepší, pokud se nám nikdy nebudou hodit a nebudeme je vůbec nuceni používat.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog