arrow Zpět na Blog

Je pro udržení záruky nutné servisovat vozidlo u prodejce, u nějž bylo vozidlo koupeno?

15/01/2021

Mnoho majitelů nových automobilů si obecně neuvědomuje požadavky týkající se servisu vozidel. Zejména se to vztahuje na požadavky ohledně toho, co je nutné pro zachování záruky.

V roce 2010 Evropská unie zavedla směrnici GVO, která zrušila potřebu záručního servisu automobilů autorizovanými prodejci. Bezprostřední příčinou vydání této směrnice byl narůst cen služeb poskytovaných autorizovanými servisy.

Pro udržení záruky tedy není nutné servisováni vozidla v autorizovaném servisu. Může to ale mít vliv na smlouvu o financování vozidla. Nyní si tedy podrobněji probereme tyto dvě záležitosti.

Servis a záruka na nové auto

Předpisy EU vyžadují, aby všichni výrobci automobilů nabízeli na nové automobily minimální dvouletou záruku (od data první registrace), bez ohledu na počet najetých kilometrů nebo následnou změnu majitele vozu.

Podle předpisů EU, které platí již mnoho let, nemůže výrobce požadovat, aby kupující prováděl servis vozu pouze prostřednictvím oficiální sítě autorizovaných opraven. Nemůže také odmítnout uznat záruku na nové auto jen proto, že auto bylo opraveno jinde. Zároveň však výrobce má však právo stanovit servisní plán, který je nutno dodržovat.

Za zmínku stojí také to, že v případě oprav a prohlídek (v souladu s pokyny Evropské unie) nemusí být spotřební materiály nebo díly podepsány značkou výrobce automobilu. Musí však splňovat jeho požadavky.

Je to dobře nebo špatně ?

Předpisy EU umožnily zákazníkům využívat levnější služby, čímž zabránily monopolizaci služeb spojených se záruční údržbou. Tím pádem někteří autorizovaní prodejci byli nuceni přizpůsobit své ceny konkurenci na trhu, což nakonec vedlo k příznivějším podmínkám pro nás – zákazníky.

Drtivá většina majitelů automobilů nicméně stále využívá a bude využívat služby autorizovaných servisů. To je způsobeno skutečností, že pouze takové stanice jsou plně připraveny pro servis dané značky. Zákazníci si uvědomují, že pokud bude vůz předán k opravě mimo autorizovanou síť, existuje riziko, že mechanik nedodrží předepsané postupy, což povede ke ztrátě záruky.

Co vlastně záruka na auto je?

Nejprve, abyste věděli, jaké povinnosti je nezbytné dodržet v případě záruky na auto, je třeba pochopit, čím vlastně záruka – a čím není. Záruka na nové auto je smlouva mezi výrobcem automobilu a kupujícím. Tato smlouva určuje, co je třeba udělat pro zachování záruky, a za jakých podmínek může být záruka zcela nebo částečně zrušena. Pokud například nedošlo k výměně motorového oleje podle doporučeného harmonogramu údržby a dojde k poruše motoru, je výrobce automobilu oprávněn záruku na motor zrušit. Zbývající část záruky stále platí, za předpokladu, že případná nedbalost majitele vozu nebude mít vliv také na ostatní záruční ustanovení.

Problémy se zárukou se často vyskytují i v případě montáže zařízení / dílů, vyrobených jiným výrobcem než původní výrobce vozu, pokud je toto vozidlo ještě stále v záruce. Stává se také, že zákazníci nechávají ve vozidlech montovat nepůvodní díly, zatímco záruka tyto záležitosti často velmi podrobně upravuje. Stává se tedy, že je záruka na vozidlo zrušena v případě montáže nepůvodních dílů (jako např. provozní kapaliny, filtr, software, výměnný díl) nebo dílů, které nebyly továrně namontovány, pokud následkem těchto úkonů došlo k nějakým nesrovnalostem v práci vozu. Zpravidla výrobce odmítá záruční opravu v případě takových poruch. Zde je však nezbytné podotknout, že výrobce je povinen prokázat, že použití takových a nikoliv jiných materiálů mělo přímý dopad na danou poruchu.

Jedná se o sporné situace a aby se jim předešlo, stojí za to dodržovat pokyny ohledně údržby a servisovat vozidlo prostřednictvím autorizované opravny. Potom můžete mít jistotu ohledně kvality práce a použitých materiálů.

Pokud se ale rozhodnete pro využití služeb neautorizované opravny, ujistěte se, že to bude renomovaný servis, který připraví podrobný seznam provedených prací a tyto práce budou v souladu s pokyny výrobce.

Záruka na nové auto a jeho servis – práva a povinnosti

Jak jsme již popsali, jako vlastník automobilu máte právo odvézt vozidlo do jakékoli autorizované opravny nebo k autorizovanému opraváři. Je to Vaše rozhodnutí, nicméně si musíte být jisti, že servisní prohlídka bude provedena přesně a v souladu se servisním plánem.

To znamená, že servisní úkony musí být prováděny včas a s díly, maziva a materiály splňovat doporučení a požadavky výrobce dané značky.

Pokud se rozhodnete nechat svůj vůz opravit nezávislým servisem, ujistěte se, že je renomovaný. Uchovávejte podrobné faktury a stvrzenky za všechny provedené práce, abyste měli důkaz, že auto bylo opraveno přesně podle předepsaného plánu.

Pokud automobil vyžaduje záruční opravu, má výrobce právo požadovat, aby tyto úkony provádělo jeho autorizované servisní středisko.

To je oprávněné, protože v takovém případě za opravu platí výrobce, nikoli Vy.

Co když to není záruka výrobce?

Ne všechny záruky poskytuje výrobce vozidla a v takovém případě musíte být opatrní.

Mnoho prodejců nabízí prodloužené záruky na nová nebo ojetá vozidla, nicméně takové záruky obvykle neposkytuje výrobce, takže jsou to vlastně pojistné smlouvy. V takovém případě se požadavky jednotlivých smluv se mohou lišit, přičemž se v nich mohou vyskytnout například ustanovení ohledně provádění servisu v konkrétním středisku či řetězci opraven. V opačném případě může dojít ke zrušení takového pojištění.

Pokud prodlužujete záruku o další roky, stojí za to ověřit, jaký typ služby si vlastně pořizujete. Může se ukázat, že v následujících letech případná pojistná plnění bude hradit nezávislá instituce (například pojišťovna) a budete s ní vázáni samostatnou smlouvou. Pokud tomu tak bude, ještě před podepsáním smlouvy si přečtěte pojistné podmínky, protože se může ukázat, že v případě poruchy Vašeho vozidla přijdete o možnost volby opravny.

Obecně – jedná se o smlouvu s určitými podmínkami a jejím podpisem souhlasíte s tím, že tyto podmínky budete dodržovat.

Prodloužení záruky výrobce (včetně těch,, za které si sami platíte) se však často nebude lišit od základní záruky, protože náklady hradí dovozce. I v takovém případě však doporučujeme seznámit se s předkládanými doklady a zeptat se prodejce, jak by měla být prováděná údržba Vašeho vozidla poté, co vyprší jeho základní výrobní záruka.

Jak to souvisí s povinnostmi spojenými s financováním automobilů?

Je třeba vzít v úvahu, že i když servis mimo autorizované servisní středisko neporušuje podmínky pojištění, může to mít dopad na dohodu o financování vozidla.

Mnoho leasingových společností vyžaduje servis vozu v autorizovaném servisním středisku dané značky, aby byla zachována zbytková hodnota vozidla, pokud jej chceme po skončení leasingu vrátit.

Nejde o záruku, ale o hodnotu ojetého vozu. Teoreticky bude mít auto s úplnou servisní historií v autorizovaném servisním středisku dané značky větší hodnotu než auto, které bylo opraveno nezávislou dílnou, a způsob, jakým leasingové společnosti vypočítávají budoucí hodnoty, je založen na automobilu s úplnou servisní historií u prodejce.

Během zvažování budoucí hodnoty ojetého automobilu stojí za zmínku pojistný produkt GAP, který nás v následujících letech ochrání proti poklesu hodnoty vozidla. Tato pojistka pořízená pro nové nebo ojeté vozidlo Vám v případě totální škody na automobilu zajistí ochranu i po dobu až 5 let. Toto pojištění nám zaručuje, že v případě nehody nebo krádeže automobilu, kromě základního pojistného plnění proplaceného na základě havarijního pojištění obdržíte také rozdíl mezi stávající hodnotou vozu a jeho cenou v okamžiku koupě (faktura). Chcete-li se dozvědět více o typech tohoto pojištění a jeho ceně, navštivte tuto sekci na našem webu.

Shrnutí

Vždy stojí za to zvážit servis vozu v autorizovaném servisním středisku a vyhnout se tak případným chybám nezávislých autoservisů. Takové chyby mohou v budoucnu vést ke ztrátě záruky a k vysokým nákladům na opravy, které si budete muset hradit sami. Pokud jsou ceny služeb ve Vašem okolí příliš vysoké, můžete vyhledat autorizovaný servis v menším městě, kde se ceny mohou lišit.

Pokud se ale rozhodnete provádět údržbu vozu mimo autorizovaná střediska, pečlivě ověřte, komu Váš automobil svěřujete a jakou má daný servis pověst, zejména pokud jse o kvalitu a spolehlivost jeho služeb. Zjistěte také, zda má mechanik zkušenosti s prováděním záručních prohlídek Vaší značky, zná předepsané postupy a zda bude schopen dokumentovat provedené prace.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog