arrow Zpět na Blog

Kdy a jak ukončit pojistnou smlouvu?

15/10/2022

Někdy se nám z různých důvodů může vyplatit nebo je nutné u dané pojistnou smlouvu s daným pojistitelem ukončit. Není však vždy tak jednoduché ji vypovědět snadno a okamžitě. Pojďme si tedy povědět, kdy a jak pojistnou smlouvu vypovědět? Bude to v každém případě možné?

V jakých situacích lze smlouvu s pojistitelem vypovědět?

Nejčastěji nás zajímá ukončení smlouvy, pokud najdeme výhodnější nabídku v jiné pojišťovně. Vyplatí se každý rok prověřovat a analyzovat, zda se vyplatí u dané pojišťovny zůstat, nebo zda jsme schopni mezi konkurencí najít o něco výhodnější variantu. Smlouva může být vypovězena i v případě totální škody na vozidle, jeho sešrotování nebo odcizení – zde musíte pojistiteli předložit příslušné doklady, jako je potvrzení o vyřazení vozidla z registru. V takové situaci již nemusíte podávat žádnou další žádost ani výpověď.

Změna povinného ručení

Stojí za to vědět, že obecně lze smlouvu s daným pojistitelem vypovědět nejpozději jeden den před skončením platnosti aktuálního pojištění. V takové situaci byste se měli také okamžitě pojistit u nové pojišťovny, abyste zajistili plnou kontinuitu krytí. Pokud nepodnikneme žádné dodatečné kroky, pojistka se automaticky obnoví na další rok. Pro ukončení smlouvy je nutné odeslat speciální žádost (často na webových stránkách dané pojišťovny naleznete příslušné vzory), která musí obsahovat některé klíčové informace, jako je číslo pojistky, osobní údaje majitele vozidla a případných spoluvlastníků, jeho značku, model a evidenční číslo. Podpis by měl být vlastnoruční, ne z počítače. Taková žádost může být zaslána poštou nebo online.

Zánik smlouvy uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno

Smlouva s pojistitelem v oblasti ochrany vozidel se uzavírá zpravidla na celý kalendářní rok. Doba, kdy se blíží její konec, je nejlepší dobou pro případné změny. Je však vhodné vědět, že to není jediná možnost a změnit pojistitele je možné i v průběhu trvání smlouvy. Jak vypovědět pojistnou smlouvu ze dne na den? Pokud například pojišťovna vyhlásí krach, smlouva je automaticky ukončena po 3 měsících ode dne jeho vyhlášení. V praxi to znamená, že pojištěný má po tuto dobu odpovídající ochranu a čas aby si pro sebe našel nového pojistitele.

Další způsoby ukončení pojištění

V jakých dalších situacích může být nutné vypovědět smlouvu s daným pojistitelem? Jedním z příkladů je registrace motorového vozidla v zahraničí. Je to důležité, abyste neplatili pojistné dvakrát. Je také vhodné vědět, že změna vlastníka vozidla neznamená automaticky ukončení tohoto typu smlouvy. Prodej nebo darování vozu znamená, že dosavadní pojištění odpovědnosti přechází na nového majitele a je to právě on, kdo může rozhodnout o dalším zachování, prodloužení či ukončení smlouvy a případné změně pojišťovny. Další situací je možnost vypovědět smlouvu (do měsíce), pokud pojišťovna náhle změní sjednanou výši pojistného. Smlouvu lze navíc vypovědět i v případě, že od jejího uzavření uplynuly méně než dva měsíce a do tří měsíců od vzniku tzv. pojistné události.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog