arrow Zpět na Blog

Kryje GAP pojištění spoluúčast v případě škody z havarijního pojištění (Casco)?

12/11/2020

Co je to spoluúčast? Je to jeden z nejčastějších faktorů spojených s pojištěním automobilu. Nejjednodušší vysvětlení je následující: Spoluúčast je částka , kterou je nutné zaplatit „z vlastní kapsy” v případě vzniku pojistné události. Například, pokud Vaše spoluúčast bude činit 3 000 Kč, zatímco výše škody, která vznikla následkem události kryté pojištěním bude 30 000 Kč, potom Váš pojistitel na opravu vozidla proplatí pouze 27 000 Kč. Zbytek, tedy 3 000 Kč budete muset přidat Vy.

Jak v praxi funguje spoluúčast v případě havarijního pojištění?

Pokaždé, když hlásíte škodu, jste odpovědni za proplaceni spoluúčasti uvedené v pojistné smlouvě (za předpokladu, že se v ní spoluúčast vůbec vyskytuje). Například pokud se u vozidla vyskytne totální škoda, pojišťovna Vám proplatí pojistné plnění za stávající hodnotu vozidla, z odečtením spoluúčasti na škodě. Pokud tedy hodnota vozidla je 50 000 Kč a Vaše spoluúčast je 3 000 Kč, potom pojišťovna proplatí částku 47 000 Kč.

Na druhou stranu, pokud škoda na Vašem vozidle odpovídá hodnotě 2 000 KČ a výše Vaší spoluúčasti je 3 000 Kč, potom pojišťovna neproplatí nic. Je tomu tak proto, že pojišťovna kryje výhradně škody přesahující výši Vaší spoluúčasti.

Havarijní pojištění (kryje riziko spojené s nehodou a odcizením) patří k nejrozšířenějším typům pojištění, u nichž se může vyskytnout spoluúčast.

Kompenzace GAP v případě vlastní účasti společnosti Casco

Jakou spoluúčast si mohu vybrat v rámci pojištění automobilu?

Výše spoluúčasti se zpravidla pohybuje v rozmezí 2000 Kč až 20 000 Kč. Řidiči nejčastěji volí spoluúčast ve výši kolem 3 000 Kč. Pamatujte, že v případě volby výše spoluúčasti je třeba brát v ohled především vlastní preference:

Vyšší spoluúčast = Nižší pojistné a vyšší náklady na samotnou opravu škody.

Nižší spoluúčast = Vyšší pojistné a nižší náklady na samotnou opravu škody.

Je třeba si zvolit takovou spoluúčast, která bude co nejvýhodnější, při zohlednění hodnoty samotného vozidla. Pokud vozidlo stojí pouze 30,000 Kč, pravděpodobně nebude mít cenu spoluúčast ve výši 15,000 KČ. Dodatečně je třeba zvážit, zda si budete moci finančně dovolit zaplatit spoluúčast v případě vzniku škody.

Jaká je šance na to, že nahlásíte pojistnou událost?

Je možné, že si vyberete vysokou spoluúčast, protože předpokládáte, že k pojistné události vůbec nedojde. Z našich údajů však vyplývá, že 15% řidičů (s plným havarijním pojištěním, které kryje nehody a bouračky) hlásí škodu během prvního roku od okamžiku pojištění vozu. Pokud se Vám nehoda v minulosti již přihodila nebo se často a hodně pohybujete po velmi rušných silnicích, šance na vznik pojistné události velmi stoupají.

Pokud bydlíte v okolí, kde často dochází k poškozování automobilových skel, šance na vznik pojistné události také razantně stoupají (pokud Vaše havarijní pojištění kryje i takovou událost). Můžete vybrat nízkou spoluúčast pro případ výměny skla a za jeho zničení zaplatit samostatně. Můžete také zrušit spoluúčast a zaplatit vyšší pojistné. V takovém případě za celou škodu zaplatí pojišťovna.

V jakých případech musíte zaplatit spoluúčast v případě škody?

Poté, co bude daná škoda úspěšně ověřena, bude spoluúčast odečtena v okamžiku, kdy pojišťovna bude proplácet pojistné plnění. Žádná pojišťovna po Vás nebude žádat, abyste jí cokoliv propláceli. Jednoduše odečte částku spoluúčasti od schválené částky pojistného plnění. Vypadá to tedy tak, že pokud Vaše škoda byla pojišťovnou vyhodnocena na 10 000 Kč, zatímco Vaše spoluúčast je 2000 Kč, pojišťovna Vám převede částku 8 000 Kč.

V případě jaké situace se spoluúčast nebude uplatňovat?

Spoluúčast se Vás nebude týkat v těchto situacích:

  • Vinu za nehodu, které jste se účastnil nese někdo jiný

Pokud viníkem nehody bude jiný řidič, pojišťovna zaplatí za opravu Vašeho automobilu a neodečte Vám přitom spoluúčast. Máte-li sjednáno havarijní pojištění, můžete se rozhodnout pro využití služeb právě Vaší pojišťovny, která pak bude vymáhat náklady (včetně Vaší spoluúčasti) od pojišťovny viníka nehody. V případě, že oba řidiči budou nést stejný podíl na vině, existuje možnost, že v rámci likvidace škody na Vašem vozidle Vám bude odečtena celá spoluúčast nebo jeho přiměřená část.

Pamatujte si, že pokud Vaše vozidlo poškodí řidič bez pojištění, (přestože podle platných předpisů každý řidič musí mít povinné ručení), pojišťovna může odečíst částku spoluúčasti v případě, když se rozhodnete danou škodu zlikvidovat na základě vlastního havarijního pojištění.

  • Jiný řidič nahlásí škodu krytou z vašeho povinného ručení

V případě škod hlášených na základě povinného ručení se spoluúčast neodečítá.

Znamená to, že neplatíte z vlastní kapsy za nároky spojené s případem, kdy Vaše pojišťovna platí za škody a/nebo zranění, které vznikly Vaší vinou a jsou likvidovány v rámci rozsahu Vašeho povinného ručení.

  • Bylo vybráno havarijní pojištění bez spoluúčasti.

Prakticky každá pojišťovna nabízí možnost havarijního pojištění vozidla bez spoluúčasti.

  • Máte možnost připojištění dodatečných rizik v rámci základního havarijního pojištění

Některé pojišťovny umožňují dodatečné pojištění některých prvků vozidla jako například skla, pneumatiky apod. V rámci takových volitelných balíčků se v případě pojistné události spoluúčast většinou neodečítá .

GAP pojištění a spoluúčast v rámci havarijního pojištění

Pokud u automobilu s GAP pojištěním bude konstatována totální škoda zapříčiněna nehodou nebo pokud takové vozidlo bude ukradeno, havarijní pojistitel proplatí pojistné plnění na základě skutečné tržní hodnoty auta ke dni vzniku pojistné události.

V takovém případě GAP pojištění, jako dodatečné pojištění vozidla vyrovná rozdíl mezi částkou, která byla původně zaplacena za vozidlo (GAP s Fakturou) nebo hodnotou vozidla ke dni sjednání havarijního pojištění, pokud si GAP kupujeme k automobilu, který již nějakou dobu vlastníme (GAP CASCO), a skutečnou tržní hodnotou auta ke dni vzniku pojistné události. Skutečná tržní hodnota auta bude proplacena také havarijním pojistitelem vozidla. Nehledě na okamžik sjednání GAP pojištění (nezávisle na tom, zda se to stane v okamžiku koupě vozidla, nebo později, když už dané auto nějakou dobu provozujeme), v případě totální škody bude provedeno vyhodnocení jeho skutečné tržní hodnoty ke dni vzniku škody.

Tržní hodnota vozidla rozhoduje o tom, jaká bude částka pojistného plnění, kterou obdržíme v rámci havarijního pojištění a GAP

Standardní havarijní pojistky pomáhají opravit vozidlo po nehodě nebo proplácejí celou stávající tržní hodnoty vozu v případě totální škody spadající do pojištění.

Již rok po koupi nového automobilu hodnota tohoto vozidla může klesnout i o několik desítek tisíc korun oproti ceně, která byla zaplacena u prodejce. Havarijní pojistitel proplatí celou částku odpovídající tržní hodnotě vozidla v okamžiku škody, za předpokladu, že u tohoto vozidla nebyla sjednána spoluúčast.

Připusťme, že nové vozidlo stálo 700,000 Kč, zatímco jeho stávající hodnota je 500,000 Kč. V případě totální škody na vozidle o pojistném plnění, které bude proplaceno v rámci havarijního pojištění rozhoduje právě stávající tržní hodnota vozidla. Od této částky pak bude odvozena také částka pojistného plnění v rámci GAP pojištění.

V souladu s výše uvedeným příkladem nám tedy havarijní pojistitel v rámci pojistného plnění za vzniklou totální škodu proplatí 500,000 Kč.

GAP pojištění kryje rozdíl mezi cenou nového automobilu (700,000 Kč) a jeho tržní hodnotou v okamžiku totální škody (500,000 Kč). Nakonec v rámci pojistného plnění vyplývajícího z GAP pojištění tedy dostaneme částku200,000 Kč.

Kryje GAP pojištění spoluúčast v případě škody z havarijního pojištění?

Přestože, jak je obecně známo, GAP pojištění kryje rozdíl mezi pojistným plněním proplaceným v rámci havarijního pojištění a hodnotou automobilu ke dni jeho koupě, toto pojištění bohužel nezohledňuje naší spoluúčast v případě škod krytých havarijním pojištěním. Obecně vzato, předpokladem pro sjednání GAP pojištění je předchozí plné havarijní pojištění vozidla, které nezahrnuje spoluúčast. V případě, že zákazník takovou spoluúčast má, nebude zohledněna v pojistném plnění proplaceném v rámci GAP pojištění.

Vraťme se k výše uvedenému příkladu. Nové vozidlo stálo 700,000 Kč, jeho tržní hodnota v okamžiku škody byla 500,000 Kč. Z havarijní pojistky vyplývá, že spoluúčast na škodě je 10,000 Kč. Vzniká tedy dotaz, zda v rámci GAP pojištění dostaneme 210,000 Kč? Nikoliv. V rámci GAP pojištění budeme stále muset očekávat částku 200,000 Kč, přičemž chybějících 10,000 Kč budeme muset uhradit z vlastních prostředků.

 

Doporučené články
arrow Zpět na Blog