KOUPIT POJISTKU GAP

20 let
zkušeností

Likvidace pojistné události

Jako Autorizační středisko pro škody WAGAS poskytujeme rychlé, bezproblémové a profesionální posouzení pojistných událostí . Všechna naše rozhodnutí ohledně jakékoliv pojistné události jsou zcela nestranná a jsou vydávána zkušenými odborníky.

Co je to likvidace pojistné události?

Likvidace pojistné události je postup, který spočívá ve stanovení příčin a odpovědnosti za vzniklou škodu. Její účelem je zjistit okolnosti, za kterých k události došlo a posoudit rozsah škody.

Pro zajištění spravedlivého a nestranného postupu likvidace pojistných událostí zaměstnáváme zkušené a profesionální odborníky na likvidaci škod a překladatele, kteří pracují pro zákazníky z mnoha zemí, jako Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Řecko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Slovensko a Maďarsko.

Co je to pojistná událost?

Pokud se chcete chránit proti následkům nepříjemných událostí, obvykle si sjednáváte pojištění. V případě, že dojde k události, která je zahrnuta ve smlouvě, máte nárok na odškodnění. V takové situaci hovoříme o pojistném plnění.

Likvidace pojistné události spočívá v posouzení nároku pojištěného na pojistné plnění  vyplývající z pojistné smlouvy v případě výskytu konkrétní pojistné události.

Každý případ je posuzován individuálně, přičemž samotný rozsah pojištění je stanoven během tvoření samotné pojistné smlouvy. Proto je velmi důležité, aby se pojištěný s obsahem této smlouvy pečlivě seznámil. Díky tomu se vyhnete nedorozuměním ohledně toho, na co se pojištění skutečně vztahuje. .

Základem pro proplacení pojistného plnění je řádně vyplněné hlášení škody, s dodržením příslušných lhůt.

question-markRešení pojistných událostí WAGAS
Pro účinnou likvidaci škod využíváme vlastní, inovativní, odborný a velice funkční software. Díky tomu je postup hlášení škod jednoduchý, rychlý a bezproblémový
Jak probíhá likvidace pojistné události
Nahlášení škody
Ověření
Likvidace škody
Proplacení pojistného plnění

Postup likvidace pojistné události

Účelem postupu likvidace pojistné události je zjištění všech okolností, během nichž došlo ke vzniku této události a následné provedení odhadu rozsahu škody. Dále pak pokud v průběhu tohoto postupu bude prokázán oprávněný nárok na pojistné plnění, bude stanovena také jeho výše. .

Postup spojený s vyřízením pojistné události je komplexní, což znamená, že obsahuje všechny činnosti od nahlášení pojistné události, až po proplacení nebo zamítnutí proplacení pojistného plnění. .

Účelem postupu je zjištění skutečnosti týkajících se:

Během postupu likvidace pojistné události společnost WAGAS vynakládá veškeré úsilí pro zajištění co nejvyšší kvality  služeb a co nejrychlejšího proplacení pojistného plnění na účet pojištěného. Během tohoto postupu jsou veškeré doklady, které je zákazník povinen předložit, zpracovávány výhradně v elektronické podobě. Tímto způsobem šetříme Váš čas a chráníme životní prostředí..

Naši odborníci Vám rádi zodpoví na Vaše dotazy, které jim můžete zaslat e-mailem nebo je kontaktovat telefonicky.

Pro efektivní likvidaci pojistných událostí používáme vlastní, inovativní, profesionální a velmi funkční software. Díky tomu je postup spojený z hlášením pojistných událostí jednoduchý, rychlý a bezproblémový.

Užitečné doklady

Jak postupovat v případě totální škody na Vašem vozidle?

Pokud u Vašeho vozidla došlo k totální škodě, je třeba jí nahlásit Středisku pro autorizaci škod. Můžete to udělat on – line, pomocí tohoto tlačítka, nahlásit škodu po telefonu nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mail)

Nahlášení škody