arrow Zpět na Blog

Nejúčinnější systémy proti krádeži automobilu

26/11/2020

Krádež auta je velmi nepříjemná událost jak pro Vás, tak pro Vaše blízké.

Pro zabránění riziku krádeže, je mnoho nových vozidel továrně vybaveno zařízeními proti krádeži. Pokud se ale domníváte, že Váš automobil není příslušně zajištěn proti případné krádeži, existují řešení které lze zavést i samostatně.

Měli byste také vzít v úvahu skutečnost, že mnoho pojišťoven poskytuje slevy řidičům, kteří používají zařízení proti krádeži vozidla. Tato sleva zpravidla odpovídá 5 až 20% celkových nákladů napojištění.

Každý pojistitel je pochopitelně jiný. Chcete-li získat nejlepší nabídku pojištění, je dobré kontaktovat více havarijních pojišťoven nebo porovnat nabídky online.

Pojištění automobilu a krádeže

Povinné ručení neposkytuje ochranu proti krádeži. Pouze komplexní havarijní pojištění zajišťuje poskytuje náhradu v případě událostí souvisejících s kolizí, vloupáním, vandalismem a již zmiňovanou krádeží vozidla. Tento typ pojištění však není povinný a pokud je máte, v případě krádeže automobilu bude výše případného pojistného plnění odpovídat pouze stávající tržní hodnotě ukradeného vozu.

Přestože havarijní pojištění je opravdu skvělé řešení, má jednu nevýhodu. Pojistné plnění bude odpovídat tržní hodnotě automobilu ke dni vzniku pojistné události. Málokdy tato částka bude stejná, jako částka, za kterou bylo pořízeno nové auto nebo částka, kterou jste za vozidlo zaplatili ke dni koupě. Řešením tohoto problému je GAP pojištění. Toto pojištění zajišťuje dodatečné prostředky do výše částky, za kterou bylo vozidlo koupeno. Tím pádem v případě krádeže existuje možnost koupě stejného vozidla jako to, které bylo odcizeno.

Co se děje poté, co byl automobil ukraden

Po nahlášení této skutečnosti policii hlásíte škodu také Vaší pojišťovně. Havarijní pojišťovna Vám vrátí částku odpovídající skutečné hodnotě automobilu ke dni škody, z odečtenou případnou spoluúčastí. Stojí za to ověřit aktuální hodnotu vozu, abyste se ujistili, že souhlasíte s částkou nabízenou pojistitelem. V rámci dodatečného bonusu někteří pojistitelé nabízejí také náhradu nákladů na náhradní auto. V případě krádeže automobilu náhrada nákladů na pronájem auta může být nezbytná, pokud vozidlo používáte k práci nebo prostě pro zajištění vhodného pohodlí každodenního života (například když bydlíte na místě bez veřejné dopravy).

Pokud nemáte přístup k systémům umožňujícím zjištění stávající hodnoty vozidla a tím pádem nemůžete potvrdit jeho hodnotu ke dni vzniku škody, ale máte GAP pojištění – nemusíte se o nic starat. Pojistitel GAP ověří správnost částky, která Vám byla proplacena v rámci havarijního pojištění a v případě rozporů poskytne podporu komunikaci z primárním pojistitelem vozu, pro vysvětlení těchto rozporů.

Vezměte v úvahu, že na světě se ke svým původním vlastníkům vrací méně než polovina odcizených automobilů, přičemž i vozy, které se k jejich majitelům nakonec dostanou, jsou často poškozené nebo mají demontované díly

Pokud chcete, aby Vám byly vráceny náklady vzniklé na základě jakékoliv pojistné události, nejlepším řešením je pořídit si plnou ochranu, tedy havarijní pojištění a GAP pojištění. Něco takového nemusí být drahé, proto doporučujeme rozhlédnout se za pojistitelem, který nabízí komplexní ochranu při nejnižším možném pojistném. Pamatujte, že často nejlevnějším řešením je samostatné online pojištění vozidla.

Nejlepší zařízení proti krádeži

Existuje několik typů zařízení proti krádeži. Některé jsou složitější a nákladnější než jiné. Zahrnují prostředky, které mají zloděje odradit, jako například identifikační číslo vozidla, vyleptané na čelních sklech a částech karoserie, nebo i složitější zabezpečovací systémy.

Aktivní zařízení proti krádeži

Na rozdíl od některých továrně montovaných zajištění proti krádeži, musí být aktivní bezpečnostní zařízení fyzicky instalována vlastníkem vozidla.

K těmto zařízením patří například:

  • Zámek volantu – viditelná ochrana, která může odradit zloděje od pokusu o krádež vozu. Imobilizuje volant a brání řízení vozidla.
  • Zámek kol – oblíbený u komunálních služeb a často používaný k znehybnění vozidel v případě porušení dopravních předpisů. Mohou je také použít majitelé automobilů, aby zabránili krádeži, zvláště když je auto ponecháno na parkovišti po delší dobu. Například na letišti při letu do zahraničí.
  • Brzdový zámek – Zabraňuje sešlápnutí brzdového nebo spojkového pedálu, aby nebylo možné vozidlo ovládat.
  • Elektrický zámek – deaktivace elektrického systému, aby se zabránilo krádeži. Aktivuje se automaticky, když je vozidlo odstavené, a řidič musí před jízdou ručně uvolnit zámek. Pokud se zloděj pokusí ukrást auto bez provedení nezbytných kroků k deaktivaci zámku, dojde k přerušení napájení.

Elektronické systémy proti krádeži

Mnoho nových automobilů je továrně vybaveno systémy proti krádeži (integrovanými do vozidla). Mezi ně patří bezpečnostní prvky pro automobilové klíče, jako je imobilizér – velmi oblíbené řešení používané u většiny nových automobilů. Za zmínku stojí, že mezi lety 1995 a 2008 se díky těmto ochranným opatřením snížil počet krádeží přibližně o 4%. V současné době jsou stále ještě účinné, nicméně Vám neumožňují řídit bez klíče. Navíc v době rychlého technologického rozvoje jsou zloději čím dál tím více schopni tato zajištění obcházet. Nevýhodou je i to, že ztráta klíčů je nákladná a je třeba je vyměnit.

Pokud jde o autoalarmy, tyto prostředky bohužel nejsou nijak zvlášť účinné. Za prvé proto, že senzory těchto hlučných signálů jsou natolik citlivé, že mohou být spuštěny omylem. Tudíž je velmi pravděpodobné, že kolemjdoucí nebudou věnovat žádnou pozornost zvuku alarmu jednoduše proto, že ho slyší až příliš často. Z tohoto důvodu jen málo nových vozidel je vybaveno autoalarmy.

Systémy pro sledování a zpětné získávání vozidel

Ačkoliv sledovací systémy nezabrání samotné krádeži vozidla, usnadňují však jeho získání zpět

Některé možnosti pro sledovací systémy GPS zahrnují:

  • GPS sledovací zařízení, které si lze pořídit již za několik tisíc korun. Nezáleží na tom, zda existuje obava, že vám auto bylo odcizeno, nebo jste jednoduše zapomněli, kde jste ho nechali na parkovišti nákupního centra – k sledování vozu můžete použít Váš mobil.
  • Předplatné služeb ve specializovaných společnostech pro sledování vozidel. Pokud je auto odcizeno, může společnost na dálku zabránit nastartování motoru vozu a zároveň průběžně sledovat jeho polohu.
  • Zařízení pro datovou komunikaci, která vás upozorní telefonem nebo e-mailem, pokud se někdo pokusí nastartovat vozidlo bez použití příslušného ID. Tato zařízení používají také vysokofrekvenční technologii, která zajišťuje, že ke svým majitelům se vrací až 90% odcizených vozidel. Tyto systémy jsou však velmi drahé.

Výše uvedená zařízení nejen zajišťují bezpečnost vozidla. Mohou také umožnit získání slevy na pojištění automobilu.

Chraňte Vaše vozidlo díky plné pojistné ochraně – do výše fakturační hodnoty

Pamatujte, že i ty nejdražší systémy proti krádeži nám nejsou schopné zajistit stoprocentní bezpečnost. Současná technologie zlodějům umožňuje ukrást i ta nejlépe zabezpečená a nejdražší auta na světě. Zároveň tyto systémy proti krádeži mohou být mnohonásobně nákladnější ve srovnání i s průměrným ročním nebo víceletým pojištěním.

Proto stojí za zvážení možnost, která Vám téměř vždy zajistí klid a bezpečnost. Abyste se však vyhnuli finanční ztrátě v důsledku krádeže, musíte mít sjednáno komplexní pojistné krytí, tj. jak havarijní, tak GAP pojištění . Tyto pojistky nemusí být drahé. S naší kalkulačkou GAP pojištění si můžete porovnávat nabídky pojistného krytí pro vybrané varianty a pro sebe si vybrat tu nejvýhodnější možnost. Výhodné havarijní pojištění lze také najít prostřednictvím dostupných webových vyhledávačů .

Doporučené články
arrow Zpět na Blog