arrow Zpět na Blog

Odpovědnost zaměstnance za škodu na služebním vozidle

27/08/2022

Přestože se každý z nás každý den snaží jezdit v souladu s předpisy, pozorně, zodpovědně a opatrně, musíme počítat s možností škody, kolize, nehody či jiné nepříjemné situace na silnici. A zatímco u soukromých aut je problematika pojištění a finanční odpovědnosti v takto obtížných situacích spíše jasná a jednoduchá, u firemních vozidel si tím často tak jistí nejsme.

Kdo odpovídá za škodu v případě služebního vozidla?

Stojí za to vědět, že bez ohledu na to, kdo ve skutečnosti sedí za volantem služebního vozidla, má jak povinnost uhradit pojištění odpovědnosti za škodu, tak i uhradit případnou škodu v případě poškození toho či jiného vozidla na silnici skutečný majitel vozidla, tedy zaměstnavatel. Odpovědnost zaměstnance za škody na služebním vozidle po právní stránce tedy neplatí. Často se však určuje individuálně při uzavírání pracovní smlouvy.

Může zaměstnavatel činit zaměstnance odpovědným a finančně odpovědným?

Služební automobil používaný zaměstnancem je klasifikován jako majetek, zdroje a aktiva společnosti. Zejména profesionální řidiči, obchodní zástupci, kurýři nebo dodavatelé, kteří denně tráví mnoho hodin za volantem, jsou vystaveni poškození vozidla – ať už vlastní vinou, úmyslně či neúmyslně, nebo způsobeným jinými účastníky silničního provozu či obtížnými jízdními podmínkami. Optimální by bylo, kdyby služební auto mělo povinné ručení i havarijní pojištění, aby případné náklady v případě potřeby plně hradil pojistitel a nemusel se o to starat ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Pokud však vozidlo není plně pojištěno, může zaměstnanec počítat s možností vyúčtování ze strany zaměstnavatele a nutností vynaložit určité náklady.

Co rozhoduje o tom, zda je zaměstnanec odpovědný za služební vozidlo nebo ne?

Používání služebního vozidla může u zaměstnance vyvolat určité obavy – co v případě možné nehody nebo krádeže vozu? Může být zaměstnanec v takto obtížných a nahodilých situacích finančně zatížen? Je vhodné vědět, že i zákoník práce, konkrétně článek 114, má k tomuto tématu své stanovisko a říká, že zaměstnanec je finančně odpovědný, pokud v důsledku neplnění nebo nesprávného plnění pracovních povinností zaměstnance svou vinou způsobil zaměstnavateli škodu. Znamená to v praxi, že pokud dojde k poškození služebního vozidla zjevným zaviněním zaměstnance, bude nucen hradit případné náklady na financování jeho opravy? Situace na silnicích jsou totiž často nejednoznačné a někdy je těžké určit konkrétního „viníka“. Existují i profese, u kterých by si zaměstnavatelé měli být vzhledem ke specifikům tohoto druhu práce vědomi možného rizika poškození vozidel a počítat s ním.

Jaké nároky může zaměstnavatel vůči zaměstnanci uplatnit?

V případě poškození služebního vozidla může být odpovědnost zaměstnance za škodu na služebním vozidle závislá na smlouvě se zaměstnavatelem, často také na podepsání zvláštního protokolu o svěřeném majetku a nakládání s prostředky a majetkem společnosti. Výše náhrady za opravu poškozeného vozu však nesmí přesáhnout hodnotu 3měsíční mzdy zaměstnance. Výjimkou může být situace, kdy nepříjemnou událost 100% úmyslně zavinil zaměstnanec – v tomto případě může mít povinnost uhradit náklady v plné výši. V opačném případě může dokonce přijít o práci. Optimálním řešením je zde samozřejmě koupě balíčku povinného ručení a havarijního pojištění zaměstnavatelem, i když vzhledem k tomu, že AC není povinné, ne každý majitel firmy, zejména malé nebo teprve se rozvíjející, se k tomu rozhodne.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog