arrow Zpět na Blog

Plná moc k převodu vlastnictví vozidla

12/04/2022

Právě jste prodali auto a co dál? Nezapomeňte na převedení vlastnictví vozidla. Můžete to udělat osobně nebo s pomocí zmocněnce. Jak má vypadat plná moc k přepisu vozidla? Co by měla obsahovat, aby registrace proběhla úspěšně? Kolik času máte na převod vlastnictví vozidla? Na tyto a další otázky odpovídáme v následujícím článku.

Jak se přepisuje vozidlo?

Aby bylo možné převést vlastnictví vozidla, pamatujte, že musí být prodáno. Toto je potvrzeno písemnou kupní smlouvou. A co víc, musí být vyřízena platba za auto a všechny doklady a auto by již mělo být v rukou kupujícího. Po těchto formalitách byste měli jít na úřad, kde vozidlo odhlásíte. Na místě musíte vyplnit žádost s přesnými údaji obou stran. Vězte, že v roce 2015 vstoupilo v platnost nařízení, které umožňuje jak odhlášení vozu, tak jeho novou registraci na příslušném úřadě v místě bydliště osoby, na kterou bylo přeneseno vlastnictví vozidla.

Co budete potřebovat k předepsání vozidla?

Chcete-li přepsat vozidlo na jinou osobu, musíte zajít na úřad s těmito dokumenty:

 • žádost o zápis změny vlastníka vozu,
 • velký technický průkaz vozidla,
 • malý technický průkaz vozidla,
 • potvrzení o pojištění vozidla, tedy zelená karta,
 • průkaz totožnosti,
 • aktuální zprávu o provedené evidenční kontrole,
 • kupní smlouva.

Plná moc k převedení vlastnictví vozidla je navíc platná. Plný poplatek je minimálně 1 230 Kč. Tato částka zahrnuje mimo jiné ověření podpisů ve výši 30 Kč a evidenční kontrolu cca. 400 Kč. Pokud je vozidlo starší a bohužel nesplňuje emisní normy výfukových plynů, je nutné navíc zaplatit ekologickou daň.

Kdy je vyžadována plná moc k předpisu vozidla?

Plná moc k převodu vlastnictví vozidla je nutná v případě, kdy se kupující nebo prodávající nemohou dostavit osobně na úřad a vyřídit veškeré formality. Je dobré vědět, že udělení plné moci k převodu vlastnického práva k vozidlu může být uděleno nejen třetím osobám, ale i prodávajícímu na kupujícího a naopak.

Co obsahuje plná moc k přepisu auta?

Neexistuje žádná pevná šablona plné moci pro přepis auta. Dokumentu může být sepsán ručně nebo vytištěn. Je důležité, aby plná moc k převodu vlastnictví vozidla obsahovala:

 • údaje obou stran, tj. zmocnitele a zmocněnce,
 • konkrétní název činnosti, tedy změna vlastníka v registru vozidel,
 • údaje o vozidle, včetně značky a modelu, data první registrace a také VIN čísla vozidla,
 • dobu platnosti plné moci k přepisu vozidla,
 • dva podpisy.

Co více, prodávající má 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy na přepis vlastnictví vozidla. Při překročení této lhůty hrozí pokuta ve výši až 50 000 Kč.

Další podmínky plné moci k přepisu vozidla

Aby bylo vše v souladu se zákonem, je na místě připomenout i další podmínky plné moci k přepisu vozidla. Takový dokument by měl obsahovat dobu trvání plné moci, která může být udělena v měsících nebo pouze na určitý den. Dále musí ustanovení obsahovat datum, místo a činnost, pro kterou je zmocněnec pověřen. Na úplném konci musí být čitelné podpisy obou stran, které by měly být ověřeny notářem.

Odepsání vozidla – další povinnosti

Po převodu vlastnictví vozu na jinou osobu nezapomeňte vozidlo pojistit. Prodejci a kupující se musí dohodnout na podmínkách pojištění. Po nahlášení pojišťovně povinné ručení zaniká. Povinné ručení však může zůstat aktivní na daném voze i přes jeho prodej až do konce jeho platnosti. Doporučuje se však uzavřít nové pojištění.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog