arrow Zpět na Blog

Pojištění auta do zahraničí       

10/06/2021

Cesta autem do zahraničí je skvělý nápad na dovolenou plnou dobrodružství a také pohodlný způsob řešení profesních záležitostí. Překročení státních hranic však neznamená, že vše musí jít tak, jak bychom si přáli, protože se můžeme setkat se zvýšeným provozem, stát se účastníkem dopravní nehody nebo se nám může jednoduše pokazit auto. Před zabalením kufrů na cestu stojí za to se postarat o pojištění vozidla pro cestu do zahraničí. Co stojí za zmínku ohledně této problematiky? Jak se dobře chránit během cestováním? O tom níže.

Pojištění auta do zahraničí

Kompletní pojištění vozidla a účastníků zahraniční cesty zahrnuje tři důležité prvky – povinné pojištění odpovědnosti za škodu (povinné ručení), úrazové pojištění a cestovní pojištění. Každé z nich nám umožňuje postarat se o různé situace, ve kterých se můžeme ocitnout v zahraničí.

Pojištění odpovědnosti za škodu – základní pojištění vozidla v zahraničí

Povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí stranou je pojištění, které nás chrání před vznikem nákladů za škody způsobené námi – např. způsobením dopravní nehody. Díky této základní ochraně se můžete chránit před často obrovskými náklady, zejména v případě úrazu nebo jiných trvalých následků našich činů. Je však třeba připomenout, že bez platného úrazového pojištění uhradí pojistitel pouze škody, které způsobíme jiným.  V situaci, kdy osoba, která byla zraněna, nemá pojištění, pak část platby za občanskoprávní odpovědnost poputuje do garančního fondu České pojišťovny, který pokryje škodu způsobenou v České republice. V případě, že ke škodě dojde v zahraničí, měli byste se obrátit na pojistitele, který Vám pomůže záležitost vyřešit.

Povinné ručení a země, ve kterých platí základní pojištění

Pojištění odpovědnosti platné v České republice je zpravidla závazné i v ostatních členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) a ve státech uvedených ve prováděcím předpisu Ministerstva financí.

Seznam zemí, ve kterých bude vaše pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou bez problémů fungovat, je: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko a Švédsko. Kromě toho toto pojištění platí také ve Švýcarsku, které dohodu neratifikovalo, a dále také v zemích jako Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá federativní republika Makedonie, Černá Hora, Monako, San Marino, Republika Srbsko, Turecko, Ukrajina a Vatikán. Pokud se rozhodnete cestovat do kterékoli z těchto zemí, můžete si být jisti, že Vaše základní pojištění odpovědnosti za škodu bude platné.

Kromě seznamu EHP jsou na Zelené kartě uvedeny i další země, například Ázerbájdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko. Před odjezdem však stojí za to ověřit si podmínky pojistitele týkající se těchto zemí, abyste v případě nehody nenarazili na nepříjemná překvapení. Pokud je pojištění platné ve výše uvedené zemi, pokud cestujete do zahraničí, nezapomeňte si vzít Zelenou kartu.

Zahraniční povinné ručení – kdy se Vám může hodit?

Pokud země, do které jedete, není na seznamu ve Vaší zelené kartě nebo na seznamu EHP, možná budete potřebovat krátkodobé pojištění automobilu v zahraničí. Můžete si je snadno zakoupit v České kanceláři pojistitelů, abyste po zaplacení pojistného mohli bez obav cestovat do cíle. Toto pojištění je ověřováno policií, takže stojí za to mít jej po ruce – nebudete-li je mít, může Vás to stát od 10 000 Kč výše, takže je lepší neriskovat. Je třeba připomenout, že zahraniční pojištění lze zakoupit také na hranici.

Na co se vztahuje povinné ručení?

Povinné ručení může pokrýt škody, které způsobíme jiné osobě. Bude to tedy:

  • újma na zdraví – náklady spojené s léčbou, rehabilitací, smrtí atd.;
  • poškození majetku – na cizím vozidle a poškozeném majetku v blízkosti vraku, např. silniční závora;
  • ztráta ušlého zisku;
  • náklady na likvidaci škod po nehodě – odtažení, zametání silnic atd.

Existují však škody, které pojistitel nekryje. Patří mezi ně úmyslné nebo simulované kolize, jakož i přítomnost alkoholu nebo psychoaktivních látek v organizmu řidiče. Pojišťovna může také odmítnout zaplatit pojištění, pokud se řidič odmítne podrobit zkoušce na výše uvedené látky.

Havarijní pojištění vozidla v zahraničí

Pokud jste obětí nehody v zahraničí a doufáte, že škoda bude plně kryta pojištěním pachatele, můžete být nemile překvapeni. V situaci, kdy z vašeho vozu nezbývá mnoho a bude třeba jej sešrotovat, můžete bez dalšího havarijního pojištění hodně ztratit.

Dlouhé trasy do neznáma představují větší riziko kolize, takže pokud se chcete postarat o komplexní pojištění vozidel v zahraničí, může být výhodné uzavřít havarijní pojištění. Auto, které vyžaduje odtažení po nehodě, vandalství, srážce s divokou zvěří atd., to jsou události představující riziko, které stojí za to předvídat a chránit se před nimi pomocí správného úrazového pojištění. Toto řešení nestojí příliš mnoho a v krizové situaci má cenu zlata. Samozřejmě v závislosti na zemi, do které směřujeme, se cena pojištění může lišit a jeho pravidla se mohou lišit v různých lokalitách, takže si před cestou musíte tyto informace ověřit, abyste si mohli užít pohodlí během jízdy opravdu naplno.

Cestovní pojištění do zahraničí

Nikdo z nás není nezničitelný, takže se při cestování vlastním autem do zahraničí může pokazit nejen vozidlo, ale i my sami. Během nehod nebo jiných situací, na které nemáme vliv může být nutné uhradit často vysoké náklady na léčbu, přepravu do nemocnice atd. Náklady na zdravotní péči v zahraničí mohou být obrovské, proto někdy stojí za to myslet dopředu a obstarat si komplexní cestovní pojištění, které nám může ušetřit až stovky tisíc výdajů.

Jak víte, riziko zranění a neočekávaných situací se v zahraničí zvyšuje – zejména mimo EU. V mnoha vzdálených zemích je jiné podnebí než v České republice, vyskytují se různá onemocnění, setkáváme se s jinou bakteriální flórou, a proto naše imunita nemusí fungovat jako obvykle a problém je hotový. S pojištěním Vás žádná situace nezaskočí. Tato ochrana může navíc pokrýt škody způsobené vniknutím do Vašeho automobilu atd. Nákup cestovního pojištění jako doplněk k povinnému ručení a pojištění odpovědnosti za následky nešťastných událostí se proto může stát nejrozumnějším krokem a zárukou bezpečné cesty.

Pojištění možná nezlepší náladu v krizové situaci, ale vždy pomůže kompenzovat škody. Bez ohledu na to, zda jsme poškozeným nebo pachatelem škody, je vždy dobré uchovat si všechny potvrzení, účty a související dokumenty pro předložení pojistiteli.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog