arrow Zpět na Blog

Povinné pojištění přívěsného vozíku

20/01/2023

Je dobré vědět, že přívěsný vozík za osobní automobil, ačkoliv nemá motor a nikdo jej neřídí, může také způsobit nehodu a je považován podle zákonné definice za motorové vozidlo. Stejně jako je povinen si každý majitel pojistit své auto, totéž platí i pro přívěsné vozíky. Samotný nákup přívěsného vozíku tedy není vše, pokud jej chcete bezpečně a legálně používat na veřejných komunikacích. Pojďme se podívat, co přesně na to říkají aktuální předpisy platné v České republice.

Povinné pojištění přívěsného vozíku

Je pojištění přívěsného vozíku povinné? Rozhodně ano a v případě jeho absence je třeba počítat s nepříjemnými finančními důsledky v podobě pokuty. Jejich výše se bude odvíjet od doby a počtu dní, které uplynuly od zániku aktuálního pojištění nebo od data koupě a používání přívěsného vozíku, pokud k němu dosud nebylo pojištění sjednáno.

Povinné pojištění odpovědnosti za přívěsné vozíky (povinné ručení) je povinností každého řidiče vozidla, ke kterému je takový doplňkový prvek připojen. Důležité je, že každý přívěs musí mít také své individuální registrační číslo a aby mohl být dopuštěn do silničního provozu, musí být ze zákona zapsán v registru vozidel. Přívěsné vozíky můžeme rozdělit na lehké (do 750 kg) a těžké – nad tuto hmotnost. Oba typy však vyžadují platné pojištění, pokud se jejich majitel nechce vystavovat nepříjemnostem.

Od čeho se bude odvíjet výše ročního povinného rušení za přívěsný vozík? Od jeho váhy, doby trvání pojištění – ať už se jedná o návaznost smlouvy nebo první období jejího trvání, věku a místa bydliště řidiče a předchozí historii bezškodných jízd a slev.

Chybějící pojištění přívěsného vozíku a dopravní nehoda

Finanční sankce za chybějící pojištění přívěsného vozíku mohou být tvrdé i při obyčejné rutinní kontrole, natož v případě kolize, střetu nebo dopravní nehody s jeho účastí. V takové situaci bude majitel nucen uhradit veškeré náklady spojené s odškodněním z vlastní kapsy, jelikož s přívěsným vozíkem s neuhrazeným pojištěním nedostane žádnou podporu od pojišťovny. Může jej to tedy vystavit velkým nepříjemnostem a dokonce dluhům, se kterými si nebude schopen poradit. Mnohem moudřejší je proto pamatovat na roční povinné ručení jak samotného vozidla, tak i přívěsného vozíku, který k němu připojujeme.

Povinné pojištění přívěsného vozíku a škody na vlastním vozidle

Jak to vypadá v případě poškození vlastního vozidla přívěsným vozíkem? Můžete v takové situaci počítat s odškodněním? Bohužel ne. Povinné pojištění odpovědnosti za přívěsné vozíky (povinné ručení) se stejně jako v případě vozidla vztahuje pouze na situace, kdy došlo ke škodě na majetku, zdraví nebo životě jiné osoby. Vyplatí se proto dávat pozor, abyste se nevystavili poškození vlastního vozidla. Klíčová zde bude správná montáž přívěsu a pravidelná péče o tažné zařízení. Technický stav by měl být systematicky kontrolován a náklad přepravovaný na přívěsném vozíku by měl být pokaždé bezpečně zajištěn. Důležité je také dodržovat dopravní předpisy, zejména s ohledem na povolenou rychlost, jezděte s vozidlem s přívěsem tak, abyste zajistili maximální bezpečnost sobě i ostatním účastníkům silničního provozu – bez prudkého brzdění, odbočování nebo bezohledného předjíždění jiných aut.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog