arrow Zpět na Blog

Předjíždění cyklistů – co byste měli vědět?

10/11/2022

Stojí za připomenutí, že na silnicích můžete potkat nejen jiná auta – ať už jde o osobní, nákladní a velkorozměrová vozidla, ale i dopravní prostředky, jakými jsou jízdní kola, skútry nebo motocykly – a zvláště často na jaře a v létě, kdy počasí přímo láká k projížďkám. Dnes se blíže podíváme na to, co říká český zákon o předjíždění cyklistů – jak to udělat legálně a hlavně bezpečně a komfortně pro obě strany.

Předjíždění cyklisty – co ukládá zákon?

Mnoho řidičů si klade otázku: je vůbec dovoleno předjíždět cyklisty? Samozřejmě že ano, ale měli byste být obzvláště opatrní a pamatovat na to, že český zákon o předjíždění cyklistů ukládá dodržovat odstup minimálně jeden a půl metru, případně jeden metr, ale pouze v místech, kde je povolená rychlost nižší než 30 km/h. Optimální je však dodržet o něco větší odstup, pokud možno cca 2-3 metry. Příliš blízké předjetí osoby na jízdním kole a její předjíždění ve vysoké rychlosti může mít za následek její sražení, převrácení, vtažení pod kola vlastního vozu, vystrašení, v důsledku čehož může ztratit kontrolu nad svým jednostopým prostředkem, což může být extrémně nebezpečné.

Pokuty za porušení zákona v souvislosti s předjížděním cyklisty

Můžete dostat pokutu za nesprávné předjetí cyklisty? Samozřejmě, že ano – ve výši až 2000 Kč. Proto je lepší držet se předpisů, a to jak kvůli potenciální finanční zátěži, které by se asi každý raději vyhnul, tak samozřejmě kvůli bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Nejjednodušší a nejbezpečnější je předjíždět cyklisty, kteří se pohybují ve speciálním pruhu pro ně určeném, i když samozřejmě v každém případě bez ohledu na místo a okolnosti byste měli být opatrní při předjíždění cyklistů.

Jak předjet cyklistu?

Předně s rozumem – rozdíl v rychlosti mezi cyklistou a autem, které jej předjíždí, by neměl být větší než několik, několik-nást kilometrů za hodinu. Pokud je rychlost příliš vysoká, může to způsobit zbytečný stres, způsobit zavrávorání a dokonce pád cyklisty. Zde se sluší připomenout, že na kole jezdí často velmi mladí lidé, kteří nemají na silnici příliš zkušeností, ale i starší lidé, kteří již mohou mít trochu pomalejší reflex, kteří se mohou snadno vyděsit nebo rozptýlit.

Kdy je předjíždění cyklistů nezákonné?

Pokud stav vozovky nedovoluje cyklistu v klidu a bezpečně předjet s dodržením přiměřené vzdálenosti, je lepší neriskovat a nepokoušet se jej předjíždět stůj co stůj. Kdy je absolutně zakázáno předjíždět cyklisty? Při přibližování se k přechodům pro chodce, přejezdům pro cyklisty a železničním přejezdům. A co křižovatka? Podle zákona je tato možnost zcela legální, ale měli byste pamatovat na obezřetnost a snažit se, aby nedocházelo k nepříjemným situacím pro účastníky silničního provozu pohybující se na kole. Bohužel stále dochází k mnoha nehodám cyklistů, zejména při míjení osob jedoucích na jízdním kole samostatně nebo v koloně osobními auty.

Připomeňme, že cyklisté při střetu nebo srážce s těžkým autem mohou utrpět těžká zranění, značnou újmu na zdraví, nebo dokonce přijít o život. Pokud si tedy nejsme 100% jisti, že cyklistu dokážeme předjet zcela bezpečným způsobem, bylo by moudřejší a lepší to neriskovat.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog