arrow Zpět na Blog

Předjíždění na plné čáře

26/07/2021
Pro mnoho řidičů znamená plná čára zákaz předjíždění, ale je třeba si pamatovat, že předpisy umožňují v několika situacích její překročení. Není proto možné předjíždět na plné čáře, ale za určitých okolností ji můžete přejet, bez obav z pokuty.

Pro mnoho řidičů znamená plná čára zákaz předjíždění, ale je třeba si pamatovat, že předpisy umožňují v několika situacích její překročení. Není proto možné předjíždět na plné čáře, ale za určitých okolností ji můžete přejet, bez obav z pokuty.

Plná čára – co říkají předpisy?

Podle předpisů je plná čára značka, která slouží zejména k oddělení jízdních pruhů opačných směrů, k oddělení částí dvousměrných jízdních pruhů a k oddělení části odbočovacích nebo připojovacích pruhů od souvislého jízdního pruhu. Pokud tedy tato značka slouží k oddělení protilehlých jízdních pruhů, je nutné pohybovat se vpravo od značky. Plná čára je vodorovná značka, kterou by se nemělo překračovat, pokud není nutné objet, odbočit nebo vjet na pozemek. Dvojitá plná čára na druhé straně zakazuje její překročení, pokud nechceme provést manévr objíždění. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že plnou čáru byste neměli překračovat, pokud neobjíždíte např. vozidlo zaparkované u silnice nebo cyklistu. Překročení dvojité čáry je naopak zcela zakázáno.

Předjíždění na plné čáře – kdy je to možné?

Plná čára obecně nezakazuje předjíždění, pokud ji během manévru nepřekročíte svým vozidlem nebo přívěsem. V praxi je proto možné několik situací – motocyklista může tímto způsobem předjet auto, nebo auto může předjet cyklistu, ale pouze pokud se odehrává v pravém jízdním pruhu ve směru jízdy a během manévru nebude překročena středová čára. Při předjíždění cyklisty můžete jet plnou rychlostí při zachování vzdálenosti 1,5 m od cyklisty.

Zajímavý problém předjíždění však přichází, pokud máme plnou linii a spolu s jejím začátkem je u cesty rovněž umístěna dopravní značka zakazující předjíždění. Její přítomnost tak vylučuje výše uvedené příklady, až na jednu výjimku – stále existuje možnost předjíždění bezmotorových vozidel a předmětů, tj. cyklistů, chodců, osob na zvířatech a dokonce i motocyklů, pokud nemají postranní vozíky. Zjednodušeně můžeme říct, že ve výše uvedené situaci je zakázáno předjíždět jakékoli vícestopé vozidlo.

Nedovolené předjíždění na místě označeném souvislou čarou i svislou značkou je však mezi řidiči poměrně častým a extrémně nebezpečným postupem. Jedná se o přestupek trestaný přísnými tresty. Řidičům, kteří provádějí zakázaný manévr předjíždění na plné čáře, hrozí pokuta ve výši 5 až 10 tisíc korun a souvisí s tím nepříliš příjemné správní jednání. Navíc můžete dostat 7 trestných bodů, nebo dokonce ztratit řidičský průkaz na období 6 měsíců do jednoho roku. V případě překročení plné čáry na zakázaném místě a v situaci nezahrnuté do výjimek může řidič obdržet pokutu až do výše 2 000 korun bez trestných bodů.

Překročení plné čáry a předjíždění na plné čáře

Překročení plné čáry a předjíždění na plné čáře jsou z hlediska zákona samostatnými přestupky, které jsou řidiči často zaměňovány. Často jsou předmětem sporu, zejména pokud se řidiči snaží policii dokázat, že nepřekročili plnou čáru atd. V případě překročení plné čáry a zákazu předjíždění se mohou jednotlivé přestupky překrývat, tzn. překročení souvislé čáry může být současně porušením zákazu předjíždění ve výše popsaných případech a naopak, k porušení zákazu předjíždění může dojít rovněž v případě absence plné čáry. Vyvstává zde další otázka – jedná se o porušení zákazu překročení plné čáry, pokud řidič zahájil manévr předjíždění na přerušované čáře, ale vrací se do svého jízdního pruhu, překračujíc plnou čáru? Bohužel i zde máme do činění s přestupkem, jelikož řidič, který se rozhodl předjíždět, by měl mít prostor k dokončení na přerušované čáře, pokud se rozhodne předjíždět těsně před plnou čárou, láme zákaz.

Shrnujíc – kdy je možné předjíždět na plné čáře, a kdy ne?

Přejíždění plné čáry je povoleno, pokud se například vyhýbáte cyklistovi, jinému pomalu jedoucímu vozidlu nebo se vyhýbáte překážkám, ale předjíždění na ní již není v souladu s předpisy. V případě dvojitého plné čáry můžeme pouze objíždět překážku, takže není správné objíždět jiná vozidla, předjíždět ani se zařazovat do provozu. Jedinou výjimkou, která vám umožňuje předjíždět, pokud je na silnici plná čára, jsou manévry, které vám umožní bezpečně předjet bez překročení čáry. Nejčastěji je to možné díky širokým jízdním pruhům, které poskytují všem účastníkům silničního provozu bezpečný prostor během manévru předjíždění.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog