arrow Zpět na Blog

Přepis auta 2021 – vše co potřebujete vědět

01/07/2021

Přestože se kupující stává novým majitelem vozidla ve chvíli uzavření kupní smlouvy, aby se stal jeho plnohodnotným držitelem, je nutné tuto skutečnost nahlásit příslušným institucím. V následujícím článku se dozvíte jak vypadá proces přepsání ojetého vozidla, jaké formality je třeba splnit a kolik stojí přihlášení takového vozidla?

Registrace vozidla a právní předpisy

Podle platné legislativy je každá osoba, která na základě kupní a prodejní smlouvy nebo darovací smlouvy zakoupila vozidlo dříve registrované v České republice, povinna tuto skutečnost nahlásit příslušnému úřadu. Zde stojí za zmínku, že se tato povinnost vztahuje jak na kupujícího, tak na prodávajícího a oznámení o koupi nového vozidla na obecním úřadě obce s rozšířenou působností se nerovná jeho registraci.

Žádost o registraci vozidla – co potřebuji k přepsání vozu?

Vozidlo lze zaregistrovat v den ohlášení nebo později. Za tímto účelem je nutné vyplnit příslušný formulář. Formuláře připravené k vyplnění a podepsání jsou k dispozici na každém úřadu. Tento dokument je navíc k dispozici také na webových stránkách úřadu – můžete si jej vytisknout, vyplnit a následně doručit dané instituci.

Pokud bylo auto přivezeno ze zahraničí, musí být žádost o registraci podána ve stanovené lhůtě.

K registraci vozidla budete potřebovat:

 • registrační formulář,
 • žádost o registraci změny majitele (nebo provozovatele silničního vozidla),
 • občanský průkaz nového a starého majitele,
 • smlouva o koupi a prodeji automobilu nebo darovací smlouva,
 • karta vozidla,
 • aktuální technickou kontrolu nebo evidenční kontrolu vozidla (u vozidel ne starších než 4 roky), volitelně také kontrolu emisí výfukových plynů,
 • v případě podnikatelů – povolení k podnikání nebo koncesi, výpis z obchodního rejstříku v případě osoby / právní společnosti,
 • platné povinné ručení (zelená karta),
 • potvrzení o zaplacení správního poplatku nebo ekologického poplatku.

V případě vozidla dovezeného z území mimo Českou republiku budete také potřebovat:

 • Certifikát COC, tj. ES prohlášení o shodě,
 • potvrzení zaplacení DPH, která bude vrácena do dvou měsíců.

Kolik stojí registrace vozidla v České republice?

Celý proces související s registrací automobilu v České republice není složitý ani časově náročný – obvykle trvá 1–2 dny.  Místem registrace zakoupeného vozidla je Obecní úřad s rozšířenou působností příslušná místu bydliště nového majitele vozidla.

Pokud jde o související náklady, v této situaci je třeba mimo jiné vzít v úvahu:

 • správní poplatek 800 Kč,
 • evidenční kontrolu – výše poplatku se pohybuje mezi 300-1200 Kč v závislosti na tom, zda je vozidlo z České republiky nebo dováženo ze zahraničí,
 • komplexní technickou kontrolu – její výše závisí na roce a původu vozidla, cena se obvykle pohybuje od 800 do 2 200 Kč.
 • kontrolu emisí výfukových plynů – cca. 400-600 Kč.

Pokud zakoupené auto nesplňuje uvedené emisní normy, musí být zaplacena ekologická daň. V závislosti na kategorii vozidla se poplatek pohybuje od 3 000 do 5 000 Kč. Jiná situace je, pokud karta vozidla obsahuje poznámku, že poplatek zaplatil předchozí majitel – ekologická daň je jednorázový poplatek. Kromě toho je nutné v nákladech na registraci vozu zahrnout i cenu povinného ručení.

A co s povinným ručením v okamžiku přepsání vozu?

V České republice, stejně jako v ostatních zemích Evropské unie, je každý vlastník vozidla povinen mít platné povinné ručení. Při registraci vozu je nutný doklad potvrzující uzavření smlouvy s danou pojišťovnou. Stojí za to připomenout, že v případě nákupu ojetého vozu může kupující využívat povinné ručení předchozího majitele až do konce smlouvy. Po této době musí nový majitel vozidla uzavřít pojistku sám – smlouva se automaticky neprodlužuje na příští rok!

Jakmile vozidlo změní majitele, může pojišťovna přepočítat pojistné s přihlédnutím k informacím o kupujícím. Zohledňuje se mimo jiné stáž za volantem nebo jízda bez škod. Pokud se ukáže, že je předložená nabídka pro nového vlastníka neatraktivní, může nový vlastník ukončit povinné ručení a uzavřít pojištění v jiné pojišťovně.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog