arrow Zpět na Blog

Rozdíl mezi Povinným ručením a Havarijním pojištěním

20/06/2021

Při hledání nejlepších možností pojištění se každý majitel vozidla setká s pojmy, jako je Povinné ručení a havarijní pojištění motorových vozidel. Obě tyto alternativy patří mezi nejoblíbenější možnosti, vybírané řidiči, jsou však mezi nimi jisté podstatné rozdíly. Každá z těchto ochran chrání v různých oblastech, liší se také z hlediska dobrovolnosti a formy pojistného plnění. Čím se vyznačují tato pojištění a na čem závisí jejich cena? Kdy je nejlepší koupit pouze povinné ručení a v jakých situacích je dobré mít uzavřeno rovněž havarijní pojištění?

Rozdíl mezi Povinným ručením a Havarijním pojištěním         

Hlavní rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním je v jejich funkci a v otázce jejich povinnosti. Povinné ručení (pojištění odpovědnosti za způsobené škody) je zákonem požadované pojištění, zatímco Havarijní pojištění (Autocasco) je zcela dobrovolné pojištění a závisí na našich individuálních potřebách a preferencích v oblasti ochrany v případě nehody. Zde stojí za zmínku, že možnosti Havarijního pojištění jsou mnohem větší, jelikož povinné ručení kryje pouze škody způsobené na vozidle někoho jiného, nikoli na našem vlastním.

Povinné ručení vozidla v České republice

Každé vozidlo v České republice podléhá povinnému pojištění odpovědnosti za škodu, které se někdy nazývá zákonné pojištění automobilu. Jeho absence je spojena s vysokými pokutami a týká se všech vozidel, včetně motocyklů. Nabídky Povinného ručení jsou dostupné ve většině českých pojišťoven, proto jsou jejich ceny relativně nízké. Na rozdíl od povinného ručení, havarijní pojištění nekupuje tak velká skupina řidičů, jelikož to není nutný výdaj.

Povinné ručení kryje odpovědnost za škodu způsobenou na jiných vozidlech, včetně újmy na zdraví způsobené námi jiným účastníkům silničního provozu. Pojištěná osoba proto nedostane žádnou náhradu, ale vyhne se nákladům na náhradu škody, kterou způsobila. Povinnost mít Povinné ručení stanovená zákonem znamená, že má každý majitel automobilu povinnost je zakoupit. Díky němu ušetříte na možných výdajích za způsobení škody.

Při výběru povinného ručení může každý řidič zvolit jednu z nejlevnějších možností, ale konečné náklady na tento typ pojištění se stanoví individuálně. Lepší ceny pojištění odpovědnosti za škodu mohou získat například obyvatelé malých měst, kteří jsou vystaveni menšímu riziku nehod, a osoby s delší zkušeností za volantem. K vyřízení formalit při nákupu pojištění odpovědnosti za škodu jsou zapotřebí údajů o vozidle obsažené v technickém průkazu vozidla (osvědčení o registraci).

Při výběru povinného ručení je také třeba věnovat pozornost výši pojistného limitu, aby v případě nehody stačil k pokrytí škody. Tento limit určuje zákazník, který v závislosti na četnosti používání automobilu a typu každodenně cestovaných tras může předpovědět míru rizika.

Havarijní pojištění v České republice

Navzdory skutečnosti, že je havarijní pojištění dobrovolné a nepovinné, mnoho pojišťoven nabízí velmi atraktivní varianty. Stále více řidičů se rozhoduje zakoupit tuto dodatečnou zásadu, aby se postarali rovněž o svou bezpečnost. Na rozdíl od základního pojištění jakým je povinné ručení se vztahuje i na pojištění škod způsobených majitelem na jeho vlastním vozidle. Co je neméně důležité, v rámci tohoto pojištění můžete rovněž získat další ochranu v případě:

  • vandalismu,
  • kolize s divokými zvířaty (a dalšími),
  • krádež vozidla – v takové případě může pojistitel vyplatit odškodné až do výše plné hodnoty vozidla,
  • škody v důsledku přírodní katastrofy.

Pojišťovny poskytují velmi atraktivní nabídky pro klienty, kteří se rozhodnou uzavřít komplexní pojištění proti všem výše uvedeným rizikovým faktorům. Je však třeba mít na paměti, že cena havarijního pojištění nezáleží pouze od škody, které mohou nastat, ale také od shromážděných informací o řidiči (místo jeho bydliště, stáž s řidičským průkazem, jízdy bez nehod) a jeho vozidle (model, rok, standard).

Díky širokému spektru ochrany si každý řidič může přizpůsobit havarijní pojištění podle svých potřeb a chránit se tak před následky krádeže nebo vloupání do vozidla, kolize se zvířetem nebo vandalismu spáchaného na jeho autě.

Při výběru pojistky stojí za zvážení také to, jak vypadá výplata pojistného plnění v situaci, kdy se pojištěný účastnil události a mohl by za ni být jakýmkoli způsobem odpovědný. Účast na kolizi nebo jiné události může snížit částku vyplacenou pojistitelem o určité procento z částky.

Kdy může být vyplaceno pojistné plnění z Povinného ručení a Havarijního pojištění?

Pojistitelé, jak na základě povinného ručení, tak na základě smluv o havarijním pojištění, mohou v určitých případech odmítnout vyplatit náhradu škody. Nejčastěji se to týká situace, kdy spáchala pojištěná osoba nehodu úmyslně nebo v důsledku nesprávné obsluhy nebo údržby vozidla. Nikdo rovněž nezaplatí odškodné, pokud bylo vozidlo používáno s plným vědomím jeho nedostatků, např. poškozených brzdových hadic, ani pokud sloužilo ke spáchání trestného činu. Mnoho pojišťoven rovněž stanoví rovněž právo odmítnutí výplaty náhrady v případě válečných událostí, povstání nebo státních zásahů.

Bohužel je třeba připomenout, že pojistné plnění Povinného ručení ani Havarijního pojištění není vypláceno, pokud k nehodě došlo, pokud byl řidič pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. V takové situaci není pojišťovna povinna uhradit náklady na náhradu škody.

Podvádění pojišťovny málokdy přináší pojištěným dobré výsledky, takže to nezkoušejte. Každá pojišťovna má ve svých řadách odborníky, kteří se specializují na odhalování pokusů o vymáhání škod a nadhodnocování škod.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog