arrow Zpět na Blog

Výměna registrační značky – ztráta, odcizení, poškození

10/07/2021

Registrační značky jsou vyměňovány sporadicky. Obvykle se to stane, když si koupíte ojetý vůz, který je třeba znovu zaregistrovat, nebo pokud dojde k jejich odcizení. Dovězte se, jak funguje proces výměny poznávací značky v případě ztráty, krádeže nebo poškození, a na jaké výdaje byste měli být připraveni?

Vzhled a označení poznávací značky v České republice

Současné vzory poznávacích značek používaných k označování vozidel v České republice byly zavedeny v roce 2001. A od roku 2004 jsou vybaveny tzv. euroband, tj. modrý proužkem s vlajkou Evropské unie a státním symbolem. V České republice jsou poznávací značky vydávány na základě ustanovení zákona č. 56/2001 Sb., O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, platného od 1. července 2001.

Stojí za to vědět, že standardní poznávací značka sestává z:

  • symbolu Evropské unie – umístěného v levém horním rohu,
  • označení České republiky (CZ) – umístěného v levém dolním rohu,
  • alfanumerických znaků (čísel a písmen) – představujících rozlišovací znak krajů typ konkrétního vozidla, obvykle je jich od pěti do osmi,
  • legalizační nálepky: červená – umístěná nahoře, která potvrzuje platnost technické kontroly vozidla, a zelená – nacházející se pod ní, která potvrzuje kontrolu výfukových plynů.

Kromě toho mají řidiči v České republice od roku 2016 možnost získat individuální poznávací značky, které by měly obsahovat nejméně 8 znaků, včetně jednoho čísla. Podle současného českého práva není povoleno, aby tyto znaky tvořily název nebo zkratku úřadů.

Výměna poznávací značky po krádeži

Krádež poznávací značky je pro majitele vozidla vždy velkým problémem, který je spojen nejen s dodatkovým stresem, ale také s výdaji. Pokud zjistíte, že vám byly značky odcizeny, měli byste tuto skutečnost okamžitě nahlásit na nejbližší policejní služebně – bez ohledu na to, zda se jedná o jednu nebo obě. Bude Vám vydáno příslušné potvrzení o krádeži poznávací značky.

Přemýšlíte, k čemu zloději poznávací značky potřebují? Ve většině případů je používají ke krádeži paliva z čerpací stanice, ale nejen to. Někdy se stane, že jsou odcizené značky namontovány na automobilu, který je poté použit při vloupání, loupeži nebo přivezení nelegálně získaného vozidla ze zahraničí.

Výměna poznávací značky po krádeži souvisí s nutností osobně navštívit příslušné oddělení obecního úřadu za účelem podání žádosti o změnu údajů v registru silničních vozidel.

K žádosti musí být mimo jiné přiloženo:

  • vyplněná žádost o hlášení ztráty, zničení nebo odcizení poznávací značky,
  • osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
  • technická kontrola vozidla,
  • souhlas vlastníka (např. v případě registrace leasingu),
  • osvědčení Policie České republiky o oznámení krádeže poznávací značky,
  • poznávací značka (pokud je odcizena pouze jedna).

Kromě výše zmíněných dokumentů budete potřebovat také peníze. Správní poplatek za vydání 2 ks. poznávací značky pro automobily je 400 Kč (nebo 200 Kč v případě vydání 1 značky pro motocykly nebo přívěsy). Kromě toho je nutné počítat s částkou 50 Kč za změnu údajů v systému registrace silničních vozidel.

Majitel vozidla, jehož poznávací značky byly odcizeny a který si zakoupil pojistku AC, může požádat o odškodnění. Před kontaktováním dané pojišťovny stojí za to předem zkontrolovat minimální hodnotu škod krytých pojistkou AC.

Ztráta poznávací značky – co dělat?

Existuje mnoho možností ztráty poznávací značky – kolize s jiným vozidlem, porucha montážní desky, najetí do hluboké louže při vysoké rychlosti atd. Co dělat v tomto případě? Nejprve se můžeme pokusit najít ztracené značky sami. Pokud hledání skončí fiaskem, pak můžeme počítat s laskavostí ostatních řidičů nebo kolemjdoucích, kteří najdou značky a následně s nimi zajdou na policejní stanici. To se bohužel stává velmi zřídka, v důsledku čehož jsou majitelé vozidel bez poznávacích značek nuceni navštívit obecní úřad za účelem podání žádosti o vydání duplikátu poznávací značky.

Výměna poškozené poznávací značky v České republice

V situaci, kdy jsou značky trvale poškozeny, je nutné podat na obecním úřadě žádost o vydání duplikátu poznávací značky se zachováním stávajícího registračního čísla.

Proces výměny poškozené poznávací značky v České republice je úplně stejný jako v případě její ztráty nebo odcizení.

Jak dlouho trvá vydání nových značek v České republice?

Celý proces související s výměnou poznávacích značek obvykle trvá cca. 10–14 dní od okamžiku podání žádosti na obecním úřadu. Majitel vozidla bude prostřednictvím SMS nebo e-mailu informován o možnosti odběru značek.

Podle platných předpisů musí být každé vozidlo vybaveno poznávacími značkami. V případě jejich nepřítomnosti a možné silniční kontroly může být řidič potrestán pokutou. V extrémních situacích může lehkomyslné chování majitele vozidla bez poznávacích značek vést ke ztrátě technického průkazu.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog