arrow Zpět na Blog

Výměna řidičského průkazu – co potřebuji vědět?

28/12/2021

Vdala jste se? Ke změně příjmení Vás donutil jiný důvod? V každém dokumentu musíte změnit své údaje na aktuální. Jak to udělat? Možná Vám jednoduše vyprší platnost Vašeho řidičského průkazu? Nevíte, jaké kroky musíte učinit, abyste si je vyměnili? Přečtěte si celý článek a tento úkol zvládnete s klidem v duši! V první řadě vězte, že veškeré formality s tím související je třeba vyřídit na podatelně Oddělení řidičů a odboru dopravně správních činností.

Žádost o vydání řidičského průkazu – co vzít?

Žádost o vydání řidičského průkazu je nutné podat osobně na úřadě. Nelze to provést prostřednictvím zástupce, který má písemné oprávnění. Mezi dokumenty, které jsou nutné k vyřízení všech formalit, patří především:

  • občanský průkaz nebo ve výjimečných případech cestovní pas,
  • původní řidičský průkaz,
  • vyplněná žádost o výměnu.

Fotografie Vám bude pořízena na místě. Nemusíte mít u sebe papírovou fotku jak tomu bylo doposud. Vzhledem k situaci související s COVID-19 je od června 2021 možné online podávání žádostí.

Jak dlouho trvá výměna řidičského průkazu?

V závislosti na počtu žádostí v daném čase může výměna řidičského průkazu trvat různě dlouhou dobu. Celý proces by ale mělo trvat maximálně 20 dní, jelikož to je doba, jakou má úřad stanovenu na vydání nového dokladu. V mimořádných situacích je možnost dřívějšího vydání řidičského průkazu, tento termín činí 5 dní. V tomto případě však budete muset zaplatit poplatek ve výši 700 korun. Pokud nám záleží na dřívější změně, můžete požádat o předčasné vydání řidičského průkazu do 3 měsíců před datem vypršení její platnosti.

Povinná výměna řidičského průkazu

Každý, kdo má řidičský průkaz, je povinen si jej včas vyměnit, nejlépe těsně před uplynutím data uvedeného na dokladu. Avšak ne dříve než 90 dní před uplynutím tohoto termínu. Další situací, která vyžaduje výměnu řidičského průkazu, je změna jakýchkoli osobních údajů, tzn. např. příjmení nebo bydliště. V dnešní době je značným usnadněním fakt, že od června 2021 můžeme žádost podat elektronickou cestou.

Které řidičské průkazy je nutné vyměnit

Důležité je, mít doklady se správnými údaji a v souladu se zákonem. Zákonnost dokumentů je základem pro identifikaci totožnosti. Pokud ještě vlastníte řidičský průkaz typu 6, který byl vydán v letech 2001-2004, musíte jej vyměnit. Aktuální je bez informací o místě bydliště.

Neplatné řidičské průkazy

Mezi řidičské průkazy, které musely být již dávno vyměněny, patří:

  • typ 1 – vydávané v letech 1964 až 1986,
  • typ 2 – vydávané v letech 1987 až 1991,
  • typ 3 – vydávané v letech 1992 až 1993,
  • typ 4 – vydávané v letech 1994 až 1996,
  • typ 5 – vydávané v letech 1997 až 2000,
  • typ 6 – vydané v letech 2001 až 2004,

Posledním typem je typ 7, který je v platnosti od roku 2005 do dneška. Každý český občan by měl mít právě tento typ řidičského průkazu.

Doba platnosti řidičského průkazu

Doba platnosti se liší podle toho, jaký řidičský průkaz maté, tedy jaké vozidlo můžete řídit. V případě osobních automobilů je platnost řidičského průkazu 10 let a v případě autobusů a nákladních vozidel – 5 let. Navíc, pokud má někdo těžkou vadu zraku nebo jiné onemocnění, jsou předepsány kratší lhůty, kvůli častějším testům, které ověřují schopnost řízení motorových vozidel .

Jak požádat o řidičský průkaz?

Abyste se stali držitelem řidičského průkazu, musíte úspěšně složit závěrečné zkoušky v autoškole. Po úspěšném absolvování teoretické a praktické zkoušky obdrží absolvent kurzu potvrzení, se kterým vydá na úřad požádat o vydání nového řidičského průkazu . Neplatí se žádné poplatky, ale čekací doba je až 20 dní.

Kopie řidičského průkazu

Kopie dokladů nesmí držet osoby, které k tomu nejsou oprávněny. Stejně tak je tomu i v případě řidičského průkazu. Jako držitel řidičského průkazu si můžete pořídit jeho fotokopii. Pokud však od nás státní orgán vyžaduje kopii, můžeme ji poskytnout v závislosti na situaci a na základě legitimního právního předpisu. V opačném případě by se kopie neměla dostat do nesprávných rukou třetích stran, které mohou osobní údaje použít ke zlým účelům.

Ztracený řidičský průkaz

V životě se stávají různé náhodné situace. V případě, že Vám ukradnou řidičský průkaz, nebo jej jednoduše ztratíte, musíte tuto skutečnost nahlásit na úřadě obce s rozšířenou působností nebo přímo na podatelnu oddělení řidičů nebo odbor dopravně správních činností. Důležité je, udělat to co nejdříve. Jakmile nahlásíte ztrátu řidičského průkazu, přestává být platný . Poté je nutné zahájit proces vydání nového dokladu. V takovém případě již služba není zdarma – stojí 200 korun. Čekací doba je však stejná jako u standardního postupu, tedy až 20 dnů.

Změna příjmení v řidičském průkazu

Po svatbě je nutné povinně provést aktualizaci osobních údajů ve všech dokumentech. Důvodem je především změna příjmení. Řidiči jsou povinni si zejména vyměnit řidičský průkaz . Tento proces je stejný jako standardní proces a trvá až 20 dní.

Obnovení řidičského průkazu

Obnovení řidičského průkazu je povinné, a vyplývá z právních předpisů. Všechny dokumenty musí odpovídat originálu. Pokud někdo přišel o řidičský průkaz v důsledku přestupku potrestaného policií, musí absolvovat znovu zkoušku. Celý postup se opakuje. Podání žádosti a 20 dní čekání na vystavení dokladu.

Řízení vozidla s propadlým řidičským průkazem

Za žádných okolností nesmíte řídit automobil ani jiné vozidlo bez platného řidičského oprávnění. Po uplynutí doby platnosti musíme bohužel zvolit jiný způsob dopravy. Pokud  zastaví Policie a po předložení dokladů zjistí, že Vám vypršela platnost řidičského průkazu, hrozí Vám pokuta až 2000 Kč.

Jak zjistím číslo svého řidičského průkazu?

Pokud u sebe nemáte řidičský průkaz a potřebujete si ověřit údaje v něm obsažené, můžete tak učinit prostřednictvím portálu občana. Vše, co musíte udělat, je přihlásit se ke svému účtu na webu a zadat své přihlašovací jméno a heslo. Zde najdete číslo řidičského průkazu.

Změna adresy a řidičský průkaz

Při změně adresy bydliště je nutné vyměnit všechny doklady tak, byly všechny údaje na nich uvedené v souladu s aktuální situací a pravdivé. Je to však předpis, který byl v případě řidičského průkazu zrušen v roce 2018. Na novém dokladu potvrzujícím možnost řízení vozidla se totiž nenachází údaj o místě bydliště.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog