arrow Zpět na Blog

Základní pojmy v oblasti pojištění motorových vozidel

25/03/2022

Pokud máte vlastní auto, stojí za to vyznat se v různých automobilových otázkách. Důležité je zejména povinné ručení, které musí být platné na celém území České republiky. Navíc se vyplatí seznámit se také s havarijním pojištěním, které dává další možnosti a je jistou ochranou pro řidiče při nahodilých událostech. Jaké tedy máme pojmy v oblasti pojištění motorových vozidel? Představujeme je níže!

Definice pojistných podmínek

Poznejte definice toho , kdo je pojistník a kdo pojistitel, abyste dobře rozuměli všem smlouvám havarijního pojištění i povinného ručení. Někdy jsou ustanovení smluv velmi komplikovaná, proto je velmi důležité správně porozumět konkrétním bodům v pojistném dokumentu.

Pojistník

Pojistníkem je osoba, která se zavazuje platit pojistné. Nemusí to však být osoba, na kterou se pojištění vztahuje. Jde především o rodiče nezletilých dětí.

Pojištěný

Pojištěný je osoba, pro kterou je pojištění sjednáno. Bez ohledu na to, zda jde o pojištění zdraví, života nebo majetku, musí se vztahovat na konkrétní osobu, která je nazývána právě pojištěným.

Pojistitel

Pojistitelem je zjednodušeně řečeno osoba, která je pojišťovacím agentem zastupujícím konkrétní pojišťovnu . Svou činností na území České republiky představují individuální nabídky pro řidiče.

Cílová osoba (oprávněná osoba)

Cílovou osobou je jinými slovy oprávněná osoba uvedená v pojistné smlouvě pojištěného. Takové oprávnění se uděluje především pro případ smrti.

Pojistné odškodnění

Pojistnou náhradou může být výplata finančních prostředků nebo oprava vzniklé škody, na kterou se pojištění vztahuje. Výše odškodnění se sjednává na základě různých faktorů, tj. např. celkové hodnoty způsobené škody nebo výše pojistného.

Pojistná událost

Pojistnou událostí se rozumí situace, která nastane v rámci stanovené doby trvání pojistné smlouvy . Tento dokument obsahuje všechny vybrané okolnosti, které mohou nastat. Pojištěný musí pojistnou událost nahlásit a pojišťovna ji musí prošetřit.

Viník

Viníkem není nikdo jiný než viník události . Tato osoba přispěla ke škodě nebo jinému poškození vozidla nebo poškození zdraví účastníků nehody. Pojištění určuje , kdo je pojistníkem a kdo pojistitelem, což umožní domáhání se nároků vyplývajících ze situace.

Likvidátor

Likvidátor je osoba, která pracuje pro pojišťovnu. Mezi její úkoly patří prošetření okolností škody, zhodnocení škody a vyřízení nahlášené události.

Prodloužení smlouvy

Smlouva se prodlužuje automaticky při uzavření první smlouvy. Po skončení její platnosti se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, jakou platil předchozí dokument. Je také možné zrušit automatické prodloužení smlouvy. V takovém případě musí být aktuální pojistná smlouva ukončena písemně.

Vázanost odškodnění

Vázanost odškodnění z pojistné události souvisí s vaší ochotou získat úvěr. Banka se tak chrání před nesplácením ze strany dlužníka. Bankovní úvěr, bez ohledu na to, zda je sjednán na byt nebo auto, musí být pojištěn.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog